ایران به شدت مریض است و روحانی پزشک معالج این مرض نیست!

جمعه, 29ام فروردین, 1393
اندازه قلم متن

mohammad ali mehrasa

حسن روحانی رئیس به اصطلاح جمهوری حکومت ولایت مطلقه فقیه، بد جوری دچار مخمصه شده است. او زمانی که خود را آماده قبول این پست و مسئولیّت می کرد و در پی تبلیغ انتخاباتی بود، هیچ گاه به فکرش نمی رسید که به این زودی در تنگنای دو قوه ی داخل و خارج قرار گیرد. هم اصولگرایان قشری دینی و همدستان دزد و کلاش احمدی نژاد و تیم سارقش از هر سو بر او بتازند؛ و نمایندگان مجلس فرمایشی بیش از سد بار وزرای او را جهت پاسخ به سوآلات بی ارزش و بی ربط خود به مجلس اسلامی فراخوانند؛ و هم دولتهای خارجی برایش آن هیمنه و ابهت خاتمی را نه قبول داشته باشند و نه چنان ارزیابی ئی بکنند. زیرا حسن روحانی در اندیشه اش، خود را از هر حیث یک خاتمی می دید؛ چون هم رخت او را برتن دارد؛ وهم به زعم خود در این ۳۵ سال با داشتن پستهای حساس آن اندازه شهرت و محبوبیّت به دست آورده است که مقبول خاص و عام قوم الظالمین قرار گیرد. درضمن تصور می کرد برخلاف خاتمی، نه رفسنجانی و نه مقام ولایت از او دلگران و متنفر نیستند و برای مقام ولایت فرق نداشت چه کسی برنده انتخابات شود. و رفسنجانی نیز تمایل به پیروزی او داشت.

خاتمی زمانی برای پست ریاست جمهوری برگزیده شد که حضرت رهبر مخالف جدی ی چنین گزینشی بود و نظر برکسی دیگر داشت؛ و آخوند ناطق نوری را برای این پست نوکری در نظر گرفته بود. سرانجام این مردم ایران بودند که علیرغم ناخوشنودی های ولی مطلقه فقیه، خاتمی را از لج مقام ولایت، رئیس جمهوری حکومت اسلامی کردند. بنابراین خامنه ای هیچ رضایتی از گزینش خاتمی به این پست و مقام نداشت. هاشمی رفسنجانی نیز، به گونه ای دیگر با گزینش خاتمی به ریاست دولت مخالفت می کرد و حتا ضدیّت داشت. زیرا هم جانشین او شده بود؛ و هم با آرائی بسیار بیشتر از آنچه رفسنجانی در دو دوره ریاست جمهوری با خدعه و تقلب کسب کرده بود انتخابات را برده بود. خاتمی مورد اقبال و پسند مردمی بود که درست یا نادرست؛ خوشنود و ناخوشنود، به او رأی داده بودند؛ و این سبب حسادت شدید هاشمی رفسنجانی شده بود. زیرا آن زمان هاشمی رفسنجانی جز حلقه اطرافیان خویش، مورد محبت و اقبال کسی نبود و حتا مورد تنفر و استهزای اکثریّتی عظیم بود؛ و این بر او گران می آمد. دراین مورد چندین مقاله و جزوه نیز علیه اش نوشتند و او را مفتضح کردند.

حسن روحانی گرچه به هنگام رأیگیری بیش از ۱۵ میلیون رأی برایش شمردند و خواندند، اما این رقم، بیشتر از بغض معاویه بود و نه حُب علی. مردم چاره ای دیگر نداشتند و گرنه یکی از آن سه نفر مردود و مطرود به کاخ ریاست جمهوری نزول اجلال می فرمود.
اما با وجود این، هم هاشمی و هم خاتمی از گزینش حسن روحانی(فریدون) به این پست، رضایت داشتند و استقبال کردند.
اما همین حضرت، هنوز بیش از چند ماه از اقامتش در کاخ ریاست جمهوری نگذشته بود که از هر طرف مورد حمله اصولگرایان نابخرد و شیعیان قشری درون دستگاه قرار گرفته است که یکی از آنها باهنر معاون مجلس اسلامی است. اصولگرایان احمدی نژاد پسند و انباز در ویرانی ایران، در این زمینه چنان در تنگنایش نهاده اند که نمایندگان مجلس اسلامی به خاطر ملاقاتی که وزیر ارشاد اسلامی دولت کنونی با خاتمی رئیس جمهوری هشت ساله رژیم داشته است، او را به مجلس برای پاسخگوئی فراخوانده اند. پرسش این است وزیر ارشاد باید پاسخ به چه و چگونه پرسشی پس بدهد؟ مگر وزیر ارشاد اسلامی ایران با یکی از مقامات اسرائیل و یا امریکا ملاقات داشته است که باید پاسخگوی سوآل این نمایندگان نادان و ابله باشد؟ خاتمی اگر جرمی را مرتکب هم شده باشد، فردی ایرانی است و درون کشور آزاد زندگی می کند.

