تازه به دوران رسیده ها بدانند: ملت ایران این هرزه درائی ها را برنمیتابد

یکشنبه, ۲۷ام فروردین, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

بدنبال سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به جزیره همیشه ایرانی ابوموسی ، حکام نوکیسه امارات استعمار ساخته متحده عربی با عنوان کردن

دوباره ادعای پوچ و فاقد ارزش مالکیت جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی !!!! به یاوه سرائی و ژاژخائی پرداخته اند و برای ملت ما خط و نشان میکشند و چند تائی از همپالکی هایشان نیز با آنها هماوائی کرده و داستانی کهنه را از نو سر میدهند و فریاد برمیدارند غافل از اینگه در طول تمام قرون و اعصاری
که حضرات در بیابانهای خشک و بی آب و علف آن منطقه به شتر چرانی مشغول بودند ، ملت زنده و بیدار ما با قدرت کامل بر این مناطق حکمروا بوده و فرهنگ و ادب باستانی ما در سراسر ایران بزرگ راهنمای مردم به شمار می آمده است .
اگر دولت فخیمه انگلستان با اعمال فشار ، چندگاهی این جزایر را از سرزمین مادری شان جدا کرده ، دلیلی برای تملک آنها از سوی شیخ نشین هائی که تا چهار دهه قبل اثر وجودی نداشتند ، نمیتواند باشد .
عنوان کردن این ادعاها و کوشش در زمینه تغییر نام خلیج همیشگی فارس با هیچ دلیل و منطقی مطابقت ندارد و آب در هاون ساییدن بحساب می آید .
به نظر ما ضعف دیپلماسی حکمرانان کنونی میهن مان و سیاست انفعالی و کجدار و مریز آنان سبب اصلی این مدعا هاست . اگر اینان روش حکومتگری و مراوده با دیگر کشورهای جهان را میدانستند ، هیچگاه امیر نشینهای پوشالی که چرخ زندگی شان با دریوزگی و دلالی دست نشاندگی قدرتهای بزرگ میگردد بخود جرات این بلند پروازی ها را نمیدادند
حزب ملت ایران با سابقه بیش از شش دهد کوشش برای نگهداشت ارزشهای اجتماعی و سیاسی و حفظ و صیانت از تمامیت ارضی ایران ، این میهن اهورائی ، هرگونه تجاوز به این سرزمین ، حتی اگر بصورت ادعا باشد بر نمی تابد و بیاری هم میهنان پاکدل و میهن پرست وجب بوجب خاک ایران عزیز را از هرگونه گزند و چشم زخم بدور خواهد داشت .

پاینده ایران
سی ام فروردین ماه یکهزار وسیصد و نود و یک خورشیدی
دفتر اروپائی حزب ملت ایران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها:

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.