افشا بهروزی: استفاده درست از عقل و خرد

یکشنبه, 26ام مرداد, 1393
اندازه قلم متن

افشا بهروزی

در فیس بوک نظر سنجی ایی بود در رابطه ای با مقبولیت خمینی و شاه. حدودا بالای پانصد کامنت گذاشته شده است و نظرها را نوشته اند. اکثریت شاه پرست و تعداد خمینی پرستان در حد دمکراسی خواهانی بود که هر دوی اینها را رد میکردند و آنان را دیکتاتور و عامل اجنبی مینامیدند. اگر چه آمار گیری اینترنتی نمیتواند علمی باشد ولی شاخه هایی از حقیقت را در خود دارد اگر تقلب نشده باشد و فرض را بر این میگذاریم که تقلبی هم نشده است. این که هنوز هم اکثریت شاه پرست باشند نشانه خوبی برای آینده ایران نیست. آینده ایران در گرو رویش نیروهایی است که به دمکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر معتقد باشند.

در این نظر سنجی مورد اول خمینی و مورد دوم شاه است و مورد سوم را هم بنده اضافه میکنم که دمکراسی خواهان باشند

مورد یک و دو هر دو مزدور بیگانه بوده اند و هستند. شاه را ارباب برد زیرا خمینی سود بیشتری به ارباب میرساند. کسانی که یک و یا دو را انتخاب کرده اند بخواهند یا نخواهند مرتجعین ایرانی و عامل استمرار استبداد و آدم کشی و وابستگی در ایران هستند. در اوایل انقلاب فقط این مرتجعین عرض اندام میکردند ولی خوشبختانه به سبب عمل کرد ضد انسانی اسلامیستها گروه اندکی به لزوم دمکراسی و سکولاریسم همسو با حقوق بشر پی برده اند و در این نظر سنجی تعدادشان تقریبا برابر با طرفداران استبداد آخوندی است و این نشانه خوبی است. امید دارم که این گروه روز به روز بیشتر بشوند زیرا فقط این گروه حقانیت مبارزاتی دارد یعنی فقط برای جیب خود و برای نوکری به اربابش فعالیت سیاسی ندارد بلکه برای رهایی ایران عزیز از نفوذ بیگانه و اعتلای ایران و زندگی انسانی مردم ایرا میکوشند ما باید سعی کنیم این گروه متشکل شود. ارتجاع داخلی ایران کی ها هستند:

ارتجاع ایرانی در برابر پیشرفت کشور سد بزرگی است و عامل عقب ماندگی علمی و صنعتی و فرهنگی ماست. این ارتجاع با اصول دمکراسی و سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری مخالف است. امروزه که دمکراسی بر روی کاغذ دشمنی ندارد ارتجاع ایرانی سعی دارد خودش را دمکرات و معتقد به دمکراسی همم بنامد. مثلا مقامات جمهوری اسلامی میگویند ایران آزادترین کشور است و حقوق دمکراتیک مردم با انتخابات فراوان در تمام سطوح تامین میشود!!! که البته نمیتواند جلوه های ارتجاعی این رژیم مرتجع را بپوشاند. سلسله شاهنشاهی پهلوی هم همینطور ادعا میکرد بلکه کورش را هم بنیان گذار حقوق بشر مینامید ولی کسی بالای حرف شاه نمیتوانست نظری بدهد چه برسد به انتقاد کردن یا مخالفت با نظر شاه. شاه بر خلاف قانون اساسی کشور را تک حزبی هم کرد ولی از ادعای خودش در مورد کورش بنیان گذار حقوق بشر دست نکشید.

نیروهای حاکم بر کشور در نود سال اخیر ارتجاعی و ضد مردم و ضد کشور بودند علیرغم ادعای بسیارشان بر وطن پرستی و خواستار پیشرفت ایران بودن.