این نمایندگان در مجلسی که خود احمدی نژاد ترتیبش را داد و مهره هایش را معین کرد و توسط فرمانداران و استاندارانی که همه سردار پاسدار بودند به مجلس اسلامی راه یافتند و اغلبشان در یک شهر چهار میلیون جمعیّت، رقمی حدود ۱۲۰ هزار رأی کسب کرده اند؛ و با چنین عددی در صندلی مجلس نشسته اند، در این چند ماه بیش از ۱۰۰ بار وزرای حسن روحانی را برای پاسخ به پرسشهایشان به مجلس دعوت کرده اند. چرا چون از همان جنس و قماش احمدی نژاد احمق و ابلهند و می خواهند کسی همسو وهمتراز احمدی نژاد را در پست ریاست دولت داشته باشند که سوء استفاده های مالیشان همچنان جاری و ساری باشد.
از سوی دیگر پشتیبانی رفسنجانی و خاتمی از آقای حسن روحانی، خود وسیله و هدفی است برای اعمال زور و ناروا توسط همان قشر به ظاهر مسلمان متعصب در حق رئیس دولتی که چنان بی قدرت است که یک کلانتری خطش را نمی خواند و حکمش را اجرا نمی کند.

در همین زمینه، کمبود بودجه و به فروش نرفتن نفت که ۶۰ سال است منبع درآمد دولتهای ایران چه در رژیم پادشاهی و چه در حکومت ولایت فقیه بوده است، دولت را در منگنه گذاشته که نه توان پرداخت یارانه ها را دارد و نه می تواند بودجه ای برای رفاه و توسعه کشور تأمین کند. کسر بودجه سرسام آور سبب شده است از مردم با خواهش و تمنا بخواهند که از گرفتن یارانه انصراف دهند و اگر بی نیازند، آن را برای مردم نیازمند روا دارند. مقدار نفتی هم که فروش می رود، ما به ازائش دلار نیست، بل جنس تجارتی و غذا و گندم است.

در این مورد و در این مدت، چنان به جناب روحانی بی مهری می شود که برای سالگرد انرژی هسته ای و جشنی صوری که برای غنی سازی اورانیوم در یکی از دانشگاهها بر پا شده بود، به جای نماینده آقای روحانی رئیس جمهوری، از سعید جلیلی نماینده سابق ایران در آژانس که در تمام مدت مأموریّتش مربای آلو بود و معلوم نبود در سفرهایش به چه کار مشغول است، دعوت کرده بودند تا سخنرانی کند. و این یعنی دهن کجی به روحانی!

از سوی دیگر وزیر نفت و انرژی ایران «مهندس زنگنه» از گم شدن ۶ میلیارد متر مکعب گاز در کشور خبر می دهد که فاجعه ای عظیم است. نمی دانم آقای زنگنه وزیر محترم وقتی به خبرنگاران از گم شدن شش میلیارد متر مکعب گاز سخن گفته است، واکنش خبرنگاران را چگونه دیده است؟ آنان خنده سرداده اند، یا چشمهایشان از حدقه بیرون زده است؟ اما روشن است که گاز تیله و سکه نیست که قِل بخورد و به قعر دره فرو رود و گم شود! این گاز را دولت احمدی نژاد توسط سپاه پاسداران و یا وسیله ی همان آقای میلیاردر معروف به نام «بابک زنجانی» به فروش رسانده؛ و پولش هم نفله شده و به جیب دزدها رفته است. فساد و تباهی؛ دزدی و فحشا و رشوه خواری چنان ساختار حاکمیّت و اسکلت و اندرون جوامع ایران را فراگرفته است که جز با تغییر نسل علاجی برایش میسر نبوده واز دست امثال روحانی معجزی ساخته نیست.

از همه مهمتر مسئله خشکسالی و بی آبی ایران را به شدت تهدید می کند. طبیعت نیز مدتها است سر ناسازگاری با حکومتیان را دارد و ده سال پی در پی است که باران در حد اقل مقدار باریده؛ در نتیجه، چشمه ها همه خشک شده اند؛ تا لاپها خشکیده اند و آب دریاچه ها به حد قابل توجهی پائین رفته اند. لایه های زیر زمینی آب نیز در اثر احداث چاههای عمیق فروان که از روی ناچاری به آن متوسل شده اند، از بین رفته و چاه ها نیز آب لازم را در دسترس قرار نمی دهند. در این مورد خطر نشست خاک و زمین نیز سطح کشور را تهدید می کند. این خطرات را مسئولان و خبرگان و متخصصین خود دستگاه اعلام کرده اند. یعنی مسائل همه عینی و قابل رؤیتند. بی تردید امسال تابستانی تشنه را تجربه خواهند کرد.

