خسرو شاکری (زند): نقدی بر پاره ای از نظرات پیرامون نقش حزب توده

جمعه, 8ام شهریور, 1392
اندازه قلم متن

khosrow chakeriدر روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد[i]

بخش اوّل (بخش دوم)

نقد تاریخنگاری یکی از مهمترین اسباب های پیشرفت در تاریخنگاری (Historiography) و تاریخشناسی (Science of History) است. رایج نبودن این گونه نقد در میان ایرانیان، چه نسبت به نوشته های خود ایرانیان یا انیرانیان، موجب شده است که هر کسی – چه تاریخنگار باشد و چه نباشد، و بیشتر ازین گونه­ی دوم – هرچه دل تنگ اش خواهد بگوید و بدین سان تحریف های عامدانه یا سهواً تاریخی نادرست و مقلوب در میان ایرانیان رایج شود و سطح آگاهی تاریخی و تیزبینی تاریخنگرانه­ی ایرانیان ارتقاء و انکشاف نیابد. ازین رو، درست دانستم که مقاله­ی زیر به مناسبت شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد را به امر تاریخنگاری این رویداد و نقش حزب توده در آن اختصاص دهم.

درباره­ی نقش حزب توده در افشای پیشاپیش کودتا و اقدامات بعدی آن حزب کم ننوشته اند. نکته­ی مهم این است که در کنار تاریخنگاری رسمی اخیر این موضوع توسط مقامات رسمی حزب توده، و همچنین برخی اسناد محرمانه­ی حزبی راجع به این رویداد، برخی از فعالان حزبی، پس از بریدن از آن حزب روایت های دیگری نیز در کنار روایت های رسمی منتشر ساخته اند. علاوه براین، هر چندی یکی از شاگردان کیانوری اکاذیب قدیمی و نیز اکاذیب جدیدی را عنوان می کند. ما در زیر با بررسی تاریخنگاری این موضوع می کوشیم، در عین روشن ساختن تضاد و پرتو افکندن بر واقعیات – تا آنجا که میسر است – شیوه­ی بررسی نقادانه­ی قرائت تاریخ را مطرح سازیم.

پیرامون نقش حزب توده در روزهای ۲۸- ۲۵ مرداد، باید نخست این امر را بررسی کرد که آیا، چنانکه بریتانیا و ایالات متحده علناً و مصرانه تبلیغ می کردند، ایران در عهد مصدق در خطر کمونیسم قرارداشت و حزب توده تخته­ی پرش فتح ایران توسط اتحاد شوروی بود یانه؟ آیا تبلیغات حزب توده علیه نهضت ملی طی دو سال و اندی دولت مصدق در خدمت مبارزه­ی ضد استعماری ملت ایران بود یا زیانبار بود؟ آیا کودتا بخاطر جلوگیری از تبدیل ایران به یکی از اقمار شوروی بود، یا بخاطر پیشگیری از گسترش خطر ملی کردن نفت و دیگر منابع طبیعی کشورهای مشابه ایران؟ آیا تنها حزب توده بود که با افشاگری پیشاپیش کودتای نخست (۲۵ مرداد) مانع از موفقیت آن شد؟ آیا حزب توده می توانست با تکیه به سازمان افسری، همراه به نیروهای کارگری و کارمندی، خود مانع از آن شود که نهضت ملی در نتیجه­ی کودتای دوم (۲۸ مرداد) سرکوب گردد؟

در پاسخ به این پرسش که آیا، چنانکه بریتانیا و ایالات متحده علناً و مصرانه تبلیغ می کردند، ایران در عهد مصدق در خطر کمونیسم قرارداشت و حزب توده تخته­ی پرش فتح ایران توسط اتحاد شوروی بود یانه؟ باید یادآور شد که تبلیغات مستمر بریتانیا و آمریکا و روزنامه های عمده­ی غربی این نکته را ترجیع بند مقالات خود پیرامون مسئله­ی نفت می کردند و حتی بریتانیا در مذاکرات خود با آمریکا، با توجه به ضعف فکری آمریکا در زمینه­ی جنگ سرد و رواج مکارتیسم، براین مسئله تأکید می ورزید تا هرچه زودتر آمریکا را متقاعد سازد که ادامه­ی دولت مصدق به کمونیسم در ایران منتج خواهد شد و هیچ راهی جز کودتا برای جلوگیری از افتادن ایران در چنگ شوروی نخواهد بود.
نخست، یادآورشویم که پس از سی ام تیر، هندرسون کورمال کورمال خط کودتا را تبلیغ می­کرد. وی پیرامون «خطر» حزب توده در دست اندازی به قدرت از چند امکان یا احتمال انکشاف سیاسی سخن گفت، اما دست آخر نوشت که امکان آن نبود که تغییرات در سیاست آمریکا بخاطر کمک به مصدق برای «نجات ایران» از خطر کمونیسم موفقیتی کسب کند. «دشمنی نسبت به غرب همراه با حسادت [!] در میان ناسیونالیست­های صریح البیان و افراطیون مذهبی آنقدر عمیق است که ممکن نیست دوستانه ترین و کنارآمدنی ترین اقدام غربیان [بریتانیا و آمریکا] بتواند مانع از آن شود که ایران به راه اش در جهت خودکشی ادامه دهد»؛ یعنی، نتواند خود را به دامن کمونیسم روسی نیفکند. افزون بر این، «حتی اگر، در نتیجه­ی انکشاف­های آتی، از جمله تغییرات در سیاست­های بریتانیا و ایالات متحده، مصدق خود شخصاً متقاعد شود که توان کشور بایستی، به جای حملات بر غرب، بر نجات کشور از کمونیسم داخلی متمرکز گردد، هیچ تضمینی نیست که او ناگهان، در اثر بیماری یا تیراندازی به وی، فلج نشود. از میان برداشتن مصدق نتیجه­ی محتمل نبرد قدرت بین عناصر مختلف جبهه­ی ملی خواهد بود، امری که امکان بیشتری به حزب توده خواهد داد که خود را به زیان جبهه­ی ملی قوی­تر سازد.»[ii] ازین گزارش جز این نمی توان درک کرد که مقصود او برکناری هرچه زودتر مصدق بود – برکناری ای که جز با کودتا میسر نمی بود.

با توجه به تبلیغات وسیعی که از سوی آمریکا و بریتانیا پیرامون همکاری بین جبهه­ی ملی و حزب توده انجام می گرفت و با آگاهی به اینکه مبادا دشمنان نهضت ملی تبلیغ کنند که شرکت کنندگان در متینگ­های نهضت ملی توده ای­ها بودند، به گفته­ی زیرک زاده، جبهه­ی ملی در موردی تصمیم گرفت که اعلام شود که «اگر حزب توده می­خواهد در موضوعی به جبهه­ی ملی کمک کند، میتینگی جداگانه تشکیل دهد. بدین ترتیب، در پیش آمدی که اکنون یادم نیست [سی ام تیر ۱۳۳۲] قرار شد یک روز جبهه­ی ملی و روز بعد طرفداران حزب توده نمایش­های خیابانی برگذار کنند. [با این همه،] نتیجه این شد که مخالفین، بر خلاف حقیقت و بدروغ، فریاد زدند که جمعیتی که در میتینگ حزب توده شرکت کرد چندین برابر جمعیتی بود که در متینگ جبهه­ی ملی شرکت [جست].»[iii] بر همین نَسَق، هندرسون در گزارش خود از تظاهرات سالگرد سی ام تیر آورد که هواداران جبهه­ی ملی تنها سه هزار نفر بودند، در حالی که در تظاهرات حزب توده دوازده هزار نفر شرکت جستند.[iv] جالب توجه این است که سیا در ارزیابی خود از گزارش هندرسون ازین تظاهرات را با اخبار مطبوعات داخلی و رادیو تهران مقایسه کرد که مشعر بر این بود که در تظاهرات جبهه­ی ملی صدهزار نفر شرکت جسته بودند و ملیون حاضر نشده بودند توده ای­ها به صفوف آنان داخل شوند. تفاوت بین آن تلگراف و ارزیابی سیا از اخبار داخل نشان می­دهد که سفارت آمریکا سعی داشت خطر حزب توده را هرچه بیشتر جلوه دهد. ارزیابی سیا همچنین تردید مقامات واشنگتن درباره­ی گزارش­های سفارت در تهران را نشان می­دهد که می­کوشید با بزرگ جلوه دادن خطر حزب توده زمینه­ی کودتا را هموار کند.[v]

از همین رو، دولت آمریکا «چاره­ی نهایی را در سقوط دولت او [مصدق] که همواره مورد نظر بریتانیا بود جستجو کرد.» چاره­ی چه چیز را؟ چاره­ی منافع نفتی برای بریتانیا و آمریکا؛ چاره ای که آمریکا در برنامه­ی دراز مدت خود در زمینه­ی نفت ایران از همان دهه­ی ۱۹۲۰ دنبال کرده بود، و شخص هندرسون، همچون متخصص وزارت خارجه­ی آمریکا، در سال ۱۹۴۵ آن را تصریحاً از نو تدوین کرده بود.[vi] از این روست که تمام پیشنهادهای آمریکا، دست کم در دوران آیزنهاور، چیزی جز مانور برای آرایش پیشاپیش کودتا نبود. لیکن مذاکرات ایدن در آمریکا مسئله را مدت­ها پیش از طرح هندرسون حل کرده بود. در یک کلام، آمریکا و بریتانیا می­گفتند: یا مصدق شرایط ما را بپذیرد – یعنی ملی­کردن نفت را بی اعتبار سازد – یا ما او را ساقط خواهیم کرد. بدین سان، می­بینیم که، به نظر مخالفان نهضت ملی، تقصیر از مصدق بود.
اما در عین حال، دستگاه جاسوسی آمریکا (سیا)، دست کم، برآن نظر نبود که خطر کمونیسم خطری عاجل بود. ازین رو، در گزارش های سیا پیرامون این مطلب ما با تضادهایی روبرو هستیم که ممکن از منابع مختلف با حساسیت های متفاوت دریافت کرده بوده باشد، بویژه هنگامی که یأس آنان از سقوط مصدق دراثر فشارهای مالی و اقتصادی هرچه بیشتر تشدید می شد.

در آن بُرهه­ی تاریخی گزارش­های دروغینی از جانب منابع ضد مصدق به سیا می­رسید تا «همکاری» حزب توده با مصدق را ثابت کند. از جمله، در آوریل ۱۹۵۳/فروردین- اردیبهشت ۱۳۳۲ سیا گزارش کرد که «حزب توده در ایران به اعضای خود دستور داده است تا از دولت نخست وزیر مصدق در برابر کودتای محتمل [نیم سطر توسط سیا و اینتلیجنس سرویس تطهیر شده است] محافظت کنند» [امری که با مواضع حزب توده – که در سرگردانی پس از مرگ استالین قرارداشت] نمی­خواند. اما همان گزارش افزود که حزب «توده بر این باور نیست که وضعیت برای دست اندازی اش به قدرت مناسب است، و به اعضایش دستور داده است از هر اظهاریه ای که ممکن است مردم را بر مصدق بشوراند پرهیز کنند. در عین حال، قرار است حزب برای یک “جبهه­ی واحد ضدامپریالیستی” تبلیغ و تهییج کند.»[vii] (بدین سان، بر این نکته تردید وارد می¬شود که شعار «جمهوری دموکراتیک» طی روزهای ۲۷-۲۵ مرداد ۱۳۳۲ را حزب توده با ابتکار خود داده بود؛ این شعار به احتمال قوی تله ای بود که سیا از طریق عامل یا عمال اش در رهبری حزب توده برای آن حزب نهاده بود.) در تأیید همین مطلب، در خاطرات سنجابی می­خوانیم که «شخص خیلی آگاهی،» که هویت اش را سنجابی – متأسفانه – مخفی نگه می­دارد، در روز ۲۸ مرداد به او تلفن کرده و گفته بود که «به توده ای­ها دستور داده شده است به خیابان­ها و به طرفداری مصدق نیایند.»[viii]
بخش­هایی از گزارش­های رسیده به سیا، چنانکه آمد، متضاد اند. مثلاً، «بنابر گزارش­های رسیده به سیا در ۱۹ اوت/۲۸ مرداد، … [نیم خطی سیاه شده است] حزب [توده] در ۱۶ اوت/۲۵ مرداد به اعضای خود اطلاع داد که “زمان سخن گفتن پایان یافته است و حزب باید آماده­ی عمل شود.” به اعضای حزب دستور داده شد که تمام اسلحه­های موجود را گزارش کنند، و کسانی که تجربه­ی نظامی دارند حزب را مطلع سازند. افزون بر این، از اعضاء خواسته شد اطلاع دهند که آیا منازل آنان مشرف به خیابان است یا نه؟”» سیا در این باره اظهار نظر کرد که «احتمالاَ این دستورها حاکی از آن است که حزب خود را، در صورت لزوم، برای نبرد خیابانی و عملیات خشونت آمیز در دفاع از مصدق آماده می­ساخت. [اما] به نظر می­رسد که [حزب] توده هنوز برنامه­ی دقیقی برای هیچ نوع اقدام وسیع مسلحانه ندارد، اگرچه رزمندگی بیشتری را می­توان متوقع بود.»[ix] برای تعیین صحت یا سقم این گزارش این نویسنده از دو تن از کادر¬های قدیمی حزب توده، که یکدیگر را نمی­شناسند، استفسار کردم، و آن دو، هر یک مستقلاً از دیگری، صحت این درخواست رهبری از اعضا را تأیید کردند.[x]

