از اعتصاب آموزگاران در شهرهای مختلف حمایت می کنیم

یکشنبه, ۵ام بهمن, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

moaleman

در دو روز اخیر آموزگاران در شهرهای مختلف نسبت به مسایل رفاهی خود دست به اعتصاب و اعتراض زده اند که بخشی از آن را سایت کانون صنفی معلمان ایران پوشش داده است. ما ضمن حمایت ازخواسته های این آموزگاران توجه کانون صنفی معلمان ایران را به این موضوع جلب می کنیم که در روزهای پایانی سال موضوع دستمزدهای سال آینده دغدغه همه مزدبگیران است و آنگونه که در گفتار معاون رییس جمهور و شخص رییس جمهور مشاهده می شود از تورم تک رقمی در اسفند ماه صحبت می شود و این به معنای افزایش دستمزدهایی با ۹ درصد در ذهن مسوولین مربوطه است. آیا وقت آن نرسیده که موضوع دستمزدها را به حرکتی واحد تبدیل کنیم.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۱۱/۰۳


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.