هادی خرسندی: ای جوانان وطن

شنبه, 9ام مهر, 1401
اندازه قلم متن

«فیل زنده و مرده اش صد تومان است» ضرب المثل قدیمی خودمان. (نرخ زنده و مرده بقیه حیوانات اعلام نشده!)

ای جوانان وطن، فتح خیابان با شماست

ای جوانان وطن

ای جوانان وطن، فتح خیابان با شماست
هرچه کوچه، هرچه معبر، هرچه میدان با شماست
هرچه دروازه به شهرستان و تهران با شماست
دستخوش دارید، اینک کل ایران با شماست
دفن هر دیکتاتوری جاندار و بیجان با شماست
خرس زنده صد تومن، کفتار مرده صد تومن
جانی زنده، جنایتکار مرده صد تومن
دستِ خالی در نبرد ِ با تفنگی ای جوان
با جنایت پیشگان در حال جنگی ای جوان
در مصافِ با پلیدان بی‌درنگی ای جوان
مرد و زن، شیر ژیان، شَرزِه پلنگی ای جوان
حال فکر دفن یک روباه لنگی، ای جوان
گرگ زنده صد تومن، روباه مرده صد تومن
رذل زنده صد تومن، بدخواه مرده صد تومن
خواهر مهسا حجاب از سر گرفته در نبرد
وان برادر را ببین که گشته با او همنورد
مرد اینجا مثل زن شد، زن در اینجا مثل مرد
لرزه اندازند بر جان حکومت فرد فرد
کژدم اینجا خویشتن را می‌کُشد با رنج و درد
انتحاری عقرب جَرّارِ مرده صد تومن
خرس زنده صد تومن، کفتار مرده صد تومن
تا رسید اخبار جنبش جانب خودکامه‌ها
ناگهانی زرد شد رنگ عبا عمامه‌ها
بر سر خود کوفتند آخوندها٬ علّامه‌ها
جانشینی حذف شد انگار از برنامه‌ها
بر تن خود پاره کرده مجتباجان جامه‌ها
کُرّه ناکام، الاغ رو به قبله صد تومن
خرس مرده صد تومن، کفتار زنده صد تومن
ای جوانان وطن این گربه ی ایران ما
حفظش از دیو و دد و حیوان وحشی با شما
خواست عظمایی ببلعد گربه را بعد از غذا
حاج قاسم نیز ترسانده ست او را در خفا
گربه هه بر این دو تا اصلاٌ ندارد اعتنا
گاو زنده صد تومن، گاومیش مرده صد تومن
سکته کرده صد تومن، پهپاد خورده صد تومن

***

www.hadikhorsandi.com

از: ایندیپندنت


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.