کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید: اعتراض به شرکت نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا در مراسم سوگندِ رئیسی

دوشنبه, 18ام مرداد, 1400
اندازه قلم متن

اخبار روز

نامهٔ سرگشادهٔ کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، در اعتراض به شرکت نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا در مراسم سوگندِ رئیس جمهوری ایران

جناب انریکه مورا، نمایندهٔ اتحادیه اروپا،

امروز، پنجشنبه ۵ اوت ۲۰۲۱ ناباورانه شاهد حضور شما در مراسم سوگند رئیس جمهور تازه حکومت اسلامی در میهن مان بودیم.

شما در مراسم سوگند رئیس جمهوری شرکت کردید که در جهان به «آیت الله مرگ» شهرت دارد. رئیسی، رئیس جمهور جدید حکومت اسلامی ایران هم از روزهای نخست استقرار این حکومت در منصب های مهم قضایی سرگرم کشتارهای مداوم هموطنان مان بوده است.

شما در مراسم رئیس جمهوری حکومتی شرکت کردید که از اعضای اصلی «هیئتِ مرگ» در تابستان ۱۳۶۷ بوده است و به تازگی از کشتار گستردهٔ هزاران زندانی سیاسی، اظهار خشنودی نیز کرده است.

شما در مراسم سوگند رئیس جمهوری شرکت کردید که دستش به خون هزاران نفر از معترضان در آبان ماه ۱۳۹۸ آلوده است. اعتراض مردم خوزستان به فقر، بی حقوقی و کمبود آب در این استان آبخیزِ، در همین ایام با نظارت مستقیم ایشان سرکوب شده و می شود. شرکت شما و هر دولتمردی از کشورهای دیگر در این مراسم، پشت کردن به اکثریت مردم ایران و نیز، به سخره گرفتن ارزش های دمکراتیک اروپاست که پیامدش گستاخی بیش از پیش حکومت اسلامی در کشتار مردم بی گناه خواهد بود.

ما هموندانِ انجمن قلم ایران در تبعید و کانون نویسندگان ایران در تبعید در راستای پشتیبانی از آزادی اندیشه و بیان، این همراهی شما را با حکومت اسلامی ایران محکوم می کنیم و به شما یادآور می شویم که حکومت اسلامی در کلیت خود مورد قبول مردم ایران نیست و مماشات شما با این جنایتکاران، نه تنها به مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران آسیب می رساند، بلکه تصویر اتحادیه اروپا را نیز در ذهن مردم ایران مخدوش خواهد کرد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

انجمن قلم ایران در تبعید

۵ اوت ۲۰۲۱


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.