فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت

چهارشنبه, 27ام دی, 1396
اندازه قلم متن

خطاب به نهادهای حقوق بشری و تمامی آزادیخواهان و مدافعان جایگاه و منزلت انسانی

سید محمود هاشمی شاهرودی, عضو مجلس خبرگان, شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی, بمدت ده سال ریاست قوه قضائیه را نیز بر عهده داشته است. روزنامه آلگماینه تسایتونگ – هانور درتاریخ چهارم ژانویه گزارش داد که وی در بنیاد علمی و بین المللی مرکز علوم مغز و اعصاب این شهر جهت معالجه بستری شده است. هاشمی شاهرودی در دوران ریاست قوه قضائیه و بدلیل موقعیت در ارکانهای اساسی این رژیم با فتواهای صادره از هیچ جنایتی فرو گذار نبوده و مسئول  مستقیم وسازمانده کشتار و ترور و سرکوب شهروندان و فعالین سیاسی و اجتماعی و کارگری بوده است. در دوران ریاست او بر قوه قضائیه, جنایات کهریزک صورت گرفته است و تعدادی از نوجوانان زیر هجده سال اعدام شده اند که این نکته در گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۸ منعکس شده است. همچنین اعدام  گسترده محکومین جرایم عادی بدون پیمودن روند قانونی موجود در جمهوری اسلامی و تنها با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی نیز در دوران ریاست وی انجام پذیرفته است. وی همراه محافظان خود در این بیمارستان بسر میبرد.

طی ده سال ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران بازداشت مخالفان و منتقدین سیاسی و سرکوب آزادی بیان و مطبوعات بشدت ادامه یافته و همچنین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در زندان های مخوف جمهوری اسلامی بطور مرموزی کشته شده اند که تنها جزئی از جنایات وی میباشد. از آنجمله است کشتار:

ولی الله فیض مهدوی فعال سیاسی

زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادائی

اکبر محمدی فعال سیاسی

زهرا بنی یعقوب – پزشک

امیر حسین حشمت ساران فعال سیاسی ملی

امید رضا میر صیافی وبلاگنویس

و ….

ما فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری مقیم در کشورهای اروپائی و خصوصا آلمان، ضمن ابراز اعتراض به کشور آلمان در بی توجهی به درخواست دادرسی ایرانیان پرشمار در محاکمه شاهرودی بعنوان یک جانی علیه بشریت، و بویژه محکومیت همکاری دولت و پلیس آلمان برای بازگرداندن این تبهکار به جمهوری اسلامی، از تمامی مراجع حقوقی مستقل و نهادهای حقوق بشری و رسانه ای در آلمان درخواست پیگیری پرونده چگونگی حضور و خروج این جنایتکار را داریم. در این میان چندین دادخواست نیز به دادستانی این کشور تحویل داده شده، که اقدام سریع پیرامون آنها در امتداد تعهدات دولت آلمان به قوانین بین المللی ست؛ که واکنش بموقع مسئولین، میتوانست از فرار این قاضی مرگ پیشگیری کند

رونوشت به زبانهای فارسی, آلمانی و انگلیسی به نهادها در کشور آلمان و در سطح بین المللی ضمیمه شده است

ترجمه آلمانی متن فراخوان در فورمت وورد را از اینجا بردارید

ترجمه به زبان انگلیسی متن فراخوان را در فورمت وورد از اینجا بردارید

www.gozareshgar.com

gozareshgar1001@yahoo.de

bahram.rehmani@gmail.com

۰۷٫۰۱٫۲۰۱۸

*****

اسامی:

امین بیات – فعال سیاسی

انور میر ستاری – فعال حقوق بشر

احمد بخرد طبع – فعال کارگری

ازاد زمانی – فعال سیاسی

آمادور نویدی – فعال سیاسی و رسانه ای

اسکندر اسکندری – فعال سیاسی

امیرعلی متولی – فعال سیاسی

اسماعیل مولودی – فعال سیاسی چپ و وبلاگنویس

آزاده دراه – فعال سیاسی

امیر جواهری لنگرودی – فعال کارگری

اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر

اصغر زین الدین – فعال سیاسی

ابراهیم پویان – فعال سیاسی

آرمان عزیزی – فعال سیاسی

ابراهیم الف ( اصغرنیا ) – فعال سیاسی

امیر میرزائیان – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

الیوسات جمشیدی – فعال سیاسی

امیر معیری – فعال سیاسی

ایرج حیدری – فعال سیاسی

اقبال نظرآگاهی – فعال سیاسی

ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

آریز دارابپور _ فعال سیاسی

احمد سلطانی – فعال سیاسی

اکبر دیلمی – کارگر کارخانه

اردوان زبیرم – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ارژنگ برهان ازاد – فعال حقوق بشر

آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای

احمد مرتضائی – فعال سیاسی

احسان ثابت – فعال کارگری

ارام صالحی – فعال سیاسی

اسرین قادری – فعال سیاسی

ایرج فرجاد – کادر حزب کمونیست کارگری ایران و عضو کمیته کردستان ایران

اختر کمانگر – فعال سیاسی

اصغر نصرتی – فعال سیاسی

آلنبی آرام

آوات صادقی – فعال سیاسی

اردلان مقدم قدیمی – فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق

آزاد شریفی – فعال سیاسی

امید اورامی نژاد

امین ویسی – انترناسیونال سوسیالیست

آرام هاشمی

ارژنگ بامشاد

افشین شخجگری

احمد شکوهی

استیره فاتح – هلند

ابراهیم بک

احمد والی

ابراهیم برسن فعال سیاسى

ایوب رحمانی – فعال کارگری

اردشیر نصرالله بیگی – فعال سیاسی

امیر هوشمند ممتاز – فعال سیاسی

احمد نوین

ابوبکر مهربانی(ابو گاگل ) فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

احمد باسامی فعال سیاسی

ابولحسن عظیمی

امید عبدالهی

امین قضائی

احمد سلطانی – فعال سیاسی

آریو سورن

ابراهیم دینخواه

اسۆ گۆران فعال سیاسی لەندەن

امیر توکلی مسئول سایت روزنه

افسر زیجی

آرش امجدی

باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

بهرام چوبینه – نویسنده و جامعه شناس – آلمان

بهروز فراهانی – فعال کارگری

بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیلگر سیاسی

بابک مرادی – فعال سیاسی

بهزاد کریمی – فعال سیاسی

بهروز عارفی – فعال سیاسی و مترجم

بهنام چنگائی – فعال سیاسی

بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر

بهرنگ زندانی – فعال سیاسی

بهزاد بارخدائی – فعال کارگری

بهمن مبشری – فعال سیاسی

بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای

بابک باجلانی – فعال سیاسی

بیژن رنجبر

بختیار اتابک

بختیار مولودی

بهمن یوسفی

بهزاد نثاری

بهروز نظری

بهروز سورن – زندانی سیاسی سابق و فعال رسانه ای

پروین ریاحی – فعال جنبش زنان

پروانه قاسمی – فعال جنبش زنان

پریسا امجدی

پویا محمدی – فعال سیاسی

پویان انصاری – فعال سیاسی

پرویز میرمکری – شاعر

پیروز زورچنگ – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

پرویز جواهری

پروانه بکاه – عضو هیئت رئیسه حزب چپ آلمان – هانور

پروین ناظمی – زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر پردل زارع – فعال سیاسی سوئد

پروانه مقدم

پروین توکلی

پری بخشی

پتی محمد بلوچ

توفیق فرجی – زندانی سیاسی سابق

توفیق محمدی – فعال سیاسی و اجتماعی

تونی افسر

تهمینه بقائی

ثریا فتاحی – فعال سیاسی

ثریا ورداسبی – زندانی سیاسی دو نظام

ثریا چیت ساز

جمشید صفاپور – فعال کارگری

جعفر حسین زاده – فعال سیاسی

جابر کلیبی – تحلیلگر سیاسی

جعفر صدیق – فعال سیاسی

جهانگیر قوربانی – فعال سیاسی

جمشید شیرزاد

جمال ولیدی

جمیلا آزادی – پیشمرگه سابق حزب کمونیست ایران کومه له

جمال کمانگر – فعال کمونیست- لندن

جمیله میرکی

جلال نادری

شنو احمدی فعال سیاسی

چیا محمدى فعال سیاسى

چیا ویسیانی فعال سیاسی چپگرا

ح ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حسن نایب هاشم – فعال حقوق بشر

حمید نوشادی – فعال کارگری

حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای

حمید جهانبخش – فعال سیاسی

حسن سعیدی – وین اتریش

حسن بیات – فعال فرهنگی سیاسی

حسین افصحی – نویسنده و کارگردان

حسین دریانی – بازیگر

حسن عزیزی – فعال سیاسی

حسین مرادی – فعال سیاسی

حسن حسام – شاعر و فعال سیاسی

حسین احمدى نیا

حمید آذر

حسن محمدی

حبیبه رشیدی – فعال سیاسی

حشمت الله ورداسبی – زندانی سیاسی دو نظام

حسین فردوسی

حسین مقدم – مدافع جنبش رادیکال کارگری

حسین غلی پناه

حسین سعدی

حسین جانه ای فعال سیاسی

حمزه عظیمی

خالد نودشه – فعال سیاسی

خبات کریمی – فعال سیاسی و دانشجویی

خسرو شهریاری – نویسنده و کارگردان

خالد لطف الهی

خضر سعیدنژاد – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

خالد علی پناه فعال سیاسی

خالد بایزیدی( دلیر ) – شاعر

خبات بیساران – فعال سیاسی

خاور شلا حیدری

داریوش شیروانی – فعال سیاسی و فرهنگی

دارا نیرویی – فعال سیاسی

داوود رحیمی – فعال سیاسی

دشتی جمال – فعال سیاسی وکمۆنیست

دیانا نامی

دکتر امیرهوشمند ممتاز – فعال سیاسی ( جبهه ملی ایران در خارج از کشور )