با این همه، گزارش­های سیا در نوامبر ۱۹۵۲/آبان ۱۳۳۱ و پس از آن بر این ارزیابی بودند: «با اینکه خطر رخنه­ی جدی [حزب] توده در جبهه­ی ملی و دستگاه اداری وجود دارد، اما ما معتقدیم که [حزب] توده نخواهد توانست طی سال ۱۹۵۳ کنترل دولت را با این وسایل به دست گیرد. … به نظر می­رسد که اتحاد ج. شوروی س. بر این نظر باشد که وضعیت ایران به نحو سودمندی به سوی اهداف آن تحول می­یابد. در حالی که وی به حمایت خود از حزب توده و حملات رادیویی خود علیه دولت [مصدق] و شاه ادامه می دهد، [اما] ما عقیده نداریم که احتمال آن باشد که اتحاد ج. شوروی س. طی سال ۱۹۵۳ به اقدام شدیدی دست زند، مگر آنکه ثبات داخلی ایران دچار وخامتی به مراتب جدی­تر از آن شود که در این برآورد پیش بینی می شود.»[xi] (تأکیده افزوده/ت.ا.)

گزارش دیگری اشعار می­دارد که: «کوشش­های کنونی حزب توده برای بهره برداری از وضعیت درهم و برهم ایران حاکی ازین است که کمونیست­ها برای یک حمله­ی سراسری به دولت آماده نیستند، اما بر این باور اند که ادامه­ی مصدق در قدرت به بهترین وجهی در خدمت منافع آنان است، [یعنی] آنچه آنان “رشد موقعیت انقلابی” برآورد می­کنند.»[xii] حتی پس از کودتا، در یک گزارش سیا مورخ اول اکتبر ۱۹۵۳، که چهار سطر آن تطهیر شده است، آورده شد که «گزارش شده است که برنامه­های [حزب] توده از جمله شامل استفاده از مصدق به عنوان پرچم تجمع [نیروهای ضدکودتا] برای یک کودتا ظرف سی روز آینده، تماس با ایل قشقایی، و همکاری با گروه­های مصدقی می­شود. گزارش می­شود که تسلیحاتی از شوروی برای توده قاچاق می­شود،» امری که، البته، صحت نداشت، مگر پیرامون تماس حزب توده با قشقاییان – امری که نشان می­دهد که در رأس رهبری حزب توده عنصر نفوذی سیا وجود داشت. (با توجه به اختلاف نظرهای رهبری حزب توده، که در جزوه­ی درباره¬ی ۲۸ مرداد منعکس است، ما باز به وجود عنصر نفوذی سیا در رهبری حزب توده پی می­بریم.[xiii]) اما ارزیابی خود سیا این بود که «غیر محتمل خواهد بود که [حزب] توده بدون کمک وسیع اتحاد شوروی در اجرای کودتا ظرف سی روز آینده موفق شود. [یک چنین] تصمیم[ی از جانب] اتحاد شوروی تغییری در سیاست شوروی خواهد بود. گزارش­های روسیه از تهران حاکی ازین است که در اثر شکاف روزافزون بین اعضایی که ترغیب می­کنند که تا پایان کارزار کنونی ضد توده ای عملی انجام نگیرد و اعضایی که حامی ادامه­ی همکاری با هواداران مصدق هستند به روحیه و کارآیی [حزب] توده لطمه وارد آمده است.»[xiv] (ت. ا.)

اکنون نگاهی به سیاست شوروی پیرامون نهضت ملی بیفکنیم.

موضوع دیگرى که مورخان آن دوره، ازجمله ذبیح و آبراهامیان، پیرامون آن سکوت اختیار کرده‏اند، سیاست دولت شوروى نسبت به نهضت ملى ایران است. بنابراین، بس مهم است که در پرتو سیاست شوروى نگاهى کوتاه به مخالفت حزب توده با مصدق بیفکنیم. آیا حزب توده سیاست خود را در مخالفت با مصدق مستقلاً اتخاذ کرد یا اینکه شورویان آن را به وى دیکته کردند؟ کمتر کسى است که در باره­ی شق دوم تردید کند. پس پرسشى که در پى این نظر مطرح مى‏شود این است که چرا شورویان تا ماه ژوئن ۱۹۵۳ سیاست خصمانه خود را نسبت به نهضت ملى ایران دنبال کردند و حزب توده را به کارشکنى بر ضد آن وامی داشتند؟[xv] پاسخ این مطلب، برغم مصوبات کنگره­ی هفتم کمینترن (۱۹۳۵)، در سیاست ضدِملیونِِ استالین نهفته است که آخرین‏بار، چند ماه پیش از مرگ اش در ۵ مارس ۱۹۵۳، توسط خود وى در کنگره­ی نوزدهم حزب کمونیست شوروى اعلام شد. بنابر گفته­ی یک عضو کمیته­ی مرکزى حزب توده که در آن کنگره شرکت داشت، نطق استالین در آن گردهمایى، که طى آن وى بورژوازى ملى را به دورافکندن «پرچم استقلال و دمکراسى» متهم ساخت، «باز بهانه‏اى به دست برخى از اعضاى رهبرى حزب توده داد تا سیاست غلط خود را در قبال مسئله­ی نفت و بخصوص دولت مصدق، توجیه کنند، که تلاش[ى] بى‏حاصل بود.»[xvi] پس حیاتى است که تغییر اساسى در نظر شوروى را نسبت به مصدق ملاحظه کنیم، که در اواخر ماه ژوئن آن سال، سه ماه پس از مرگ استالین، و در فرداى سرکوب قیام در آلمان شرقى با مشت آهنین بریا، روى داد. این امر یکى از نتایج کودتاى خروشچف بر ضد بریا بود که تدارک آن را مى‏دید که خود بر جاى استالین تکیه زند. بریا با مالنکف ضعیف‏النفس اتحاد کرده بود تا تحکیم قدرت خویش را تسهیل کند. خروشچف هم که از چنین احتمالى به هراس افتاده بود، به نوبه­ی خود، با برخى از رهبران دست‏اول حزبى چون مولوتُف، بولگانین و رئیس سازمان برنامه‏ریزى م. سابورف اتحادى به وجود آورد، و سرانجام موفق شد مالنکُف را نیز با خود همراه سازد. او که کودتاى خود را با دقت تدارک دیده بود، همراه متحدان اش در جلسه ۲۶ ژوئن پرزیدیوم حزبى بریا را به جرم «خیانت» و «عملیات ضدحزبى» توسط عده‏اى از افسران قابل اعتماد خود توقیف کرد و سپس در دسامبر همان سال به جوخه اعدام سپرد.[xvii]