کمونیستها هم در عمل با مخالفت دمکراسی و ادعای این که این دمکراسی امپریالیستی و مرتجعانه است در عمل با این نیروهای مرتجع ارتجاعی همراهی کرده اند و اسیر برداشتهای ایدئولوژیک خود هستند. در عمل کار بجایی رسیده است که مثلا عده ای از کمونیستها از آخوندها و سیاست آنها دفاع میکنند.

از نظر من هر کسی که در ایران با مظاهر مدرنیته ضدیت میکند ارتجاعی است. مظاهر مدرنیته دمکراسی؛ سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری است. من فکر میکنم که مظاهر مدرنیته بهترین محک برای یافتن مرتجع و تشخیص ترقی خواهان است
اکثریت اپوزیسیون ایرانی دارای باورهای ارتجاعی و استبدادی هستند که منشا بسیاری از مسایل کشورمان است. این باورها متعلق به اسلامیستهای سیاسی و ناسیونال فاشیسم آریامهری است. این دو اپوزیسیون که در نود سال اخیر هم حاکمیت و هم اپوزیسیون هم بوده اند در عمل همسو با ارتجاع جهانی بوده اند که سبب عقب ماندگی در کشور ما شده اند. تا زمانی که مردم بسمت باورهای مدرنیته یعنی دمکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر نروند نه تنها راهی برای اتحاد بین مردم موجود نخواهد بود بلکه زمینه ساز ادامه حکومت مرتجعین هم خواهند شد

ارتجاع چیست؟

ارتجاع نیروهایی هستند که بعلل مختلف در برابرعدالت ناشی از عقلانیت ازاد و رها و خود محور که نوکر دین و ایدئولوژی نیست ایستاده اند.برای شناخت عقلانیت فوق مقاله زیر را مطالعه بفرمایید.

استفاده درست از عقل و خرد

در کل در جامعه ما همیشه بی عدالتی وجود داشته است ولی نیروهای ارتجاعی خواستار حفظ وضع موجود بوده اند بعلل مختلف مثل مصلحت دین و یا مصلحت حکومت و یا هر چیز دیگری که منجر به ادامه بی عدالتی در جامعه میشود ولی این نیروهای ارتجاعی اگر قوی تر بشوند بشدت بی عدالتی هم میافزایند مثل بد شدن زندگی کارگران ایرانی نسبت بزمان شاه قبل از انقلاب

استفاده درست از عقل و خرد

خوب البته عدالت فقط در امور اقتصادی و شغلی نیست.عدالت در تمام امور جامعه از تحصیل و تفریح و روابط
مردم با همدیگر و با دولت و … مورد بحث است.نیروهای ارتجاعی ایران دو دسته اصلی اسلامیستی و ناسیونال فاشیسم آریامهری دارد بهمراه طیفهای همراهش مثل دراویش ودیگر گروه های اسلامیستی و نحله های مختلف سطنت خواهی که با دمکراسی در تضاد هستد

بالا بودن ناسیونالیستهای آریامهری فقط نشانه از رفتار احساسی و بر اساس منافع فردی و در ضدیت با عقلانیت آزاد ورهاست:

عقلانیتی که نوکر دین (مثلا اسلام) و ایدئولوزی (مثلا کورش پرستی و کمونیسم و نازیسم و …) نیست و هدفش کشف حقیقت و رفاه و بقای همه انسانهاست‬

هنوز اکثریت با ارتجاعیون است تا انشااله دمکراسی خواهان متشکل شوند

افشا
efsha.squarespace.com
http://efsha.squarespace.com/blog/2014/8/16/465690495380.html


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. هنوز این نفرت شما مثلأ ملیون را از شاه نفهمیدم چیست ..
    تا شما ها و امثال شما ها (توده ای های سابق و باقیماندگان خلقی ها و مجاهدین
    ) وجود دارین و از اتحاد مردم جلو گیری میکنید ای رژیم خواهد بود و خواهد ماند ، به راه خود ادامه دهید و ایرانمان را به ته چاه بدبختی و ذلت بیندازید.