دیبا بوکانی

داریوش نیکنام

داود رحیمی – فعال کارگری

دکتر جواد قدسی

دلبر مرادی

داود احمدلو

دی ساوالان – زندانی سیاسی دهه ۶۰

دارا اسکندری

داریوش ارجمندی

رضا بی شتاب – شاعر

رئوف افسایی – فعال سیاسی

رضا رئیس دانا

ره و ه ز عبدالهی – فعال سیاسی

رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

رویا صادقی – فعال سیاسی

رحیم سلطانپور ( رضا دانش) – فعال سیاسی

رضا سپید رودی

رضا کمانگر- فعال سیاسی

رامیار رضایی – فعال سیاسی

رزگار علی پناه

رشید علیزاده – فعال سیاسی

رضا چیت ساز

رضا پایا – فعال کارگری آلمان

رحمان قادری

رحیم لستخری

رضا لطفی – فعال سیاسی

رایت پرفکتینگ فعال اجتماعی

رخشنده حسین پور

زینب ایلخانیزاده – فعال زنان

رسول صفریانی – مترجم

رفعت رنجبران لنگرودی

رزا لوتفی حزب کۆملە زحمتکشان کوردستان

ره حیم فیض الهى

رحمان باربری

رزا دیاز

ریبوار عارف – فعال سیاسی

رویا شمسی فعال سیاسی

رضا پورکریمی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

روبن مارکاریان

زاهد دایربیگی

ژاله سهند – فعال سیاسی

ژوبین مردوخی – فعال سیاسی

ژوبین خضری – فعال سیاسی

سیروس بینا – اقتصاد دان

سیما ریاحی لنگرودی

سوسن شهبازی – فعال کارگری

سلام زیجی – فعال و تحلیلگر سیاسی سوسیالیست

سیامک موید زاده – فعال کارگری

سروش قازاریان

سیامک مهر ( پورشجری ) – وبلاگنویس و زندانی سیاسی سابق

سینا نیاکان – کنشگر سیاسی

سیاوش میرزایی

سیاوش عبقری – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر

سعید خلیلی – فعال سیاسی

سیرانوش مرادیان

سودابه صالحی

سحر صبا – فعال کارگری

سوما رادمنش – فعال سیاسی

سلیمان خرمی – فعال سیاسی

سیامک جهانبخش – فعال سیاسی

سروناز سینایی

سیوان کریمی- فعال کمونیست

سارا مرادی – فعال رهایی زن

سیروان منصوری – فعال سیاسی و روزنامه نگار, ترکیه

سامان دیوندری – فعال سیاسی

ستار نوریزاد – فعال سیاسی

سعید بهرامی – فعال سیاسی

سام شریفی، فعال سیاسی

سناپیرخضرانیان سه نفر از عزیزانم بدست جنایتکاران جمهوری اسلامی اعدام شده

سعدون کاکه باوه فعال سیاسی کشوره نروژ

سهراب فیض

سیروان احمدی

سیاوش شریعتی

سوما س.

سانا شجاعی – کارمند

سیامند هوزان

ستار اویهنگ فعال سیاسی

سمکو نوری -فعال سیاسی

سنور عبدالهى پور

سلیمان امین زاده (فعال سیاسى)

سهند حسینی – فعال سیاسی

شهلا عبقری – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر

شهاب شکوهی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

شهلا حیدری  – حزب کمونیست ایران

شاهین کاظمی

شروین رها – فعال کارگری

شارمین آبیدر

شورش سلطانی – فعال سیاسی

شهناز مرتب – فعال سیاسی

شهلا حیدری – فعال سیاسی

شهین حیدری

شایسته محمدیانی

شیروان ابراهیم

شب بو نورە – فعال سیاسی

شهلا سعیدی

شاوبو محمدی

شنو احمدی فعال سیاسی

شهناز غلامی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

شورش کریمی، فعال سیاسی

شهباز مدنی زندانی سیاسی و از خانوادهای اعدامی سال ۱۳۶۲

صدیق جهانی – فعال سیاسی چپ و مدیر سایت اتحاد کارگری

صابر نوری – فعال سیاسی

صابر رحیمی – فعال سیاسی

صدرالدین حسین – فعال سیاسی صالح وثوقی – معلول جنگی

صلاح ایراندوست

صابر لطفی

صباح مرادی(شەماڵ) روزنامه نگار و فعال سیاسی هلند

صلاح کفاشی

صدیق کریمی . زندانی فراری و فعال سیاسی

صادق افروز

علی پیچگاه – فعال کارگری

علی مبارکی – فعال کارگری

عمر مینایی – فعال کارگری

علی اصغر فرداد – مترجم, شاعر و زندانی سیاسی سابق

علی مهرآسا – فعال سیاسی

عصمت طالعی

علی یوسفی – فعال رسانه ای

عاطفه اقبال – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

عباس فیروز بخش – فعال سیاسی

علی بلوچ

علی زیدونی – فعال سیاسی

علی صمد – کنشگر سیاسی

عباس رحمتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

علی ندیمی – تحلیلگر سیاسی

عسگر شیرین بلاغی

علی دروازه غاری – زنندانی سیاسی سابق و استاد دانشگاه

علیرضا درویشی سه تلانی – فعال سیاسی

عیدی نعمتی

عرفان کریمی

علی رسولی – فعال کارگری

علی فیاض

عمر معروفی

علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای

عارف ئاریا

علی آشناگر فعال سیاسی

عمر محمودی

عثمان خلیلی

عباس ایاغ

علی بزرگپناه

علی احمدی فعال سیاسی در استرالیا

عباس لرستانی مبارز سیاسی

عثمان رحمانی مبارز سیاسی، ساکن نروژ، زندانی سیاسی سال١٣۶٠

غلام عسگری – فعال کارگری درتبعید

غفور عباس نژاد – فعال سیاسی

غفور زرین

فرخ قهرمانی

غلامرضا مرشدیان – موزیسین در تبعید

طارین عرفان

فرهاد بشارت – فعال سیاسی

فریدا آفاری – اتحاد سوسیالیست های خاور میانه

فرهنگ قاسمی – نویسنده و فعال سیاسی رسانه ای

فاطمه رضایی – فعال سیاسی

فرید محمدی – فعال سیاسی

فریبا ثابت – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

فرشید یاسایی – فعال سیاسی

فرشید آهی – فعال مدنی و حقوق بشر

فرج آلیاری – فعال سیاسی

فرشته محمدی

فواد زمانی عضو کومه له سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران

فرید دانایی

فرهمند محمود کلایه

فرهاد زندی

فرهاد حاجی میرزائی

فه رزاد شریفی

فواد آقابگزاده

فرشته توکلی

فائق لاله

فریار اسدیان – شاعر

فواد محمودی

فریدا سهرابیان

قادر رحیمی

قادر محمودپور

کاوه دادگری – فعال سیاسی

ک. الوند – فعال سیاسی

کالی جدیدالاسلامی – فعال سیاسی

کالی آتشی

کاوه بزرگ پناه

کاوه رحیمی زندانی سیاسی در سنندج و از جان بدر بردگان اعدامهای سال ۶۷

کاروان میراوی – فعال سیاسی ادبی

کریم ماولودی – فعال سیاسی

کیوان پیش بین

کمال عزیزی فعال سیاسی

کامران علیزاده – فعال سیاسی

کویستان امینی

کمال خضری فعال سیاسی

گیسو شاکری – هنرمند معترض تبعیدی و فعال سیاسی

گلباغ سلیمی زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

گلاویژ رستمی فعال سیاسی

گلناز غبرایی

لیلی سیف الهی – فعال سیاسی

لیلا جدیدی – فعال سیاسی

لطف اله محمدی

نوگوڵ مورادی فعاڵ سیاسی

محبوبه مشکین – فعال سیاسی

محمد رضا شالگونی

محمد زاستی

مهدی کشاورز – فعال سیاسی

منوچهر رادین

مهرداد آهنگر – فعال سیاسی

مانوئل اسماعیلی – فعال با سابقه سندیکایی

مهری زند – فعال جنبش زنان

مینو همیلی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مسعود فروزش راد – فعال و زندانی سیاسی سابق

