گفتگوی عباس‌امیرانتظام با حسین دهباشی

دوشنبه, 28ام اسفند, 1396
اندازه قلم متن

در دقیقه ۷۷ گفتگو با حسین دهباشی در برنامه خشت خام، عباس امیر انتظام کفش پارچه‌ای مندرسی را نشان می‌دهند که یادگار اولین هفت سال زندان اوست.

این کفش به دور از چشم نگهبان‌ها در زندان اوین از پتو دوخته شده و گاها در کریدورهای زندان از آن استفاده می‌کرده است. برای هفت سال حتی به او دم‌پایی هم نمی‌دادند و او تنها زندانی سیاسی بود که اجازه داشتن هیچ پاپوشی را نداشت تا با تحقیر او پایه‌های حکومت تاریخی طیف روحانیون دروغگو و دغلباز ریشه بگیرد. حتی همین پاپوش دوخته شده از پتو را در زندان از او گرفتند زیرا گفته بودند که برای تحقیر او و ملیون ایرانی٬ امیر انتظام حتی با پای برهنه باید به توالت و حمام برود.

گفتگوی کامل عباس امیرانتظام در برنامه خشت خام را ببینید.

گفتگوی عباس‌امیرانتظام با حسین دهباشی در برنامه خشت خام تاریخ آنلاین – شبکه تصویری ایرانیان


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید