زمین بازی آقای زیدآبادی و زمین بازی اپوزیسیون خارج از کشور!

چهارشنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

امروز برای سومین بار بیست گزاره” صریح وشفاف” و من اضافه کنم” قطعی” آقای احمد زیدآبادی را خواندم! برایم بسیار جالب بود! چه امری ایشان را چنین بر آشفته کرده که برعکس منش آرام و متین خود این بار شمشیر از رو بسته و تمامی اپوزیسیون خارج از کشور را مجموعه‌ای هزار تکه که توان کوچکترین توافق را ندارند و محکوم به تفرقه ابدی هستند از دم شمشیر خود گذرانده است؟ گزاره‌ای که من آن را بیشتر جوابیه یا خط‌کشی با اپوزیسیون خارج از کشور دیدم و برائت از آنان و حمایت از حکومت!

اپوزیسیون خارج از کشوری که از نظر ایشان چنان در توهم و خطا هستند که حتی اقشار آگاه‌تر جامعه نیز اعتمادی به آن‌ها ندارند! “برخی از حکم‌رانان کنونی همین حکومت را بر آن‌ها ترجیح می‌دهند.”

اپوزیسیون بی‌شرم و فاقد اخلاق و هویتی که می‌توانند بازیگران خودفروخته و مرعوب سیاست‌های ترامپ و اقمار پیرامونی آن گردند و در زمین کثیفی که او تعیین کرده بازی کنند!

این حکم صریح شفاف و قطعی آقای زیدآبادی است در مورد اپوزیسیون خارج از کشور!

این گزاره هم‌زمان سه پیام اساسی را با خود دارد. نخست نشان دادن این که این اعتراضات و شورش‌ها راه به جائی نمی‌برند و عمدتا برخاسته از دنیای مجازی بوده و قادر به تداوم و ریشه‌دار شدن نیست! “هیچ تشکیلات و سازمانی که بخواهد نقش هدایت اعتراض‌ها برعهده بگیرد دیده نمی‌شود! “

دوم هیچ جریان سیاسی به دلیل توانمندی حکومت اسلامی قادر به پا گرفتن در داخل کشور نیست و امکان ایجاد چنین تشکلی در حد صفر است! از این رو جای نگرانی وجود ندارد! و خطری از داخل متوجه حکومت نمی‌باشد. اپوزیسیون خارج از کشور هم که هزار پاره است و ناساز با یکدیگر و محلی از اعراب ندارند!

اما آن چه ایشان را چنین سراسیمه کرده و در مقام هشدار به حکومت اسلامی برآورده، ترس از تغییر رویکرد دولت ترامپ است! از خواست “تغییر رفتار حکومت به تغییر حکومت” که می‌تواند اپوزیسیون را دور هم گرد آورد و خطر جدی برای جمهوری اسلامی باشد.

از نظر ایشان اگر حکومت می‌خواهد بیمه شود بایستی که تغییر در رفتار خود در رابطه با ترامپ را بپذیرد و منانع از آن شود که این نیروی هزار تکه و پرهیاهوی اپوزیسیون تحت فرمان ترامپ قرار گیرند و وضعیتی مشابه صربستان را برای ایران رقم بزنند!

مهم‌ترین پیام ایشان این است که اگر چنین تغییری در رفتار حاکمان حاصل شود اقشار آگاه جامعه که اعتمادی به اپوزیسیون خارج ندارند “برخی از همین حکومتیان” آزمون خطا داده را بر مخالفان خطاکارِ آزمون نداده‌ی خارج ترجیح می‌دهند! “عمر حکومت اسلامی مستدام باد!”

چند بار این گزاره در واقع “فراخوان” را خواندم. از لحن و نخوت خوابیده در روح آن و نگاه از بالائی که نسبت به اپوزیسیون خارج کشور در آن وجود دارد شوکه شدم.

آن‌چه مسلم است بیشتر روی سخن آقای زیدآبادی با جریان‌های سلطنت‌طلب و مجاهدین خلق است. که به‌زعم ایشان بازیگران زمین کثیف سیاستند و بازیچه در دست قدرت‌های خارجی. نیروهائی که می‌توانند سرنوشتی چون سرنوشت صربستان “میلوشوچی” را برای ایران رقم زنند و یا در اثر اغتشاشات داخلی ایران را به سوی سومالیزه شدن پیش ببرند. احساس خطر ایشان هم از همین نیروهاست! از پیوستن دیگر نیرو‌های اپوزیسیون به جریان معتقد به براندازی رژیم از طریق تکیه بر یک یا چند دولت کارساز خارج.

از همین رو خود را مسئول، پاک‌دست و ناصح ملت و حکومت دیده و راه تغییر در رفتار حکومت را که می‌تواند از حمایت پاک‌دستان بهره‌مند شود را در مرکز گزاره بخوان “فراخوان” خود برای پیش‌گیری از چنین روندی قرار داده است..

آقای زیدآبادی که از بازی در زمین پاک سخن می‌گوئید و غیرمستقیم اپوزیسیون خارج کشور را که من هم یکی از آنان می‌باشم بازیگران بی‌اراده در زمین‌های کثیف می‌خوانید و مستعد جذب در لشگر ترامپ، حداقل به اطراف خود نگاه کنید! به خاوران‌ها، به زندان‌ها به گور‌های گمنام به طناب‌های آویخته شده در سرتاسر این ‌ام‌القرای اسلامی! به زمانی مراجعت کنید که دسته دسته جوانان و روشنفکران این سرزمین اعدام می‌شدند.