از دیگر سو کشورهای غربی و ایالات متحد امریکا در مورد غنی سازی اورانیوم و رفع تحریمها با امروز و فردا کردن، دولت و حکومت را آچمز کرده اند. اندکی از تحریمها را در مورد دارو و وسائل یدک هواپیما – به گفته شفاهی – کم کرده اند؛ و طبق نوشته روزنامه های درون ایران، ۵۵۰ میلیون دلار از دارائی های بلوکه شده ایران را پس داده و به حساب دولت ریخته اند. اما از جای دیگر تحریمهای جدیدی وضع کرده اند که نه تنها چیزی عوض نشده، بل سختگیری بیشتر نیز شده است.
همین امروز ۱۶ ماه ایپریل روزنامه ابتکار چاپ تهران نوشته بود:«دولت انگلیس ۱۵ مقام جدید اجرائی حکومت ایران را تحریم کرده است و نام آنان را نیز نوشته بود»

این موضوع را نیز می دانیم که کشور و دولت ایران را مانند یک حکومت دموکراتیک، قوای سه گانه مقننّه، اجرائیّه و قضائیّه نمی گرداند و رتق وفتق امور در دست این قوا نیست. اینها همه مجری دستورهای ولی مطلقه فقیهند و به قول خاتمی رئیسان هر سه قوه حکم یک تدارکاتچی را دارند. به عنوان نمونه در دادگاه های جرم سیاسی، قاضی هیچ کاره است. تمام این دادگاه ها در حضور نماینده وزارت اطلاعات یعنی کارمند ساواما تشکیل می شود و او است که حکم را به قاضی دیکته می کند. حتا سوآلها از متهم را نیز همان مأمور می نویسد و به دست قاضی می دهد تا از متهم بپرسد. این موضوع را«محمد نوریزاد» در یک نامه سرگشاده خطاب به قاضی صلواتی که رئیس دادگاه های سیاسی است نوشته و پخش کرده بود. و چون در مورد خودش اجرا شده بود، نشان می دهد موضوع کاملاً درست و صحیح است.

حسن روحای در حال حاضر با سفر به استانها بویژه آستانهائی که اقلیتهای دینی و قومی در آن زندگی می کنند و جمعیتشان چشمگیر است می خواهد از تنشی که این ۳۵ سال به وجو آمده و سنی ها را رسماً و به شدت از حکومت و دولت متنفر کرده است بکاهد و از مسلمانان سنی که رقمی بیش از ۱۵ میلیون در سراسر ایرانند، دلجوئی کند. تا چه حد موفق شود معلوم نیست.

در سیستان و بلوچستان در حضور جمع کثیری از مردم گفته است:
«تفاوت میان پیروان مذاهب و اقوام و جنسیّت قائل نیستیم. در ایران شهروند درجه دو نداریم». در حالی که هم خودش می داند و هم ما می دانیم که دروغ می گوید.

ایران اسلامی کنونی یعنی ایران شیعیان دوازده امامی و تعلق به شیعیان اثنی عشری دارد؛ و بقیه حتا دراویش نعمت الهی که شیعه محسوب می شوند، شهروند درجه دوم اند. این سخنان حسن روحانی به ظاهر نوعی ادای دین در برابر آزادی سربازان مرزبان است و در واقع پاسخ و سپاسی است به کار مولوی های سنی که باعث آزادی سربازان اسیر در دست گروهها شده بودند. وگرنه چرا از این ۱۵ میلیون سنی یک وزیر و حتا یک استاندار – در محل زیست سنی ها – وجود ندارد؟

خیر آقای روحانی شما دروغ می گوئید ایران عملاً در دست شیعیان متعصبی است که مرتب دم از تساوی امامت و رسالت می زنند. فاطمه همسر علی را شهید به دست عمر خلیفه دوم صدر اسلام تبلیغ می کنند و برای شهادتش هفته ای مخصوص اعلام عزا می کنند و به عُمَر نفرین می فرستند. در حالی که فاطمه از همان ابتدای تولد دختری بسیار ضعیف و نحیف بود و شوهر کردنش در سن و سال ۱۱ سالگی با آن تن دوکی و بی رمق، بیشتر او را به جانب مرگ هدایت کرد و سرانجام در اثر ضعف و بیماری مُرد! اما تمام روزنامه هاتان پر از این مطالب است که فاطمه شهید شد.

بنابراین شما آخوندهای شیعی با این دروغ پراکنی در بین مردم مرتب در پی تولید نفاق و عداوتید! و غیر از شیعیان مرتض علی و پیرو دوازده امام، دیگران شهروند درجه دو به حساب می آیند و عملاً شما و اربابتان خامنه ای به همراه تمام عمامه برسران، این تمایز را ثابت کرده اید و در جامعه نیز اجرا می کنید. و این دقیقاً ضدیّت کامل با حقوق بشر و میثاقهای بین المللی آن است. به همین دلائل است که ما خواهان اجرای کامل حقوق بشر در ایرانیم.

محمد علی مهرآسا

کالیفرنیا ۱۶/۴/۲۰۱۴


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.