مهرانگیز کار : با خیزش “مهسا” تابوی حجاب اجباری در ایران درهم شکست

یکشنبه, 20ام اسفند, 1402
اندازه قلم متن

ار اف ای

ناصر اعتمادی

مهرانگیز کار :با خیزش “مهسا” مقاومت مدنی و مسالمت‌آمیز زنان ایران علیه روش‌های مرگبار حکومت اسلامی چرخشی بی سابقه یافت و تابوی حجاب اجباری برغم سرکوب وحشیانه حکومت درهم شکست. با این خیزش ارادۀ زنان برای بازیافتن حقوق و آزادی‌های پایمال شدۀ خود قدرت گرفت و نبردی بزرگتر و دشوارتر برای احیای تمام حقوق و آزادی های مدنی پیش از انقلاب ۵٧ و نیز الغاء ساختار ایدئولوژی زن‌ستیز حاکم بر ایران و کلیه قوانین و قواعد حامی آن آغاز شد.

حقوقدان و نویسندۀ تبعیدی، مهرانگیز کار، با انتشار  مقاله‌ای در هفته‌نامۀ فرانسوی نوول‌ابسرواتور توضیح داده است که چگونه به دلیل غفلت “زنان انقلابی” بدون حجاب در سال ۵٧ تحمیل یک تکه پارچه به نام چادر یا حجاب اسلامی از سوی اسلامگرایان انقیاد زنان و سپس روی کار آمدن یک استبداد مذهبی دیرپا در ایران را در پی داشت.

مهرانگیز کار سپس با اشاره به خیزشی که در پی قتل مهسا امینی علیه حجاب اجباری در ایران آغاز شده، گفته است که نسل کنونی زنان و دختران ایرانی تابوی حجاب اسلامی را در هم شکسته‌اند و در هم شکستن این تابو سرآغاز  نبردی است بزرگتر و دشوارتر برای نه فقط احیای تمام حقوق و آزادی های مدنی پیش از انقلاب ۵٧، بلکه نیز برای الغاء ساختار ایدئولوژی زن‌ستیز حاکم بر ایران و کلیه قوانین و قواعد حامی این ساختار.

در مقالۀ طولانی خود، مهرانگیز کار یادآور شده است که مقاومت شجاعانۀ امروز زنان علیه حجاب اجباری در عین حال ثمرۀ مبارزه و مقاومت زنانی است به قدمت عمر جمهوری اسلامی ایران که هرگز نخواستند حجاب تحمیلی حکومت فقها را بپذیرند.

مهرانگیز کار یادآور شده است که پیش از انقلاب ۱٣۵٧ زنان ایران آزاد بودند تا حجاب را داوطلبانه رعایت کنند یا نکنند و آزادی پوشش جزئی از دیگر آزادی‌های مدنی پذیرفته شده در کشور بود که باعث می شد هر کس با هر پوششی در صلح با دیگر بخش‌های جامعه زندگی کند.


مهرانگیز کار در ادامه نوشته است که حکومت اسلامی با تحمیل حجاب یاصطلاح اسلامی این همزیستی صلح آمیز میان آحاد جامعه را به هم زد و حول آن روش‌ها و دوقطبی‌های خطرناکی را به وجود آورد و بخشی از زنان – زنان محجبه – را با حمایت‌های خود علیه بخش دیگری از زنان – زنان مخالف حجاب اجباری – برانگیخت. بدتر حتا حکومت اسلامی، به گفتۀ مهرانگیز کار، عده‌ای را دائماً برای سرکوب زنانی اجیر کرد و به کار گرفت که حاضر نبودند تن به حجاب اجباری بدهند.

حقوقدان ایرانی در ادامه نوشته است که با خیزش “مهسا” مقاومت مدنی و مسالمت‌آمیز زنان علیه روش‌های مرگبار حکومتی چرخشی بی سابقه یافت. با این خیزش، به گفتۀ مهرانگیز کار، تابوی حجاب اجباری درهم شکست و برغم سرکوب وحشیانه حکومت ارادۀ زنان برای بازیافتن حقوق و آزادی‌های پایمال شدۀ خود چنان قدرت گرفت که امروز بر تمام مشغله‌های حکومتی در زمینۀ سیاست داخلی سایه افکنده است.

با خیزش “مهسا” مقاومت مدنی و مسالمت‌آمیز زنان ایران علیه روش‌های مرگبار حکومت اسلامی چرخشی بی سابقه یافت و تابوی حجاب اجباری برغم سرکوب وحشیانه حکومت درهم شکست. با این خیزش ارادۀ زنان برای بازیافتن حقوق و آزادی‌های پایمال شدۀ خود قدرت گرفت و نبردی بزرگتر و دشوارتر برای احیای تمام حقوق و آزادی های مدنی پیش از انقلاب ۵٧ و نیز الغاء ساختار ایدئولوژی زن‌ستیز حاکم بر ایران و کلیه قوانین و قواعد حامی آن آغاز شد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها:

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.