باید خاطرنشان ساخت که بریا و متحد آذربایجانى‏اش جعفر باقراُف با استالین بسیار نزدیک بودند و به‏علاوه، نقش مهمى در ایجاد «حکومت خودمختار» در تبریز و «جمهورى کردستان» در مهاباد ایفا کرده بودند. نقشه­ی آنان، فقط این نبود که این دو ایالت را از ایران جدا کنند، بلکه به استان نفت‏خیز خوزستان و خلیج‏فارس هم به خاطر نفت و هم به آب‏هاى گرم دست بیندازند ــ هدفى که پیش از آن در قرارداد شوروى و آلمان هیتلرى در ۲۳ اوت ۱۹۳۹ ملحوظ شده بود.[xviii] مطالعات اخیر توسط سه محقق روسى، آذرى و گرجى،[xix] بر اساس اسنادى از بایگانى‏هاى شوروى که در دسترس قرار گرفته‏اند، نقشه‏هاى این دو رهبر کمونیست قفقازى و رئیس‏شان استالین را براى تجزیه ایران برملا مى‏کند. افزون بر این، چنانکه نیک دانسته است، دو مسئله­ی آذربایجان و کردستان به دنبال «سرخوردگى» شوروى از رد تقاضاى امتیاز نفت شمال توسط چهاردهمین دوره­ی تقنینیه پدید آمدند. رد این امتیاز به پیشنهاد از جانب دکتر مصدق در مجلس چهاردهم میسر افتاد، که اساساً استدلال مى‏کرد که ایران باید ارباب منابع طبیعى خود باشد. کمیسر تجارت خارجى شوروى به نام کافتارادزه از اهالى گرجستان، که در رأس هیئت نمایندگى اعزامى شوروى به ایران قرار داشت، از همکاران نزدیک بریا بود. بنابراین، افزون بر نظریه­ی رسمى دایر بر «ماهیت خائنانه­ی بورژوازى ملى،» که دکتر مصدق را «نماینده» آن در ایران به شمار مى‏آورد، بریا و متحدانش که وزارت داخله­ی (MDV) و سایر دستگاه‏هاى امنیتى شوروى را زیر کنترل خود داشتند، بسختى مى‏توانستند نسبت به نهضت ملى ایران تحت هدایت مصدق علاقمند بوده باشند. از دیگرسوى، اکنون مسلم شده است که از اواخر دهه ۱۹۲۰ احزاب کمونیست غیرروس از طرف دستگاه اطلاعات خارجى شوروى و عُمالشان در آن احزاب «برادر،» و نه بین‏الملل کمونیست، کنترل مى‏شدند.[xx]

این چنین است که حزب توده از سال ۱۳۲۲ به بعد تحت کنترل عملى عبدالصمد کامبخش، یکى از همکاران دستگاه اطلاعاتى شوروى، و پس از او نورالدین کیانورى، برادرزن وی، قرار داشت. بدین‏سان، کمتر تردیدى مى‏تواند وجود داشته باشد که، در حالى‏که مخالفت حزب توده با مصدق اصولاً از جانب دسته­ی قفقازىِ گِردِ استالین تعیین مى‏شد، تغییر در سیاست آن کشور در اواخر ماه ژوئن ۱۹۵۳ نتیجه­ی برکنارى آنان از طریق کودتاى خروشچف بود. سیاست‏هایى که از جانب خروشچف در قبال جنبش‏هاى ضدامپریالیستى در مصر، هند، اندونزى و جز آنها دنبال مى‏شد همچنین این نظر را تأیید مى‏کنند که با مرگ استالین تغییر سیاست نسبت به ایران تحت هدایت خروشچف قرار داشت؛ در ضمن، تحت نظر همو بود که پلنوم چهارم حزب توده برگذار شد که طى آن حزب توده از سیاست خود نسبت به مصدق انتقاد کرد. در این پرتو، سکوت پیرامون سیاست شوروى و تعبیر بعدى آن و همچنین مقصردانستن تنها مصدق در شکست در مرداد ۱۳۳۲ خط مرامى این مورخان را برملا مى‏سازد.

آیا کودتا بخاطر جلوگیری از تبدیل ایران به یکی از اقمار شوروی بود، یا بخاطر پیشگیری از گسترش خطر ملی کردن نفت و دیگر منابع طبیعی کشورهای مشابه ایران؟
تحلیل­های بالا، که بازتاب پیش بینی کاهلی حزب توده در آن زمان نیز هست – کاهلی ای که، پایین تر خواهیم دید، کامبخش نیز برآن تأکید می ورزد – ثابت می­کند که تصمیم آیزنهاور برای پیوستن به موضع ایدن مبتنی بر «خطر کمونیسم» نبود، بل، چنانکه در دیگر جا آورده ام،[xxi] دلایل اقتصادی ای داشت که مانع از آن می­شد شرکت­های نفتی بزرگ آمریکایی بدون همکاری موافقت شرکت سابق نفت دست به خرید نفت ایران بزنند، ولی با دریافت سهم مهمی در کنسرسیوم بعدی به پاداش وفاداری خود رسیدند. یک بار دیگر مسلم شد که این اقتصاد است که راهنمای سیاست است و نه بر عکس. بیهوده نیست که یک برآوُرد دستگاه اطلاعاتی آمریکا می­آورد که « … بریتانیا عقیده دارد که تسلیم به ایران موقعیت نفتی آن کشور و غرب را بکلی در دیگر کشورهای خاورمیانه به خطر خواهد انداخت.»[xxii]

