توییت دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در باره جمهوریخواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی!!

جمعه, 6ام بهمن, 1402
اندازه قلم متن


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۲ نظر

  1. بادرود بهم وطنان عزیز ارجمند ، رضا پهلوی اخیرآ خود را جمهوریخواه. معرفی کرده ولی شیادان و چاپلوسان او را با شاهزاده ، شاهزاده گفتن ولش نمی کنند، البته ایشان هم از کلمه شاده بدش نمی‌آید . آقای رضا پهلوی گذشته پدر بزرگ را مطالعه کرده ای که حتی کسانی نا جوانمردان به او خدمت کردن و اورا شاه کردن آیا میدانی با ملک و املاک مردم چگونه بی پروا مصادره و آنان را می کشت .میدانی پدر بزرگ شما صدمیلیون پول ملت و مملکت در بانک انگلیس پس انداز کرد پولهای دزدید از ملت و مملکت آیا میدانی همه کسانی که به او خدمت پیدا ناپیدا کردند همه کشت ، پدر جناب عالی اگر چاپلوسان نامردان در بار وعمه اشرف و مادر بزرگ اطراف پدر شما با حقه بازی ونقش های وارونه فکرهای که بجز خیانت به خودش و ملت ومملکت رای او را میزدن واو را مجبور به کودتا کردن پدر حضرتعالی بر ضد قانون مشروطیت دولت قانونی مصدق کبیر را نابود ، ضد قانون مشروطیت و هم سلطنت وهم حکومت میکرد .هنوزکسانی که پدروخانواده شما را به آن روز سیاه انداختنند شما وال نمیکنند بله با شازده شازده گویان ، مواظب کامل خودت باش .که اگر پدر شما برضد قانون اساسی مشروطیت کودتا نکرده بود جناب عالی ۴۵ سال بود شاهنشاه بودید مملکت با این همه دانشمند در رشته های مختلف و ثروت خدا دادی مملکت ، ایران قدرتمندترین کشور دنیا بود . عباسی

  2. رضا پهلوی یا بیاد عضو جبهه ملی ایران بشه یا حزب رستاخیز را فعال کنه و در دنیای جمهوری رقابت حزبی سیاسی کنه در دنیای آزاد فردای ایران