در آن زمان شما و امثال شما در کجای این زمین پاک بودید؟ نسبت به این جنایت رژیم چه اعتراضی کردید؟ هنوز توان گفتن این که قتل عام هویدا‌ها، فرخ‌رو پارسا‌ها، خلعتبری‌ها، جنایتی هولناک توسط خمینی بود را ندارید! هنوز نمی‌توانید حتی زیرزبانی هم که شده قتل عام هزاران نوجوان و جوان مجاهد گرم احساسات روزهای انقلاب را توسط باز هم خمینی و گروه مرگ او، جنایتکارانی چون رئیسی، لاجوردی، پورمحمدی‌ها را در زندان‌ها محکوم کنید! و نفرت خود ازاعدام دختران جوان بعد از برداشتن باکرگی آن‌ها و رفتن با جعبه شیرینی به در خانه‌هایشان را اعلام کنید!

این چرخه خشونت قبل از هر چیز محصول حکومتی است که خمینی از روز نخست به قول خود “خدعه ” در کار کرد و آن را بر پا نمود! محصول اطرافیانی است که به برکت این خدعه امروز بر مسند نشسته و این سرزمین را به روزی انداخته‌اند که در طول تاریخ خود هرگز این همه سقوط نکرده وچنین روزهایی را ندیده بود! از سقوط اقنصادی، تا سقوط اخلاقی!

هرگز در هیچ دوره این همه فرومایه، انگل اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی فاسد و غارتگر بر مسند حکومت ایران ننشسته بودند! هرگز تاریخ ایران شاهد چنین مهاجرت عظیم نخبگان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تحصیل‌کرده خود نبوده است! رقمی بالغ بر سه میلیون که از ” شمار خرد سی میلیون بیش!” همان‌هایی که از نظر شما قادر به درک شرایط موجود نیستند و در سلک “اقشار آگاه جامعه که هنوز به برخی از حکومتیان دل بسته‌اند قرار نمی‌گیرند.” هیهات، هیهات! که نمی‌گویید همگامی بخشی از اپوزیسیون با دول خارجی، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و خفقانی است که رژیم جمهوری اسلامی بر جامعه حکم کرده است. همان سرکوبی که شما تلویحا در بند هفت گزاره خود آن را نقطه قوت رژیم می‌دانید که می‌تواند او را بیمه کند.

آقای زیدآبادی نخستین قدم در” پاک‌بازی” پایبندی به حقیقت است به هر بهای ممکن! حقیقت این که همین اپوزیسیون سال‌هاست به عنوان وجدان بیدار این سرزمین هرگز لحظه‌ای از مبارزه برای آزادی، عدالت و استقلال درنگ نکرده است. این مطرح شدن خود شما جدا از مبارزه شخصی‌تان محصول افشاگری، تلاش و کمپین‌هایی است که همبین اپوزیسیون “هزارپاره‌شده‌ی بی‌مقدار! ” در دفاع از شما، امثال شما، آزادی بیان و قلم وعدالت اجتماعی داشته است.

به راستی زمانی که همین اپوزیسیون آزادی‌خواه و عدالت‌طلب سرکوب می‌شد، تحت پیگرد مجبور به ترک وطن می‌گردید! شما بازیگر کدام بازی پاک در زمین پاک بودید؟ چه امری بر شما مشتبه شده که این‌چنین بی‌پروا بر اپوزیسیون می‌تازید؟ بسیارند کسانی که بهتر از شما می‌اندیشند، کارنامه‌ای بهتر دارند و در زمین هیچ کس جز زمین پاک میهن و مردمان ستمدیده آن بازی نکرده‌اند! زمینی که از خون شریف‌ترین و آگاه‌ترین فرزندان این خاک سیراب شده است. آزادی‌خواهان خارج از کشور نه عناد دارند و نه برعکس گفته شما دو به‌علاوه دو را بیست وه شت می‌گویند.

ما هرگز بازیگران سرانگشت ترامپ‌ها نبوده‌ایم! در کارنامه مبارزه خود که بسی فراتر از عمر شما و عمر جمهوری اسلامی است تن به فساد و جنایت‌های عظیمی که تمامیت حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد نداده‌ایم. هنوز تن بسیارانی از ما زخمی شلاق و شکنجه‌هایی است که کشیده‌ایم! کیست چونان آزادی‌خواهان تبعیدی که پاکیزگی تن را از جوشیدن در تیزاب جانکاه حکومت اسلامی به دست آورده باشد. ما نه بازیگر در زمین کثیف حکومت اسلامی، نه در زمین ترامپ نبوده و نیستیم! زمین ما در کنار سفره‌هایی است که مادران داغدار وطن سهم نان و شیر ما را بر کنار آن نهاده‌اند! در قلب ستم‌دیدگان و آزادی‌خواهانی است که در سپیده‌دمان خونین نام بزرگ آزادی را فریاد زدند! در قلب پاک‌ترین خاک وطن در قلب خاوران است! جایی که شما قادر به دیدن آن نیستید!

ابوالفضل محققی

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.