این کوزه و آن تکاوران

سه شنبه, ۷ام دی, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

…ای‭ ‬خَلق‌کُشی‭ ‬وظیفه‌ی‭ ‬ارتش‌تان / این‭ ‬است‭ ‬تمام‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬ارزش‌تان / از‭ ‬کوزه‭ ‬حذر‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این / آفتابه‭ ‬بیارید‭ ‬به‭ ‬رزمایش‌تان // ترساندن‭ ‬خلق‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬نیت‌تان / بد‭ ‬بود‭ ‬چگونگی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‌‬تان / باید‭ ‬بروید‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬بکنید / این‌سان‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬باد‭ ‬رفته‭ ‬حیثیت‌‬تان

رزمایش‭ ‬نیروی‭ ‬دریایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کوزه‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بوده‭ ‬با‭ ‬ضربه‭ ‬ی‭ ‬کاراته‭ ‬ی‭ ‬برادران‭ ‬تکاور‭ ‬مثل‭ ‬خیارتر‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نیم‭ ‬شود،‭ ‬سماجت‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مشت‭ ‬و‭ ‬لگد‭ ‬برادران‭ ‬جانباز‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬میدهد‭.‬

مراسم‭ ‬با‭ ‬کنفی‭ ‬تمام،‭ ‬تمام‭ ‬میشود. ‬هنوز‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬دستگیری‭ ‬کوزه‭ ‬گر‭ ‬مربوطه‭ ‬منتشر‭ ‬نشده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬توهین‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬علیه‭ ‬تمامیت‭ ‬ارضی‭ ‬و‭ ‬انداختن‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬نشکن‭ ‬به‭ ‬نیروی‭ ‬دریایی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی،‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬برخورد‭ ‬شود‭!‬

علی‭ ‬ایحال،‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬قارئین‭ ‬محترم‭ ‬این‭ ‬رباعیات‬،‭ ‬قبلن‭ ‬کلیپ‭ ‬ویدیویی‭ ‬مربوطه‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬رباعی‭ ‬ها‭ ‬حکم‭ ‬گزارش‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬لحظه‭ ‬ی‭ ‬مراسم‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬

این‭ ‬کوزه‭ ……‬

‬این‭ ‬کوزه‭ ‬نماد‭ ‬خَلق‭ ‬یک‭ ‬دنده‭ ‬ی‭ ‬ماست
رسوا‭ ‬کن‭ ‬دشمنان‭ ‬شرمنده‭ ‬ی‭ ‬ماست
با‭ ‬مشت‭ ‬و‭ ‬لگد‭ ‬به‭ ‬ناکسان‭ ‬وا‭ ‬ندهیم
این‭ ‬سابقه‭ ‬از‭ ‬ازل‭ ‬به‭ ‬پرونده‭ ‬ی‭ ‬ماست

این‭ ‬کوزه‭ ‬ز‭ ‬خاک‭ ‬خاوران‭ ‬آمده‭ ‬است
بر‭ ‬فرق‭ ‬سر‭ ‬تکاوران‭ ‬آمده‭ ‬است
تا‭ ‬روی‭ ‬شما‭ ‬سپاهیان‭ ‬کم‭ ‬بکند
از‭ ‬جانب‭ ‬خسته‭ ‬مادران،‭ ‬آمده‭ ‬است

در‭ ‬محضر‭ ‬کوزه‭ ‬با‭ ‬ادب‭ ‬باید‭ ‬رفت
با‭ ‬خیز‭ ‬نشد،‭ ‬وجب‭ ‬وجب‭ ‬باید‭ ‬رفت
وقتی‭ ‬که‭ ‬حریف‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬ما‭ ‬نشدی
از‭ ‬خدمت‭ ‬او‭ ‬عقب‭ ‬عقب‭ ‬باید‭ ‬رفت

