گردهم آیی در کلن برای دفاع از حقوق شهروندی و انتخابات آزاد در ایران

چهارشنبه, ۲۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

برای پایان دادن به رژیم استبدادی ولایت فقیه و باز شدن فضای سیاسی ایران، برای همه پرسی جهت برپایی دموکراسی و تدوین قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و مدافع حقوق شهروندی و حقوق ملی ایرانیان و برای مقابله با فقر، بیکاری، گرانی، فساد اداری، غارت و دزدی، تبعیض های گوناگون جنسی، قومی و عقیدتی و برای دفاع از آراء آزاد مردم ایران و پایه گذاری ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی مبتنی بر خرد پیشرو و اراده مردم ایران، هم راستا با مردم آگاه میهن مان در مقابل رژیم فقها ایستادگی میکنیم

اکنون ۵۶,۵میلیون رأی دهنده در داخل و ۲,۵میلیون رأی دهنده در خارج از ایران، به فرمان فقیه و ساطور شورای نگهبان منتصب فقیه برای برپایی یک نمایش انتخاباتی و یک خیمه شب بازی فراخوانده میشوند، تا از میان شش نفر از مهره‌های برگزیده نظارت استصوابی، با ۳۸ سال سابقه خوش خدمتی و دفاع از نظام ولایتی جهل و جنایت، «رئیس جمهوری» آینده ایران را انتخاب کنند، تا ۴ سال دیگر تحت کنترل دستگاه (دولت پنهان ) ولایت فقیه و تحت فشار نیروهای نظامی ـ امنیتی و در چهارچوب قانون اساسی قرون وسطایی و مردم ستیز، با بحران و فروپاشیدگی همه جانبه داخلی و با تنش‌های بین‌المللی و ادامه جنگهای های چند جبهه ای در خاور میانه (لبنان، عراق، سوریه و یمن) کشور را «مدیریت» کنند

حمایت گسترده از انتخابات، خواسته اصلی ولی فقیه میباشد و میلیون‌ها ایرانی به تجربه دریافته‌اند که امتناع گسترده و نه گسترده به انتخابات عامل فشار به رژیم و موجب وحشت و در مواردی عقب نشینی حاکمان خواهد شد. آنان آگاهند که ارزش ملت ایران در قرن کنونی با وجود منابع سرشار از ثروت و تاریخ و موقعیت کشورمان، با هیچ معیاری با دستگاه ولایت فقیه و جلادانی که حکم مرگ هزاران جوان و پیر ایرانی را صادر کرده‌اند و یا با مهره‌ها و کارگزاران بی‌اختیار و رانت خوار و فاسد این رژیم خوانایی ندارد. ایرانیان به خوبی در پی فراهم کردن سهمی درخور از آزادی و عدالت و دموکراسی هستند

ما گروهی از ایرانیان ساکن کلن و ایالت نوردراین وستفالن جهت دادخواست و نگاهبانی از آرای آزاد ملت ایران و حق انتخابات آزاد به پا می خیزیم تا بانگ بلند آزادیخواهی مردم میهنمان را پاس داریم

برای پایان دادن به رژیم استبدادی ولایت فقیه و باز شدن فضای سیاسی ایران، برای همه پرسی جهت برپایی دموکراسی و تدوین قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و مدافع حقوق شهروندی و حقوق ملی ایرانیان و برای مقابله با فقر، بیکاری، گرانی، فساد اداری، غارت و دزدی، تبعیض های گوناگون جنسی، قومی و عقیدتی و برای دفاع از آراء آزاد مردم ایران و پایه گذاری ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی مبتنی بر خرد پیشرو و اراده مردم ایران، هم راستا با مردم آگاه میهن مان در مقابل رژیم فقها ایستادگی میکنیم

اکنون ۵۶,۵میلیون رأی دهنده در داخل و ۲,۵میلیون رأی دهنده در خارج از ایران، به فرمان فقیه و ساطور شورای نگهبان منتصب فقیه برای برپایی یک نمایش انتخاباتی و یک خیمه شب بازی فراخوانده میشوند، تا از میان شش نفر از مهره‌های برگزیده نظارت استصوابی، با ۳۸ سال سابقه خوش خدمتی و دفاع از نظام ولایتی جهل و جنایت، «رئیس جمهوری» آینده ایران را انتخاب کنند، تا ۴ سال دیگر تحت کنترل دستگاه (دولت پنهان ) ولایت فقیه و تحت فشار نیروهای نظامی ـ امنیتی و در چهارچوب قانون اساسی قرون وسطایی و مردم ستیز، با بحران و فروپاشیدگی همه جانبه داخلی و با تنش‌های بین‌المللی و ادامه جنگهای های چند جبهه ای در خاور میانه (لبنان، عراق، سوریه و یمن) کشور را «مدیریت» کنند

حمایت گسترده از انتخابات، خواسته اصلی ولی فقیه میباشد و میلیون‌ها ایرانی به تجربه دریافته‌اند که امتناع گسترده و نه گسترده به انتخابات عامل فشار به رژیم و موجب وحشت و در مواردی عقب نشینی حاکمان خواهد شد. آنان آگاهند که ارزش ملت ایران در قرن کنونی با وجود منابع سرشار از ثروت و تاریخ و موقعیت کشورمان، با هیچ معیاری با دستگاه ولایت فقیه و جلادانی که حکم مرگ هزاران جوان و پیر ایرانی را صادر کرده‌اند و یا با مهره‌ها و کارگزاران بی‌اختیار و رانت خوار و فاسد این رژیم خوانایی ندارد. ایرانیان به خوبی در پی فراهم کردن سهمی درخور از آزادی و عدالت و دموکراسی هستند

ما گروهی از ایرانیان ساکن کلن و ایالت نوردراین وستفالن جهت دادخواست و نگاهبانی از آرای آزاد ملت ایران و حق انتخابات آزاد به پا می خیزیم تا بانگ بلند آزادیخواهی مردم میهنمان را پاس داریم

جمعی از پشتیبانان حقوق شهروندی مردم ایران ـ کلن
زمان: جمعه ۱۹ ماه مای، ساعت ۱۶ تا ۱۸
مکان: جلو در ورودی اصلی بانهوف کلن


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.