منوچهر تقوی بیات – فعال سیاسی

محمود عسکری – فعال سیاسی

مازیار واحدی

محسن رضوانی – فعال سیاسی

محمد عذیری – فعال سیاسی

محمد تجلی جو لنگرودی

محمود عاشوری – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محمد داوود نیا – فعال سیاسی

محمد رضا روحانی – وکیل دادگستری

مریم محسنی

مجید بیدار – فعال حقوق بشر

مهدی مجتهدپور – فعال سیاسی و فرهنگی

مریم عظیمی

محمد آسنگران – تحلیلگر سیاسی

محمد محمدی – فعال کارگری

مجید دارابیگی – تحلیلگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محمد قدیری

محمود محمدی آخکند

مریم اسکوئی

مسعود شفایی

مجید حمیدیان

مریم امانی

محمود محمدی آخکند

محمد بیگ زاده سوئد

محمد خسروی

محمد علی نژاد – فعال سیاسی و قاضی دادگستری سابق

محمد ترابی – فعال سیاسی

محمد سعید نادری

مینا افشار

محمد سعید نادری – عضو حزب کمونیست کارگری

مریم میرهادی

مسعود آرارات

مجید نعلی فعال سیاسی چپ

مستە فا محمدی

مریم بنایی – فعال سیاسی

مینو ایرانی فعال سیاسی

مهین مالک

مصطفی معماران – فعال سیاسی

محمود رضا کاظمی فر – فعال سیاسی

منوچهر مقصودنیا

مهربان بمانی – نویسنده و آزادی خواه

مینا رسول نژاد

مهوش گلپریان

محمود نجفی – فعال سیاسی

محمدرضا پویا فعال سیاسی و زندانی سیاسی

محمد غفور (حەمە غەفور) – فعال سیاسی – هلند

محسن حسینی فعال سیاسی و زندانی سابق

مجید آذری

منصور ترکاشوند

مهین کابلی

مینا احدی ـ کمپین محاکمه شاهرودی

هوشیار سروش فعال سیاسی

منصور علوی فعال سیاسی و همکار کومەلە TV

مراد شیخی – فعال سیاسی

نسرین محمودی آذر – فعال سیاسی

ناهید ناظمی – فعال سیاسی

نادر ثانی – فعال سیاسی

نجف روحی

ناصر بابامیری – فعال سیاسی

ندا نوآور – فعال حقوق بشر

نادر افضلی – فعال سیاسی

نگار محسنی

نادر احسنی – فعال سیاسی

نرگس شریفی

نبی صمیمی – معلم تبعیدی

نظما شریفی – فعال سیاسی

نوید مومنی

نسرین احمدی – فعال اتحادیه پرستاران

نسرین ابراهیمی – فعال سیاسی

ناصر مهابادی – فعال مدنی

ناصر کشکولی – فعال حق زن

نصرالله قاضی

ناصر نسیمی – فعال سیاسی

نوید محمدی – فعال سیاسی

نسرین رمضانعلی – عضو کمپین پیگرد سران جمهوری اسلامی

نبی کریمی

نسرین امیری

ناصر سبحانی

ناصر حق پرست روزنامەنگار و فعال سیاسی

وحید بدیعی – مدیر و موسس رادیو پویا

وسیم وسیانی – فعال سیاسی

همایون مهمنش – فعال و تحلیلگر سیاسی

هدایت سلطانزاده – تحلیلگر سیاسی

هوشنگ اسدیان – فعال سیاسی

هیوا سهامی (ناسو) – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

همایون گدازگر

هنر غسالی

هیرش مجیدنیا.فعال سیاسی

هاوری یوسفی … روزنامەنگار و فعال سیاسی

هیوا اسماعیلی

هوشیار سروش – فعال سیاسی

هادی جواهری لنگرودی

ئه حمد بازگر

ئاراس ڕەشید حککک

یونس خلیل آقایی – فعال سیاسی کمونیست

یاسمین میظر

یدی عزیزی – فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق

یداله باقری – کارگر

یونس سلطانی

یوسف آبخون

نهادها:

جنبش چگوارا

دبیر خانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

رادیو پیام کانادا

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

بنیاد ازادی بیان و اندیشه

کانون فرهنگی خیام – مونیخ

بنیاد اسماعیل خوئی

انجمن فرهنگی ایران سوئیس – ژنو

فدراسیون اروپرس

انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ

رسانه ها:

سایت خبر یک

http://khabar1.com

سایت کارگران ایران

http://kargaran-iran.com

سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

سایت آزادی بیان

http://www.azadi-b.com

سایت سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org

سایت لجور

http://www.lajvar.se

سایت اتحاد کارگری

http://etehad-k.com

سایت رنگین کمان

http://rangin-kaman.net

وبلاگ کارگری جنبش در تبعید

https://jonbeshdartabeed.blogspot.ch

سایت اسماعیل مولودی

http://www.emoloudi.blogspot.com

اشتراک وورد پرس

https://eshtrak.wordpress.com

تارنمای کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی

https://kooshandegan.org

وبلاگ اخگر

https://amadornavidi.wordpress.com

گزارش به خاک ایران

http://gozareshbekhakeiran.blogspot.com

سایت رضا بی شتاب

http://rezabishetab.blogfa.com

سایت رادیو پیام

http://radiopayam.ca

سایت عاطفه اقبال

http://neveshtehayatefeh.blogspot.co.at

بازآفرینی واقعیت ها

https://bazaferinieazad.blogspot.fr

البرز ما

https://wordpress.com/view/aleborzma.wordpress.com

سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/

سایت گزارشگران

http://gozareshgar.com

*********

 An appeal by social and political activists to sue Hashemi Shahroudi for his crimes against humanity!

