نسل کشی تدریجی اهل سنت در زاهدان – قتل عام کلیه مردان دومین روستا

شنبه, ۲۹ام اسفند, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

ghatle-am

یادداشت وارده: در ادامه گزارشهای مربوط به قتل عام مردم بلوچ توسط نیروهای دولتی جمهوری اسلامی می پردازیم به روستای ناگت از توابع شهر زاهدان که طایفه عالی زهی در این روستا ساکن است.

روستای ناگت دارای ۷۵ خانوار از طایفه عالی زهی می باشد و از روستاهای توابع شهر زاهدان می باشد که اکثر مردان این روستا به اتهام واهی مواد مخدر کشته و بسیاری نیز محل سکونت خود را رها کرده اند.

مردان روستای ناگت از سال ۱۳۶۲ تحت اتهام واهی مخدر بدون اثبات جرم و بصورت فراقانونی ترور و کشته شده اند.در حال حاضر اکثریت جمعیت این روستا را بیوه زنان تشکیل می دهند .

سیاست نسل کشی در بلوچستان از زمان خلخالی شروع و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اوج خود رسید و همچنان در دوره خاتمی و احمدی نژاد و روحانی در حال اجراست.اتهامی که مردم بلوچ با ان روبرو هستند اتهام واهی مواد مخدر است.

سیاست مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی در بلوچستان بر پایه کشتار مردم بلوچ استوار است و این در حالی است که افزایش مواد مخدر در هر سال بیانگر نسل کشی در بلوچستان است. تجارت مواد مخدر در بلوچستان از سوی سپاه و ستاد مبارزه با مواد مخدر دنبال میشود و بصورت ترانزیت از مرز افغانستان بارگیری و به داخل و خارج کشور ترانزیت میشود.

اما در این میان در ورای مبارزه با مواد مخدر این مردم بلوچ هستند که قربانی سیاست نسل کشی و سپر عدم درز ترانزیت مواد مخدر توسط نیروهای دولتی گشته اند. در حال حاضر می توان ادعا کرد که بیش از ۳۰ هزار تن از مردم بلوچ طی اتهام واهی مواد مخدر ترور و اعدام گشته اند.

اما با این حال ما شاهد رشد و افزایش میزان مواد مخدر در هر سال هستیم. در ادامه گزارشات مربوط به سیاست نسل کشی در بلوچستان پرده از جنایت نیروهای دولتی بر علیه مردم بلوچ و قتل عام مردان روستای ناگت می پردازیم که از مجموع ۷۵ خانوار این روستا بیش از ۸۰ تن توسط نیروهای دولتی کشته شده اند و ما فقط به اسامی ۵۸ تن از این عزیزان دست یافتیم.

اسامی مردان روستای ناگت که توسط نیروهای دولتی کشته شده اند به شرح زیر می باشد:

۱: :عبدالکریم عالیزهی فرزند درمحمد در شیراز بشهادت رسید

۲ محمودعلیزهی فرزند درمحمد در زاهدان بدست نیروهای امنیتی بشهادت رسید

۳ حاجی غلام عالی زهی فرزند رحیم متولد ۱۳۵۴ ساکن زاهدان در سال ۱۳۷۷ در کرمان بر اثر تیراندازی نیروهای مبارزه با مواد مخدر بشهادت رسید.

۴حاجی غلام عالی زهی فرزند حاجی دورا ساکن توابه زاهدان در سال ۱۳۸۶ در کمین نیروهای دولتی کشته شد

۵حاجی جیند عالی زهی فرزند حاجی دُرا در سال ۱۳۷۶ در کمین نیروهای دولتی کشته شد.نامبرده برادر حاجی غلام عالی زهی می باشد که در سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای دولتی کشته شد

۶ امید علی‌زهی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در زندان کرمان اعدام شد

۷ عبدالظاهر علیزهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران خبر اعدام آقای عبدالظاهر علیزهی و سیزده نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۴ مرداد ١٣۶٣ منتشر شده است.

۸عبدالله علیزهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران خبر اعدام آقای عبدالله علیزهی و ۲۱نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ٨ اردیبهشت ١٣۶۴منتشر شده است.

۹محمد علیزهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران خبر اعدام آقای محمد علیزهی و شش نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ٢٠ مرداد ١٣۶٣ منتشر شده است.

۱۰محمدولی علیزهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران خبر اعدام آقای محمد ولی علیزهی و ۲۱نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ٨ اردیبهشت ١٣۶۴منتشر شده است.

۱۱احمد علی زهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بیرجند، خراسان، ایران خبر اعدام آقای احمد علی زهی و ۱۳ نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ۲ خرداد ۱۳۶۴ منتشر شده است.

۱۲جان محمد علی زهی اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، خراسان، ایران خبر اعدام آقای جان محمد علی زهی، فرزند آقا محمد و، همراه با چهار تن دیگر در سایت اینترنتی روزنامه همشهری مورخ ١۶ مرداد ١٣٧۶ و روزنامه کیهان مورخ ٢١ مرداد ١٣٧۶ (با نام جان محمدزهی) منتشر شد.

۱۳شیر احمد علی زهی اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، خراسان، ایران خبر اعدام آقای شیراحمد علی زهی، فرزند شاه محمد با ۴ تن دیگر در سایت اینترنتی روزنامه همشهری مورخ ١۶ مرداد ١٣٧۶ و روزنامه کیهان مورخ ٢١ مرداد ١٣٧۶ منتشر شد.

۱۴عبدالرئوف علی زهی اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران خبر اعدام آقای عبدالرئوف علی زهی ، همراه با ١۵ نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ۴ مهر ١٣۶۶ منتشر شده است.

۱۵گل محمد علی زهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، ایران خبر اعدام آقای گل محمد علی زهی و ٢۶ نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ٢٣ تیر ١٣۶٣ منتشر شده است.

۱۶اسماعیل عالی زهی اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران خبر اعدام آقای اسماعیل عالی زهی و ۴ نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ۵ آذر ١٣۶۵ منتشر شده است.

۱۷کریم علی زهی در ژانویه ۲۰۱۵ در در زندان شهب کرمان به اتهام مواد مخدر اعدام شدند

۱۸ قادر علی زهی در ژانویه ۲۰۱۵ در در زندان شهب کرمان به اتهام مواد مخدر اعدام شدند قادر علی زهی

۱۹_ امید علی‌زهی در سال ۱۳۹۳ در زندان کرمان اعدام شد

۲۰- کشمیر عالی زهی در زندان زاهدان در سال ۱۳۹۲ اعدام شد

۲۱عبدالصمد عالی زهی فرزند عبدالحسن در سال ۱۳۶۴ در کرمان توسط نیروهای دولتی کشته شد

۲۲ نوراحمد عالی زهی فرزند عبدالله در منطقه ناگت ناحیه زاهدان در سال ۱۳۸۹توسط نیروهای دولتی کشته شد

۲۳_ رحمت عالیزهی فرزند ولی محمد در منطقه چشمه زیارت در سال ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۸توسط نیروهای دولتی کشته شد.

۲۴_ شاه محمد عالی زهی فرزند جلال ساکن ناگت توسط مین…
be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.