با‭ ‬عربده‭ ‬و‭ ‬مشت‭ ‬و‭ ‬لگد‭ ‬بود‭ ‬طرف
شیر‭ ‬و‭ ‬صِم‭ ‬و‭ ‬حیدر‭ ‬و‭ ‬اسد‭ ‬بود‭ ‬طرف
بعد‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬مشت‭ ‬که‭ ‬زد‭ ‬بر‭ ‬کوزه
افتاده‭ ‬زمین‭ ‬مثل‭ ‬جسد‭ ‬بود‭ ‬طرف

افسرده‭ ‬شده‭ ‬سپهبدان‭ ‬خاطرشان
چون‭ ‬داده‭ ‬یکی‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬ساده‭ ‬جرشان
ای‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬آبرویشان‭ ‬رفت‭ ‬به‭ ‬باد
ای‭ ‬وای‭ ‬شهیدِ‭ ‬کوزه‭ ‬شد‭ ‬رنجرشان

ارتش‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬باشد
باید‭ ‬که‭ ‬منادی‭ ‬تفاهم‭ ‬باشد
صد‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬تف‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬فرمانده
وقتی‭ ‬که‭ ‬غلام‭ ‬حوزه‭ ‬ی‭ ‬قم‭ ‬باشد

هر کس‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دشمنان‭ ‬ما‭ ‬ملحق‭ ‬شد
استحکامش‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬کم‭ ‬شد
خوشخدمتی‭ ‬رژیم‭ ‬را‭ ‬هر کس‭ ‬کرد
کوبید‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬مشتی‭ ‬و‭ ‬گوزمعلق‭ ‬شد

آنسو‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬کوزه‭ ‬به‭ ‬دستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سر
اینسو‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬تکاورِ‭ ‬بسته‭ ‬کمر‭ ‬
از‭ ‬اوج‭ ‬بلند‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬سالم‭ ‬ما
خندید‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬یکی،‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬نفر؟

ای‭ ‬خَلقکُشی‭ ‬وظیفه‭ ‬ی‭ ‬ارتشتان
این‭ ‬است‭ ‬تمام‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬ارزشتان
از‭ ‬کوزه‭ ‬حذر‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این
آفتابه‭ ‬بیارید‭ ‬به‭ ‬رزمایشتان

ترساندن‭ ‬خلق‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬نیت‭ ‬تان
بد‭ ‬بود‭ ‬چگونگی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬تان
باید‭ ‬بروید‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬بکنید
اینسان‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬باد‭ ‬رفته‭ ‬حیثیت‭ ‬تان

خواهید‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬ما‭ ‬سدّ‭ ‬بشوید
باید‭ ‬که‭ ‬شدیدتر‭ ‬مشددّ‭ ‬بشوید
با‭ ‬ضربه‭ ‬حریف‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬ما‭ ‬نشدید
با‭ ‬جیپ‭ ‬مگر‭ ‬ز‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬ردّ‭ ‬بشوید

بدجور‭ ‬مسلطتید‭ ‬بر‭ ‬میهن‭ ‬ما
برمیآیید‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬ما
خوردید‭ ‬شکست‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬گل
مانده‭ ‬ست‭ ‬فقط‭ ‬اراده‭ ‬ی‭ ‬آهن‭ ‬ما

اول‭ ‬خیلی‭ ‬ز‭ ‬ژستتان‭ ‬ترسیدیم
بعدش‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬کارتان‭ ‬خندیدیم
رزمایشتان‭ ‬حماسه‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬اینکه
با‭ ‬کوزه‭ ‬کتک‭ ‬کاریتان‭ ‬را‭ ‬دیدیم

رزمایش‭ ‬این‭ ‬مرتبه‭ ‬شان‭ ‬تاپ‭ ‬نبود
شایسته‭ ‬برای‭ ‬بردن‭ ‬کاپ‭ ‬نبود
میشد‭ ‬البته‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬باشد
افسوس‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬فتوشاپ‭ ‬نبود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فیسبوک شبانه روزی هادی خرسندی – ورود برای عموم آزاد:
https://www.facebook.com/hadi.khorsandi.56


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.