مصدق در دیداری که هندرسون با او کرد به وی گفت: «آمریکا میلیاردها دلار به ترکیه کمک کرده بود، اما از کمک به ایران ورشکسته که [به گفته­ی خودشان] در آستانه­ی سقوط به کمونیسم قرار داشت دریغ کرده بود، چون آمریکا می­هراسید که ایران بتواند صنعت نفت خود را به کار اندازد، منافع نفتی آمریکا در عربستان سعودی و دیگر نقاط متضرر بشوند؛ و دوم اینکه از ناخرسندی بریتانیا می­هراسید.» هندرسون، باز هم ریاکارانه، به مصدق گفت «منافع نفتی بین‌المللی آمریکا براستی در درجه دوم اهمیت قرار داشتند، و حاکم بر سیاست آمریکا در ایران نبودند» – گفته‌ای که، چنانکه تاریخ نشان داد، باز دروغ بزرگ دیگر بود و مصدق آن را پیشاپیش می­دانست. (ت.ا.)
در پاسخ، مصدق گفت «حتی برخی انگلیسیان این اتهام را وارد می­آوردند که آمریکا بخاطر ترس از امتیازات نفتی آمریکایی در سایر کشورها نمی‌خواست بریتانیا در اختلاف خود با ایران مصالحه کند.» (ت. ا.) هندرسون مجدداً، سالوسانه، به این تظاهر کرد که تأثیرات امکان فیصله­ی بین ایران و بریتانیا بر امتیازات نفتی آمریکا در نقاط مختلف جهان نقش مهمی در سیاست آمریکا نسبت به ایران بازی نمی‌کرد![xxiii]

هندرسون خود می­دانست که دروغ می­گفت – و نگاهی به اسناد منشره توسط وزارت خارجه­ی آمریکا مربوط به آن سال ها بخوبی نشان می دهد که نگرانی اصلی هم آمریکا و هم بریتانیا این بود که با شناسایی ملی کردن نفت و قبول حق حاکمیت ملت ایران بر منابع نفتی خود، تجربه­ی ایران سر مشقی برای دیگر کشور های مشابه شود[xxiv] – و مصدق بدرستی فهمیده بود که آمریکا از این هراس داشت که نکند کشورهایی که آمریکا در آن­ها امتیازات نفتی و جز آن داشت هوس کنند از نمونه­ی ایران تقلید کنند.

به یاد بیاوریم که، پس از شکست قوام، شرکت­های نفتی مخالفت خود با پذیرش قانون ملی کردن نفت در ایران را طی نامه­ی اویل فوروم (Oil Forum) به وزیرخارجه­ی آمریکا دین اَچسون اطلاع دادند. در این نامه نه فقط «شانتاژهای دیپلماتیک» مصدق به اصطلاح افشا می­شدند، بلکه توصیه می­شد که دولت آمریکا «بایستی حمایت اخلاقی از بریتانیا را به گرانترین وجهی» می­پذیرفت.[xxv] نامه­ی «شورای اطاق تجارت بین المللی ایالات متحده­ی آمریکا» به جرج مَـکـگی، معاون وزارت خارجه­ی آن کشور، ضمن توصیه­ی جدی برای قطع کمک مالی به ایران، اظهار عقیده کرد که آمریکا بایستی از ادامه­ی کمک به کشورهایی که «ناسیونالیسم و اقدام خودسرانه را بر هر گونه کمالات بین المللی مرجح می­دانند،» خود داری می­ورزید، یعنی آمریکا بایستی «حق» استثمار ملت ایران را مطابق قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ بر حق حاکمیت ملی ایران مرجح می­داشت. بنابر نامه­ی آن شورا، دولت مصدق می­خواست کمک­های مالی آمریکا را بر علیه یک شرکت خصوصی انگلیسی بکار برد. سؤال این بود که «آیا دولت آمریکا بایستی همکار کشور سلب مالکیت کننده از سرمایه گذاری­های خصوصی اتباع یک کشور دوست در یک کشور سوم بشود؟» و سپس هشدار بر این داد که آیا آمریکا با کمک به ایران «کشور­های دیگر در مناطق حساس» را به این «تشویق» نمی­کرد که همان معامله را با سرمایه­های خصوصی آمریکایی انجام دهند؟[xxvi] (ت.ا.)

مطالعه­ی آرشیو آمریکا مربوط به ایران نشان می­دهد که هراس آمریکا درست ازین بود که دیگر کشورها در ملی کردن منابع طبیعی خود به ایران تأسی جویند.

از سوی دیگر دُولی که بخاطر منافع خود با نهضت ملی دشمن می ورزیدند تبلیغ می کردند که در اثر سوءسیاست نفتی دکتر مصدق، وضع اقتصادی کشور خراب می شد. این نیز نادرست است و جز تبلیغات کاذبانه­ی دولت های بریتانیا و ایالات متحده­ی آمریکا و روزنامه های آن کشور ها نبود، چه نه فقط گزارش های محرمانه­ی آن دو دولت در آن زمان نشان می دهند که مصدق توانست در برابر بایکوت اقتصادی و نفتی بریتانیا و آمریکا سیاست هایی را اتحاذ کند که وضع اقتصادی را رو به بهبود ببرد،[xxvii] بلکه تحقیقات علمی در سال های اخیر نیز ثابت می کنند که حتی، برغم قطع درآمد نفت، به هنگام کودتای ۲۸ مرداد ذخیره­ی ارزی ایران هم از دوران پیش از دولت مصدق و هم در دوران زاهدی – با همه­ی کمک های مالی آمریکا – مثبت و موفق بود.[xxviii] درست به دلیل اینکه آن دو دولت از سقوط دولت مصدق در اثر بحران اقتصادی قطع امید کرده بودند ناگزیر از اقدام به کودتای نظامی شدند.

مصدق خود گفته است که:
از آنچه گذشت خوب معلوم شد که عزل من برای ترس از کمونیسم نبود، و ترس از کمونیسم بهانه ای برای عزل من و چپاول مال ملت بوده است، که چنین قراردادی [امینی-پِیج، ۱۹۵۴] تصویب شود و معادن نفت کماکان در ید شرکت­های خارجی در آید تا هرچه می­خواهند ببرند و هر حسابی می­خواهند درست کنند …[xxix] (ت.ا.)
مصدق، در عین اینکه بر اساس ارزیابی­های اش، از حزب توده هراسی نداشت، در یکی از دیدارهایش با هندرسون در جواب به او گفت خطر رشد حزب توده، در زمان استالین، ناشی از «برخورد غیردوستانه­ی قدرت­های غربی نسبت به نهضت ملی ایران» بود. از همین رو، «افکار جوانان ایران دیگر با تبلیغات کمونیستی [استالینی] زهرآگین شده بود» و «بسیاری از ایرانیان، بویژه جوانان، را [نسبت به آن نهضت] بیگانه کرده و آنان را نسبت به کمونیسم [استالینی] تأثیرپذیرتر ساخته بود.»[xxx] مصدق به او تذکر داد که نظریه­ی «کمونیسم» – که ما امروز چون نظریه­ی «کمونیسم روسی» می­شناسیم – در ایران «در ماه­های اخیر پیشروی کرده بود» و «جای نگرانی» هم داشت، اما نگرانی او از خطر افتادن ایران به دست کمونیسم روسی نبود، بل تخریب و «زهرآگین» شدن فکر جوانان بود، به زبان امروزی، جا افتادن تفکر استالینیستی، سخنی که درست بود و تاریخ ثابت کرد و ما هنوز عواقب آن را در تفکر بسیاری می­بینیم که ظاهراً بند ناف خود را از گذشته­های استالینی خویش بریده اند، اما همچنان بدان منش می­اندیشند.

