پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی “نه به جمهوری اسلامی” خجسته باد

سه شنبه, ۱۵ام مرداد, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

بهروز ستوده

براستی در روز ۱۴ مرداد که مصادف است با ۱۱۳ سالگی انقلاب مشروطه ایران  و در دورانی که تمام دستاوردهای آن انقلاب توسط ضد انقلاب جمهوری اسلامی شخم زده شده و ازهر گوشه وطن ویران شده ، ناله ای از درد و رنج و اعتراض مردم ستمدیده ایران برمیخیزد، هیچ خبری مسرت بخش تراز بانگ رسای پیوستن  ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی “نه به جمهوری اسلامی” نمیتوانست در جسم و جان خسته تشنگان آزادی و سربلندی ایرانیان، نوری از امید به آینده ای روشن بتاباند، آینده ای بدون سلطه حکومت فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی، و آینده ای که زنان و مردان شریف و آزاده ایرانی، مدیرت کشور خود را بدست گیرند و آرمانهای والای پدران و مادران خود را برای سازندگی ایرانی آزاد و آباد با مردمی شاد و مرفه و سالم تحقق بخشند.

در بیانیه کوتاه و چند خطی ۱۴زن شیردل و کنشکر سیاسی و مدنی ایرانی یک دنیا معنا و میلیون ها صدای در گلو مانده نهفته است. این بیانیه چند خطی درعین اختصار، کامل و کوبنده و روشن است. این بیانیه کوتاه ابتدا درد را میگوید و سپس درمان و چاره درد را نشان میدهد.

درد را به روشنی چنین نشان میدهد :

“هموطنان شریف،

چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور، با همه ظرفیت ها و توانائی شان ازحیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است. پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مرد سالارانه درآمد، و هرکس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام  گرفتار گردید! در دنیائی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه های سیاسی، اقتصادی،علمی،فرهنگی، هنری و ورزشی پا به پای مردان به پیش میروند، در جمهوری اسلامی  زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش میکنند.”

بیانیه کوتاه و کوبنده ۱۴ زن آزاده و دریا دل ایرانی که درحقیقت فریاد فروخفته در گلوی میلیونها زن ایرانی است، پس از تشخیص درد و انگشت نهادن بر علت العلل تبعیض های مندرج در قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی وسنت های عقب مانده جامعه مرد سالار، راه نجات و چاره درد را به همگان و تمامی مردم ستمدیده ایران، بویژه زنان محروم و مواجه با تبعیض های چند لایه، اعم از پیر و جوان، با حجاب وبی حجاب، تحصیل کرده و از تحصیل محروم شده ، شاغل و بیکار و غیره نشان میدهد و بدرستی چنین بیان میکند:

“هموطنان همدرد،

 ما ۱۴ تن از زنان داخل کشور، از فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به این “آپارتاید جنسی” که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پا خاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌ اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود. با احترام به میثاق ۱۴ تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته‌اند، ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌ اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.لذا با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.
ما ۱۴ تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ است که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود.”

راست این است که اگرتا دیروز کسانی در داخل و خارج از کشور دانسته و یا نادانسته با شک و تردید به بیانیه های ۱۴ مرد دلیر و کنشکر سیاسی و مدنی نگاه میکردند اینک با به میدان آمدن ۱۴ زن شیردل و مصمم، ۱۴ مادر، خواهر، دختر و شهروند آزاده و ستمدیده  ایرانی که در برابر جمهوری جهل و جنایت سرو قامت ایستاده اند و حقوق پایمال شده نیمی از جامعه ایران و در نهایت کل مردم ایران را طلب میکنند، دیگر جای هیچ شک و شبهه ای باقی نخواهد گذاشت که این جنبش، حرکت و اقدامی زود گذر نیست که ریشه در عمق و خواسته های سرکوب شده ی زنان و تمامی شهروندان ایران دارد. شهروندانی که ۴۰ سال است درخواست ابتدائی ترین حقوق اولیه شان با گلوله و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داده شده است.

به میدان آمدن ۱۴ شیرزن ایرانی با شعار”نه به جمهوری اسلامی” و آری به یک حکومت سکولار مبتنی بر رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و پای بند به قوانین بین المللی، در حقیقت پاسخی است به آری ناآگانه ای که مردم ایران ۴۰ سال پیش از این در بهار۵۸ ، به بسته ی دربسته ی جمهوری اسلامی دادند بدون اینکه بدانند چه هیولای ویرانگر و آدمی خواری در کمین شان نشسته است، و بدون اینکه بدانند آن “آری” به جمهوری اسلامی، رأی محسوب نمیشود بلکه “بیعت” مادام العمر است با حکومت جنایتکاران و دزدان و غارتگران.

آری بیانیه کوتاه و کوبنده ۱۴ زن آزاده و مطالبه گر حقوق پایمال شده زنان ایران، ۱۴ پرچمدار آزادی و حقوق بشر و درخواست کننده جدائی دین از دولت و برقراری حکومتی سکولار در ایران، پس ازنشان دادن درد و راه درمان درد، من و شما وهمه ایرانیان در داخل و خارج از کشور را مخاطب قرار داده و چنین بیان میدارند:

 “ما ۱۴ تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ست که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود.”

و حال در پایان این نوشتار کوتاه، سئوال نگارنده این سطور نیز از همه کسانی که طعم ظلم ها و نابرابری ها و بی عدالتی های ۴۰ جمهوری اسلامی را چشیده اند، و از همه کسانی که این روزهای بحرانی،  ویرانی و در فساد و تباهی غرق شدن ایران و ایرانیان و فروریختن تمام ارزش های انسانی و اخلاقی در جامعه ایران را به چشم خود می بینند و دَم نمی زنند، این است که آیا هنوز وقت آن نرسیده است اکثریت خاموش بر ترس و ناامیدی غلبه کنند و با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” در راهی گام نهند که بی تردید مقدمه ای است بر یک خیزش سراسری و یک خواست ملی. پاسخ آری به سئوال فوق و اراده یاری رساندن به ۱۴ نفرهای زن و مرد آزاده ای که درحال افزایش اند میتواند ما را به رود بزرگی که بزودی جاری خواهد شد مرتبط سازد.

“نه به جمهوری اسلامی”  و آری به حکومتی سکولار و برآمده از آرای مردم ایران، درحقیقت ادامه همان جنبش خودجوش دیماه ۹۶ است که با شعار مرکزی”اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا” در عرض چند روز بیش از۱۰۰ شهر بزرک و کوچک ایران را درنوردید. و اینک آن خیزش سرکوب شده، در قامت برومند ۱۴ نفرهای زنان و مردان آزاده وبی باک ایرانی ظهور کرده و میرود که به جنبشی ملی و سراسری تبدیل شود. ازهر طریق و به هر شکلی که میدانیم و میتوانیم به این جنبش ملی و مدنی و خشونت پرهیز کمک کنیم.

۱۵ مرداد۱۳۹۸

۵ آگست ۲۰۱۹


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.