هندرسون می آورد: مصدق خطر را در جنگ داخلی ناشی، نه از کودتای حزب توده، که «از جانب گروه کاشانی» می­دید که «داشت با فدائیان اسلام، گروه مسلمانان تروریست صلح می­کرد – که چندین ترور، از جمله ترور رزم آرا، را انجام داده است.» [xxxi](ت.ا.) البته، کاشانی صلح اش را، نه فقط با فدائیان اسلام، که بیشتر با جناح ارتجاعی حکومت سلطنتی کرد، که مصدق خطراش را بیش از حزب توده می­دانست – که ارزیابی درستی هم بود و عواقب آن را ما طی دوران دیکتاتوری شاه و پس از آن دیده ایم.

بی جهت نبود که هندرسون پس از دیدار از مصدق در روز ۲۷ ژوئیه ۱۹۵۲ به واشنگتن گزارش داد که او را نسبت به اوضاع کاملاً ناامید یافته بود، و با شنیدن سخنان وی نیز «احساس یأس» کرد، یأس از اینکه شخصی را که «سد راه کمونیسم» می‌دانست تا آن حد «بی‌ثبات» می­یافت و «آشکارا تحت احساسات و پیشداوری» نسبت به سیاست آمریکا می­دید. هندرسون این سخنان را می‌نوشت تا ذهن ترومن را برای کودتا که مورد قبول رئیس جمهور نبود آماده سازد.

در عین حال، رهبران حزب توده پس از اشاره به «انشعاب» کاشانی از جبهه­ی ملی، اظهار داشتند که جبهه­ی ملی و مصدق از شوق مردم ایران برای مبارزه با امپریالیسم «بویژه سود می­جستند.» از دید آنان، در حالی که جبهه­ی ملی مبارزه­ی مردم ایران را به مبارزه علیه بریتانیا «محدود» می­ساخت، برای «نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا» در ایران امکانات فراهم می­آورد. آنان یادآور شدند که حزب توده و شورای مرکزی اتحادیه­های کارگری در ۱۳۲۷ غیر قانونی شده بودند، بدون آنکه ذکر کنند که دادگستری، چند ماه پیش از آن، در زمان مصدق به دستور او به پرونده­ی اتهامات دروغین علیه حزب توده رسیدگی کرده، و دستگاه دادگستری آنان را از اتهامات وارده راجع به قضیه­ی ۱۵ بهمن ۱۳۲۷توسط شاه تبرئه کرده بود – امری که در سیاست آمریکا علیه مصدق بی تأثیر نبود. این نیز روشن است که عدم بازگشت آنان به ایران ربطی به دولت مصدق نداشت، بل به اراده­ی شوروی مربوط بود.

در پاسخ به پرسش که «آیا تبلیغات حزب توده علیه نهضت ملی طی دو سال و اندی دولت مصدق در خدمت مبارزه­ی ضد استعماری ملت ایران بود یا زیانبار بود؟» نخست به برخی ازین مواضع رجوع کنیم.

برخلاف آنچه حسرت خوران آن دوره­ی حیات حزب توده مداوماً می کوشند با چکش به ذهن جوانان بی خبر از تاریخ آن دوران فروکنند، حزب توده تا کودتای نافرجام نهم اسفند ۱۳۳۲ همان مواضع ضد ملی را ادامه می داد. از آن پس نیز تنها از لحن تند خود کاست، نا اینکه مواضع ضد ملی خود را ترک گوید.

مطبوعات علنیِ حزب توده از فردای سی ام تیر در باره­ی مصدق چه می­نوشتند؟ آیا براستی بین جبهه­ی ملی و حزب توده ائتلاف بزرگی صورت گرفته بود، چنانکه سفیر آمریکا هندرسون مفتریانه گفته بود، تا مصدق را عامل کمونیسم جهانی بنمایاند – افتراهایی که مخالفان ارتجاعی نهضت ملی قـِرقـِره می­کنند. اگر چنین بود، پس چرا در سی ام تیر فقط کارگران برخی کارخانجات اعتصاب کردند، یعنی کارگران کارخانجات تحت نفوذ حزب توده اعتصاب نکردند؟ آیا حزب توده ای که حتی پس از سی ام تیر روزنامه­های علنی اش چون بسوی آینده و نوید آینده همچنان به مصدق می تاختند با مصدق ائتلاف کرده بود؟ نوید آینده نوشت دکتر مصدق طی پانزده ماه نخست وزیری اش تا پیش از سی ام تیر «قدم به قدم از مردم دور شده و در جهت منافع طبقات حاکمه و امپریالیسم گام برداشته است.» آیا این نوشته سخن یک مؤتلف مصدق بود؟ آیا حزبی که روزنامه­ی علنی اش اتهام می­زد که در «گذشته مصدق علناً در راه امپریالیسم گام برداشت» و «با تبدیل وطن ما به پایگاه جنگی ضدشوروی موافقت کرد» مؤتلف مصدق بود؟ حزب توده این اتهامات بیشرمانه را هنگامی وارد می­ساخت که مصدق در برابر فشار امپریالیست­ها برای تمدید میسیون نظامی آمریکا مقاومت می­کرد. سفارت بریتانیا در آستانه­ی نوروز ۱۳۳۱ گزارش داد که «از نظر دکتر مصدق این منطقی خواهد بود که بخواهد از شرّ میسیون نظامی آمریکا خلاص شود. … مصدق تا کنون بنابر اقدام خود از تمدید قرارداد میسیون [نظامی آمریکا] یا امضای هر سندی که موقعیت رسمی آن را دوام بخشد سرباز زده است.» برای حواله­ی کار میسیون به مجلس هفدهم مصدق خواسته بود بداند که آیا ممکن بود که میسیون در ظرفیتی غیررسمی باقی بماند تا مجلس تکلیف آن را روشن سازد، چه وی می­دانست که، با توجه به جنبش سیاسی ایران، مجلس نمی توانست آن قرارداد را تمدید کند. شاه به ژنرال آمریکایی زیمّـِرمَن (Zimmermann) تضمین داده بود که میسیون نظامی آمریکا در امتیازات خود دچار هیچ نوع تقلیلی نخواهد شد، و، بر اساس تقلبات انتخاباتی ای که به دست ارتش صورت گرفته بود، به این امید بسته بود که مجلس جدید به مصدق رأی نخواهد داد. وی افزوده بود که دولت جدیدی که مجلس هفدهم برخواهد گزید «قرارداد را تمدید خواهد کرد.»[xxxii]

در برخی از شماره­های بسوی آینده منتشره پس از سی ام تیر از جمله می­خوانیم: «مصدق بیش از پیش در ورطه­ی دشمنی با مردم ایران غرق می­شود. مردم ضداستعمار [ایران] طومار قوانین قوانین ارتجاعی مصدق را در هم خواهند پیچید و مزدوران امپریالیسم را که به دستور او بر منصب قدرت نشسته اند به زیر خواهد کشید»؛ «گردانندگان “جبهه[ی] ملی” بیش از پیش ماهیت خود را نشان می­دهند. دکتر مصدق آخرین باقیمانده[ی] آزادی­های فردی و اجتماعی مردم ایران را پایمال می­کند»؛ «دکتر مصدق برای امحاء آزادی­های فردی و اجتماعی مردم ایران به توطئه[ی] دامنه داری پرداخته است. [ت.ا] “کمیسیون امنیت،” که پریروز به دستور مصدق تشکیل شد، وظیفه ای جز مختنق ساختن توده­های ضداستعمار ایران ندارد. درین کمیسیون جنایتکارانی نظیر افشارطوس [رئیس شهربانی مصدق که به دستور سیا ربوده شد و به قتل رسید] شرکت دارند. …»[xxxiii] – اتهاماتی که حزب توده هرگز به قوام، براستی سرکوب کننده­ی مردم، وارد نیآورد. آیا نویسندگان چنین سطوری همگام و هم آوای مصدق بودند یا همگام دستگاه­های امپریالیستی؟ تحریف و جعل در قاموس مدافعان حزب توده حد و حصری نمی شناسد.[xxxiv]

این حملات هنگامی رخ می دادند که مواضع مصدق رادیکالتر از هر زمانی بود. او دیداری که هندرسون پس از سی ام تیر ازو کرد، مصدق به وی، از جمله، گفت: «آمریکا جز عامل بریتانیا در خاورمیانه نبود. اظهار احساسات ضد آمریکایی که در روزهای اخیر دیده شده بودند نشان دهنده­ی شکست دیپلماسی آمریکا در ایران بود.»[xxxv]

خسرو شاکری (زند)

پانویس ها:

[i] این مقاله استخراجی است از کتاب بلندی به نام شالوده شکنی یک افسانه …، کد در ایران از «ارشاد» جواز نشر دریافت نداشت و اکنون در انیران در دست انتشار است.
[ii] Henderson to Secretary of State, 3 August 1953, USNA, 788.00/8-352.
[iii] زیرک زاده، احمد، پرسش¬های بی پاسخ در سال¬های استثنایی، تهران،. ص ۱۳۷.
[iv] همین دروغ در گزارش دیگری نیز آمده است. در تلگرافی به تاریخ بیست و یکم ژوئیه/سی ام تیر ۱۳۳۲ از سفارت آمریکا، که ضمیمه به گزارش­های دفتر تحقیقاتی سیا اول اکتبر ۱۳۳۲/بیست وسوم مهر۱۳۳۲ است، درباره­ی تظاهرات یادبود سی ام تیر ۱۳۳۲، که هواداران دولت مصدق در نوزدهم ژوئیه برگذار کردند، آورده شده است که تعداد شرکت کنندگان هوادار مصدق «تنها تقریباً سه هزار تن» بود، اما هوادارن حزب توده در تظاهراتی جداگانه به همان مناسبت «دوازده هزار تن» بودند، که با دیسیپلین خود و حمل پرچم¬های متعدد ضد آمریکایی در آن شرکت داشتند. هواداران برجسته­ی مصدق تحت تأثیر نمایش توده ای­ها و از بابت نمایش هواداران خود سرخورده شدند، اما در اظهار نظر سیا در باره­ی آن تلگراف آمده است که گزارش سفارت در تضاد با خبر رادیو تهران و روزنامه­های تهران بود، که تعداد هوادارن دولت مصدق را صد هزار گفته و به زدوخورد در بین هواداران مصدق و توده ای­ها اشاره کرده بودند. در این اظهار نظر همچنین گفته می شود که نمایش صفوف منظم حزب توده «تأثیر گذار»تر و «نامیمون»تر از «خشونت عوام» بود. بنگرید به:
Current Intelligence Bulletin, C.I.B., َ۱۹ August 1953; Current Intelligence Bulletin, C.I.B., 1 October 1953.
[v] “Communists demonstrate impressively in Iran,” ۲۱ June [sic July] 1953, C.I.B., 3 March 1953.
[vi] هندرسون در نوامبر ۱۹۴۵، هنگامی که رئیس بخش خاورنزدیک وزارت خارجه­ی آمریکا بود، این مطلب را بدقت و صراحتاَ طرح کرد: «از نقطه­ی نظر منافع ملی آمریکا، گفتن این دیگر ضروری نیست که جنگ [جهانی دوم] اهمیت سوق الجیشی خاور نزدیک را مورد تأکید قرار داده است، منطقه ای که کشور­های تشکیل دهنده اش در وضعیت بازسازی شدید سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی هستند. این دولت [آمریکا] به نقش قوی تری در سرنوشت اقتصادی و سیاسی خاور نزدیک و خاورمیانه، بویژه با توجه به منابع نفتی [آن]، نیاز دارد. بنگرید به:
Yergin, Daniel, Shattered Peace. The Origins of the Cold War, New York, 1990, p. 180.
[vii] Current Intelligence Bulletin, C.I.B., 7 April 1953.
[viii] سنجابی، امید و نا امیدی­ها، لندن، ۱۳۶۸، ص ۱۴۴. همچنین در سند سیا آمده است:
Current Intelligence Bulletin, C.I.B., َ۱۹ August 1953.
[x] مذاکره­ی تلفنی با یک عضو پیشین سازمان افسری (م. ه.) و یک کادر بالای سازمان (ب. م.) در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷/دوم آبان ۱۳۸۶.
[xi] National Intelligence Estimate, Probable Developments in Iran through 1953, Central Intelligence Agency, 13 November 1952, NIE-75, p.7.
البته، «رخنه­ی حزب توده در جبهه­ی ملی» هم از آن اتهاماتی است که طی این همه سال­ها کوچکترین اثباتی نیافته است!
[xii] “Comment on Tudeh postion in current Iranian situation,” Current Intelligence Bulletin/C.I.B., 3 March 1953.
[xiii] فریدون آذرنور، عضو رده­ی بالای سازمان افسری نیز در ارتباط با تماس با قشقاییان مشخصاً می نویسد که رکن دو از آن دیدار با خبر بود و از وی و همکار او در این باره بازجویی کرد. بنگیرید به: آذرنور، فریدون، مصاحبه­ی اختصاصی راه آزادی با فریدون آذرنور در باره­ی حوادث ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، پاریس، ۱۳۷۲.
[xiv] Current Intelligence Bulletin, C.I.B., 1 October 1953.
[xv] گفتنی است که مورخان شوروی (چون ایوانف، صالح علی اف، آگایف، و …) پس از برکناری خروشچف همواره همان مواضعی را راجع به مصدق اختیار کردند که دولت شوروی در زمان استالین دنبال می کرد. دراین باره بنگرید به: دفتر ششم کارنامه­ی مصدق …، در دست انتشار.
[xvi] فروتن، خاطرات، مجلد یکم، ص ۲۲۰.
[xvii] براى جزئیات کودتاى خروشچف، ن.ک. به:
Knight, Amy, Beria, Stalin’s First Lieutenant, Princeton, 1993, ch. 9.
[xviii] نکات زیر از پیمان آلمان هیتلرى و روسیه شوروى بر مقاصد تجزیه آذربایجان و کردستان از ایران پرتو مى‏افکنند: «اتحاد شوروى اعلام مى‏کند که امیال منطقه‏اى‏اش از جنوب کشور اتحاد شوروى متوجه به سمت اقیانوس هنداند. … دولت شوروى آماده است طرح پیمان چهار قدرت درباره­ی همکارى سیاسى و [حمایت] اقتصادى متقابل را بپذیرد: [ازجمله] به این شرط که منطقه­ی جنوب باتوم و باکو در جهت خلیج‏فارس بمثابه مرکز امیال اتحاد شوروى پذیرفته شوند.»:
“Russo-German Negotiations for a Projected Soviet Sphere of Influence in the Near and Middle East, November 1940,” in Sontag, R. J., & Beddie J. S., eds., Nazi-Soviet Relations, 1939-1941, U. S. Dept. of State Publ., no. 3023, Washington, D.C., 1948, pp. 255-59.
[xix] Egorova, N. I., “Iranskaia krizis’ 1945-1946 gg., po rassekrechennym arkhivniym doumentam,” Novaia i Noveishaia Istoriia, 1994, pp. 24-43; Georgii Mamulia, “Gruziia v pervie khody kholodnoi voiny (neizvestnye stanitsy iranskogo i turetskogo 1947-1947 gg), Vertikali istorii, no. 5, 2003, pp. 55-73; Jemil-Hesenli, Ghunej Azerbaijan, Tehran-Baky-Moskva arasynda, 1939-1945, Baku, 1998; idem, Suyoq Muharebenin bashlandiqi yer-guney Azerbaijan, 1945-1946, Baku, 1999; idem, Ghunej Azerbaijan Sovet-Amerika-Inkiltera garshydurmasy, 1941-1945, Baku, 2001.
[xx] براى یک مطالعه دقیق در این زمینه، ن.ک. به:
Broué, Pierre, Histoire de l’International Communiste, 1919-1943, Paris, 1997.
[xxi] بنگرید به خسرو شاکری (زند)، ترومن و استالین. غروب شوکت «جناب اشرف» احمد قوام السلطنه، آلمان، ۱۹۹۳.
[xxii] National Intelligence Estimate, Probable Developments in Iran through 1953, Central Intelligence Agency, 13 November 1952, NIE-75.
[xxiii] Henderson to Secretary of State, 28 July 1952; USNA, RG84/Box 29.
[xxiv] بنگرید به:
United States Government, Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Vol. X, Iran, Washington DC, 1989 (FRUS, X).
[xxv] The Oil Forum to Dean Acheson, 14 August 1952; USNA 788.00/8-1452.
[xxvi] United States Council of the International Chamber of Commerce to George C. McGhee, 7 December 1951; USNA 888.10/12-751.
[xxvii] “Persia’s Economic Situation,” ۲۹ October 1951, FO 371/98623, p. 4; “Financial Difficulties and the Prospects of the Iranian Govrenment,” ۱۹۵۱, FO 371/98625; Middleton to Eden, 29 October 1951; FO 371/91483; “Economic Report No. 2, June and July 1951; 24 August 1951, FO 371/9148; “Persia, Economic Report, No. 3; 24 October 1951; FO 371/9148;“Survey of the Economic and Financial Situation in Iran at the Close of the Iranian Year 1330,” FO 371 371/98623;
British Embassy to Foreign Office, 4 February, 1952 and 19 May 1952; FO 371/98625; Bailey, “Financial Difficulties …,” Washington to Foreign Office, 26 July 1952; FO 371/9862; “Estimate of the Possible Inflationary Effects of an Increase in the Persian Note Issue,” British Embassy to Foreign Office; 1952, FO 371/98625; British Embassy, Tehran, to Foreign Office, 19 May 1952, FO 371/98625.
[xxviii] Clawson, P. and S. Sassanpour, “Adjustment to a Foreign Exchange Shock: Iran, 1951-1953,” Intern. Jrl. of Middle East Studies, 19, 1987, pp. 1-22; Heiss, “International Boycott of Iranian Oil and anti-Mosaddeq Coup of 1953,” in Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran.
[xxix] محمد مصدق، خاطرات و تألمات، تهران، ۱۳۵۸، ص ۲۰۵.
[xxx] Henderson to Secretary of State, 8 August 1952; USNA, 788.13/8-852.
[xxxi] Henderson to Secretary of State, 8 August 1952; USNA, 788.13/8-852.
[xxxii] کاردار سفارت بریتانیا همچنین گفته بود که مصدق نیز چنین تضمینی داده بود، اما این نظر خلاف موضعی بود که مصدق صریحاَ به مقامات آمریکایی بیان داشته بود. بنگرید به : (Middleton to Foreign Office, 17 March 1952; FO 371/98636) مصدق در آوریل ۱۹۵۲ ادامه­ی کار میسیون را مجاز دانست، اما بدون جنبه­ی نظامی آن.
[xxxiii] بسوی آینده، به ترتیب مورخ اول دیماه ۱۳۳۱؛ دهم دیماه ۱۳۳۱؛ بیستم بهمن ۱۳۳۱.
[xxxiv] برای ملاحظه­ی تصویر هایی از برخی روزنامه های توده ای در آن زمان، بنگرید به خ. شاکری-زند، ترومن و استالین. غروب شوکت «جناب اشرف» احمد قوام السلطنه، آلمان، ۲۰۱۳.
[xxxv] Henderson to Secretary of State, 28 July 1952; USNA, RG84/Box 29.

از: احترام ازادی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.