To human rights organizations and all of freedom fighters defending human dignity!

Seyyed Mahmoud Hashemi Shahroudi is a member of Iranian Parliament’s elite, Guardian Council, and assembly for the goodwill and interest of the Islamic Republic and the Expediency council of the Islamic Republic, who has been in charge of the leadership of the judiciary for ten years.

Germany’s paper Algmayeneh tsaytong – Hanover reported on 4th of January, 2018, that he is hospitalized in the center of science of Neuropsychology of the scientific and international foundation of this city.

Hashemi Shahroudi, during his leadership of the Iranian judiciary, has committed many crimes and his hands are full of Iranian blood, our people’s blood. In his time as leader of the judiciary, a number of juveniles under the age of 18 have been executed, and this has been reflected and recorded in Amnesty International’s 2008 report. He is hospitalized in this hospital surrounded by his bodyguards.

During ten years of leadership of Hashemi Shahroudi in Iran’s judiciary, arrest of dissidents and political critics and suppression of freedom of speech and press have been severely persecuted, and so many political prisoners and political writers have been killed mysteriously, as well in the dreadful dungeon of the Islamic republic, which are only a small part of his criminal records. Including:

Valiallah Faiz Mahdavi, a political activist

Zahra Kazemi, Iranian – Canadian photographer

Akbar Mohammadi, a political activist

Zahra Bani Yaghoub, a physician

Amir Houssain Heshmat Saran,a nationalist political activist

Omid Reza Mir siafi, a blogger

And …

There have been several complains that were handed over to the Germany’s prosecutor office, where their quick action could stop letting Shahroudi escaping, if this office action was in the line of Gersmany’s government obligations.

Iranian political and social activists – abroad, whist opposing the co-operation of the Germany’s government and police for returning Hashemi Shahroudi to Islamic Republic, we are also asking all independent legal authorities, human rights organizations and media in Germany to keep track of this criminal case through the right channel, and do their utmost for bringing Hashemi Shahroudi to face justice for his crimes against humanity in Iran.

۱۶٫۰۱٫۲۰۱۸

www.gozareshgar.com

gozareshgar1001@yahoo.de

bahram.rehmani@gmail.com

The names of the supporters:

Amin Bayat – Political Activist

Anvar Mirsatari – human rights activist

Ahmad Bekhradtab – Labor activist

Azad Zamani – Political Activist

Amador Navidi – Political Activist

Amir Ali Motevali – Political Activist

Azadeh Derah – Political Activist

Asghar Zeynoldin – Political Activist

Arman Azizi – Political Activist

Amir Mirzaian – Former political prisoner – Political Activist

Amir Moayeri – Political Activist

Ahmad Soltani – Political Activist

Ariz Darabpour – Political Activist

Akbar Deylami – factory worker

Ardavan Zebiram – Former political prisoner – Political Activist

Arjang Borhanzadeh – human rights activist

Arash Kamangar – Political and media activists

Ahmad Mortezai – Political activists

Aram Salehi – Political activists

Akhtar Kamangar – Political activists

Asghar Nosrati – Political activists

Alnabi Aram

Avat Sadeghi – Political activists

Ardalan Moghadam Ghadimi – Labor activist and Former political prisoner

Azad Sharifi – Political activists

Amin Veysi – The socialist international

Aram Hashemi

Afshin Shakhjegari

Ayoub Rahmani – Labor activist

Ardeshir Nasrolah Beygi – Political activists

Amir Houshmand Momtaz – Political activists

Abubakr Mehrabani ( Abu gagol ) – Former political prisoner – Political Activist

Ahmad Basami – Political activists

Amin Ghazai

Ahmad Soltani – Political activists

Ario Sooren

Asoo Goran – Political activists

Amir Tavakoli – site admin Rowzane

Afsar Ziji

Ali Pichgah – Labor activist

Ali Mobaraki – Labor activist

Ali Rasouli – Labor activist

Ali Asghar Fardad – Poet, Former political prisoner, Translator

Ali Mehrasa – Political activists

Ali Yousefi – Media Activator

Atefeh Eghbal – Former political prisoner – Political Activist

Abas Firouz bakhsh – Political Activist

Ali Zeydouni – Political Activist

Ali Samad – Political Activist

Abas Rahmati – Former political prisoner – Political Activist

Ali Nadimi – Political Activist

Ali Darvazeh ghari – Former political prisoner, University professor

Ali Reza Darvishi se Telani – Political Activist

Ali Damavandi – Political Activist and media activist

Aref Aria

Ali Ashnagar – Political Activist

Abas Ayagh

Ali Bozorgpanah

Ali Ahmadi – Political activist in Australia

Abas Lorestani – Political fighter

Bagher Ebrahimzadeh – Former political prisoner – Political Activist

Bahram Choubineh – Author and sociologist – Germany

Behrouz Farahani – Labor activist

Bahram Rahmani – Author and political analyst

Babak Moradi – Political Activist

Behzad Karimi – Political Activist

Behrouz Arefi – Political Activist and Translator

Behnam Changai – Political Activist

Bahram Soltani – human rights activist

Behrang Zendani – Political Activist

Behzad Barkhodai – Labor activist

Bahman Mobasheri – Political Activist

Babak Bajalani – Political Activist

Bijan Saidpour – Political and media activists

Bijan Ranjbar

Bakhtiar Atabak

Bakhtiar Moloudi

Bahman Jousefi

Behzad Nasari

Behrouz Sooren – Former political prisoner and media activists

Cyrus Bina – Economist

Daryoush Shirvani – Political and cultural activist

Dara Niroui – Political activist

Davood Rahimi – Political activist and Communist

Diana Nami

Dr. Amir Houshmand Momtaz – Political Activist

Diba Boukani

Daryoush Niknam

Davood Rahimi – Labor activist

Delbar Moradi

Davood Ahmadloo

Di savalan – Former political prisoner

Dara Eskandari

Eskandar Eskandari – Political Activist

Esmail Moloudi – Left political activist and Blogger

Esmail Fatahi – human rights activist

Ebrahim Pouyan – Political Activist

Ebrahim Alef ( Asghar nia ) – Political Activist

Eliosat Jamshidi – Political Activist

Eghbal Nazar Agahi – Political Activist

Ebrahim Avakh – Former political prisoner and media activist

Ehsan Sabet – Labor activist

Esrin Ghaderi – Political Activist

Estireh Fateh – Holand

Ebrahim Beck

Ebrahim Bersen – Political Activist

Erfan Karimi

Farhad Besharat – Political Activist

Farida Afari – Union of Socialists of the Middle East

Farhang Ghasemi – Author and media activist

Fatemeh Rezai – Political Activist

Farid Mohamadi – Political Activist

Fariba Sabet – Former political prisoner and Activist of the women’s movement

Farshid Yasai – Political Activist

Faraj Aliari – Political Activist

Farshid Ahi – human rights activist

Fereshteh Mohamadi

Foad Zamani – Member of the Komala Organization of Kurdistan – CPI

Farid Danai

Farahmand Mahmoud Kelayeh

Farhad Zandi

Farhad Haji Mirzai

Fehrzad Sharifi

Foad Aghabgozadeh

Fereshteh Tavakoli

Faegh Laleh

Fariar Asadian – Poet

Foad Mahmoudi

Ghader Rahimi

Ghader Mahmoudpour

Gisoo Shakeri – Exiled protest artist and Political Activist

Golbagh Salimi – Former political prisoner – Political Activist

Glavij Rostami – Political Activist

Gholam Asgari – Labor activist in Exile

Ghafour Abasnejad – Political Activist

Ghafour Zarin

Gholamreza Morshedian – Musician in exile

  1. Riahi – Former political prisoner – Political Activist

Hasan Najeb Hashem – human rights activist

Hamid Noshadi – Labor activist

Hossein Naghi pour – Political and media Activist

Hamid Jahanbakhsh – Political Activist

Hasan Saidi – Austria Viena

Hasan Bayat – Political cultural activist

Hossein Afsahi – Author and regiseur

Hossein Daryani – Actor

Hasan Azizi – Political Activist

Hossein Moradi – Political Activist

Hasan Hesam – Political Activist, Poet

Hossein Ahmadi nia

Hasan Mohamadi

Habibeh Rashidi – Political Activist

Heshmatolah Vardasbi – Former political prisoner

Hossein Moghadam – Defender of Radical Worker Movement

Hossein Alipanah

Hossein Janehi – Political Activist

Houshyar Soroush – Political Activist

Homayoun Mehmanesh – Active and political analyst

Hedayat Soltanzadeh – political analyst

Houshang Asadian – Political Activist

Hiova Sahami ( Nasoo ) – Former political prisoner – Political Activist

Homayoun Godazgar

Honar Ghasali

Hirsh Majidnia – Political Activist

Havri Yousefi – Journalist and political activist

Hiova Esmaili

Houshyar Soroush – Political Activist

Iraj Heydari – Political Activist

Iraj Farjad – Member of the Iranian Workers’ Communist Party and Committee of Kurdistan – Iran

Jamshid Safapour – Labor activist

Jafar Hosseinzadeh – Political Activist

Jaber Kalibi – Political analyst

Jafar Sedigh – Political Activist

Jahangir Ghourbani – Political Activist

Jamshid Shirzad

Jamal Validi

Jamila Azadi – Former Peshmerga of the Communist Party of Iran

Jamal Kamangar – Communist activist-london

Jamileh Mirki

Jaleh Sahand – Political Activist

Joubin Mardoukhi – Political Activist

Joubin Khezeri – Political Activist

Junes Khalil Aghai – Communist Political Activist

Jadi Azizi – Former political prisoner and Labor activist

Jadolah Bagheri – Worker

Junes Soltani

Kaveh Dadgari – Political Activist

  1. Alvand – Political Activist

Kali Jadidoleslami – Political Activist

Kali Atashi

Kaveh Bozorg panah

Kaveh Rahimi – Former political prisoner

Karvan Miravi – Literary and Political activist

Karim Mavaloudi – Political Activist

Keyvan Pishbin

Kamal Azizi – Political Activist

Kamran Alizadeh – Political Activist

Kuyestan Amini

Kamal Khezeri – Political Activist

Khaled Nodsheh – Political Activist

Khabat Karimi – Political and student activist

Khosro Shahriari – Author and Regiseur

Khaled Lotfolahi

Khezer Saidnejad – Former political prisoner – Political Activist

Khaled Alipanah – Political Activist

Khaled Bayazidi ( Delir ) – Poet

Khebat Bisaran – Political Activist

Khavar Shala Heydari

Leyla Seyfolahi – Political Activist

Leyla Jadidi – Political Activist

Lotfolah Mohamadi

Mahboubeh Meshkin – Political Activist

Mohamad Zasti

Mehdi Keshavarz – Political Activist

Mehrdad Ahangar – Political Activist

Mehri Zand – Activist of the women’s movement

Minoo Homeyli – Former political prisoner – Political Activist

Masoud Forouzesh Rad – Former political prisoner – Political Activist

Manouchehr Taghavi Bayat – Political Activist

Mahmoud Askari – Political Activist

Mohsen Rezvani – Political Activist

Mohamad Aziri – Political Activist

Mahmoud Ashouri – Former political prisoner – Political Activist

Mohamad Davoud nia – Political Activist

Mohamad Reza Rohani – Lawyer

Majid Bidar – human rights activist

Mehdi Mojtahed Pour – Political and cultural activist

Mohamad Asangaran – political analyst

Mohamad Mohamadi – Labor activist

Majid Darabeygi – political analyst and Former political prisoner

Mohamad Ghadiri

Mahmoud Mohamadi Akhkand

Masoud Shafai

Majid Hamidian

Mohamad Beygzadeh – Sweden

Mohamad Alinejad – political analyst and Former Justice Judge

Mohamad Torabi – Political Activist

Mohamad Said Naderi – Member of the Communist Worker Party

Mina Afshar

Maryam Mirhadi

Masoud Ararat

Majid Nali – Political activist left

Mohamad Said Naderi

Masteh Fa Mohamadi

Maryam Banai – Political Activist

Minoo Irani – Political Activist

Mahin Malek

Mostafa Memaran – Political Activist

Mahmoud Reza Kazemi Far – Political Activist

Manouchehr Maghsoud nia

Mehran Bemani – Author and Liberal

Mina Rasoul nejad

Mahvash Golparian

Mahmoud Najafi – Political Activist

Mohamad Reza Pouya – Former political prisoner – Political Activist

Mohamad Ghafour – Political Activist – Holand

Mohsene Hosseini – Former political prisoner – Political Activist

Majid Azari

Mansour Tarkashvand

Mahin Kaboli

Mina Ahadi – Shahroodi’s trial campaign

Mansour Alavi – Political Activist and TV co-worker komala

Nogol Mouradi – Political Activist

Nasrin Mahmoudi Azar – Political Activist

Nahid Nazemi – Political Activist

Nader Sani – Political Activist

Naser Babamiri – Political Activist

Nader Afzali – Political Activist

Neda Noavar – human rights activist

Nader Ahsani – Political Activist

Nabi Samimi – Exiled teacher

Nazma Sharifi – Political Activist

Nasrin Ebrahimi – Political Activist

Nasrin Ahmadi – Active Union of Nurses

Naser Mahabadi – Civil activist

Naser Kashkouli – Women’s rights activist

Naser Nasimi – Political Activist

Navid Mohamadi – Political Activist

Nasrin Ramezan ali – Member of the Campaign for the Prosecution of the Islamic Republic of Iran

Nabi Karimi

Nasrin Amiri

Naser Sobhani

Naser Haghparast – Journalist and political activist

Omid Abdolahi

Omar Minai – Labor activist

Osman Khalili

Omar Mahmoudi

Omar Maroufi

Osman Rahmani – Former political prisoner – Political Activist – Norway

Parvin Riahi – Women’s rights activist

Parvaneh Ghasemi – Women’s rights activist

Pouya Mohamadi – Political Activist

Pouyan Ansari – Political Activist

Parviz Mir Mokri – Poet

Pirouz Zoorchang – Former political prisoner – Political Activist

Parvaneh Bokah – Member of the Presidium of the German Left Party

Parvin Nazemi – human rights activist and Former political prisoner

Pordel Zare – Former political prisoner – Sweden

Parvaneh Moghadam

Parvin Tavakoli

Pari Bakhshi

Raouf Afsai – Political Activist

Reza Bishetab – Poet

Reh v h z Abdolahi – Political Activist

Roya Sadeghi – Political Activist

Rasoul Shokati – Former political prisoner – Political Activist

Rahim Soltanpour ( Reza Danesh ) – Political Activist

Reza Kamangar – Political Activist

Ramiar Rezai – Political Activist

Razgar Alipanah

Rashid Alizadeh – Political Activist

Reza Paya – Labor activist Germany

Rahman Ghaderi

Reza Lotfi – Political Activist

Right Perfekting – Civil activist

Rasoul Safariani – Translator

Roza Loutfi – Komala Party of Kurdistan

Ra him Feyzolahi

Rahman Barbari

Ribuar Aref – Political Activist

Roya Shamsi – Political Activist

Susan Shahbazi – Labor activist

Salam Ziji – Activist and socialist political analyst

Siamak Moayedzadeh – Labor activist

Siamak Mehr ( Pour shajari ) – Blogger and Former political prisoner

Sina Niakan – Political Activist

Siavosh Abghari – University professor and human rights activist

Said Khalili – Political Activist

Sahar Saba – Labor activist

Souma Radmanesh – Political Activist

Soleyman Khorami – Political Activist

Siamak Jahanbakhsh – Political Activist

Sarvnaz Sinai

Sivan Karimi – Communist activist

Sara Moradi – Women’s rights activist

Sirvan Mansouri – Political activist and journalist, Turkey

Saman Divandari – Political Activist

Satar Nourizad – Political Activist

Said Bahrami – Political Activist

Sam Sharifi – Political Activist

Sana Pirkhazranian – Three of my loved ones were executed by the criminals of the Islamic Republic

Sadoun Kakeh Baveh – Political Activist – Norway

Sohrab Feyz

Sirvan Ahmadi

Siavosh Shariati

Souma S.

Sana Shojai – Office employee

Siamand Houzan

Satar Avihang – Political Activist

Samkoo Nouri – Political Activist

Senvar abdolahipour

Soleyman Aminzadeh – Political Activist

Sahand Hosseini – Political Activist

Shahla Abghari – University professor and human rights activist

Shahla Heydari – Communist Party of Iran

Shervin Raha – Labor activist

Sharmin Abidar

Shouresh Soltani – Political Activist

Shahnaz Moratab – Political Activist

Shahla Heydari – Political Activist

Shahin Heydari

Shayesteh Mohamadiani

Shirvan Ebrahim

Shabboo Noureh – Political Activist

Shahla Saidi

Shavboo Mohamadi

Shenou Ahmadi – Political Activist

Shahnaz Gholami – Former political prisoner – Political Activist

Shouresh Karimi – Political Activist

Shahbaz Madani – Former political prisoner – Political Activist

Sedigh Jahani – Political Activist and Administrator of the Union of Workers

Saber Nouri – Political Activist

Saber Rahimi – Political Activist

Sadredin Hossein – Political Activist

Saleh Vosoughi – disabled war

Salah Irandoust

Saber Lotfi

Sabah Moradi – Dutch journalist and Political Activist – Holand

Salah Kafashi

Sedigh Karimi – Political Activist and Former political prisoner

Soraya Fatahi – Political Activist

Soraya Vardasbi – Former political prisoner

Tofigh Faraji – Former political prisoner

Tofigh Mohamadi – Political and social activist

Toni Afsar

Tarin Erfan

Vahid Badii – Director of Radio Pouya

Vasim Vasiani – Political Activist

Zahed Dayer Beygi

Zeynab Ilkhanizadeh – Women’s rights activist

Signed by organizations:

Chega’s Movement

Secretary of the Revolutionary Socialist Party of Iran

International Alliance for the Protection of Workers in Iran

Association for the Defense of Political and Constitutional Prisons in Iran – Paris

Canadian Radio Radio

Association for the Defense of Iranian Political Prisoners and Human Rights

Foundation for Freedom of Expression and Thought

Khayyam Cultural Center – Munich

Ismail Khoy Foundation

Cultural Society of Iran Switzerland – Geneva

Federation of europers

Iranian Refugee Association – Gutenberg

Signed by sites and weblogs:

Kargaran Iran

http://kargaran-iran.com

Asr Anarshism

https://asranarshism.com

Sosialism Emrooz

http://www.simroz.org

Azadi Bayan

http://www.azadi-b.com

Lajvar

http://www.lajvar.se

Etehad Kargari

http://etehad-k.com

Ranginkaman

http://rangin-kaman.net

Jonbesh dar Tabeed

https://jonbeshdartabeed.blogspot.ch

Esmail Moloudi

http://www.emoloudi.blogspot.com

Eshtrak

https://eshtrak.wordpress.com

Kooshandegan

https://kooshandegan.org

Akhgar

https://amadornavidi.wordpress.com

Gozaresh be khake Iran

http://gozareshbekhakeiran.blogspot.com

Reza bi Shetab

http://rezabishetab.blogfa.com

Radio Payam

http://radiopayam.ca

Atefeh Eghbal

http://neveshtehayatefeh.blogspot.co.at

Baz Afarini Vagheiat ha

https://bazaferinieazad.blogspot.fr

Alborz Ma

https://wordpress.com/view/aleborzma.wordpress.com

Jeber Kalibi va Parvaneh Ghasemi

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

Gozareshgaran

http://gozareshgar.com

۱۵٫۰۱٫۲۰۱۸

***************

— Appell an alle politischen AktivistInnen und alle politisch Aktiven —

Angesichts des Prozess von Mahmood Hashemi Shahrudi aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit!

An alle Menschenrechtsorganisationen und alle freiheitsliebenden Menschen,  die die Ehre und Würde des Menschen respektieren!

Mahmood Hashemi Shahrudi ist ein Mitglied der Expertenversammlung, des Wächterrates und des sogenannten Wahrheitsfindungrates der islamischen Republik Iran. Er hat zehn Jahre die islamische Legislativabteilung geleitet. Laut der Allgemeine Zeitung von 4.Jänner 2018 ist er im International Neuroscience Institute Hannover hospitalisiert. Wahrend seiner Leitung der legislativen Abteilung hat Hashemi Shahrudi alle vorstellbaren und unvorstellbaren Verbrechen gegen politische Gefangene verübt und sogar einige Minderjährige zum Tode verurteilt. Berichte über diese Verurteilungen wurde  von Amnesty International veröffentlicht.

Während seiner Arbeit in der legislativen Abteilung haben die Festnahmen von Regimegegnern und –kritikern und die Missachtung der Freiheit von Rede und Presse massiv zugenommen. Viele politische Gefangene und Journalisten wurden ermordet, die genaueren Umstände sind bisher ungeklärt. Darunter sind:

Waliolah Feize Mahdawi (politischer Aktivist)

Zahra Kazemi (Iranisch-kanadischer Fotograf)

Akbar Mohamadi (politischer Aktivist)

Zarhra Banijaghub (Ärztin)

Amir Hosein Heshmat Saran (politisch-nationaler Aktivist)

Omidreza Mirsiafi (Blogger)

Wir politischen Aktivistinnen des Iran im Ausland, insbesondere in Deutschland, protestieren gegen die Regierung der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der Misachtung  unserer Forderungen, in der wir danach verlangt haben dass Mahmood Hashemi Shahrudi wegen Verbrechen gegen Menschlichkeit vor gericht gestellt werden müsse. Wir verurteilen die Zusammenarbeit der deutschen Regierung und der deutsche Polizei, die dazu geführt hat, dass diese Kriminelle Person zurück in den Iran geschickt wurde. Wir fordern sowohl alle unabhängigen Recht-und Menschenrechtsorganisationen, als auch alle Medien in Deutschland auf, sich über den Fall dieses Kriminellen und seinen Verbleib und seiner Rückkehr zu informieren. Inzwischen sind einige Forderungen vor deutsche Gerichten eingebracht worden, die im Einklang mit deutschen Verpflichtungen bei internationalen Abkommen sind. Eine schnelle Bearbeitung dieser Forderungen könnte verhindern, dass Shahrudi, dieser „ Richter des Todes“ außer Landes gebracht wird.

Eine Kopie dieses Appells in englischer und persischer Sprache wird an deutsche und internationale organisationen geschickt.

۱۶٫۰۱٫۲۰۱۸

www.gozareshgar.com

gozareshgar1001@yahoo.de

bahram.rehmani@gmail.com

Die Namen der Unterstützer:

Amin Bayat – Politischer Aktivist

Anvar Mirsatari – Menschenrechtsaktivist

Ahmad Bekhradtab – Arbeiteraktivist

Azad Zamani – Politischer Aktivist

Amador Navidi – Politischer Aktivist

Amir Ali Motevali – Politischer Aktivist

Azadeh Derah – Politischer Aktivist

Asghar Zeynoldin – Politischer Aktivist

Arman Azizi – Politischer Aktivist

Amir Mirzaian – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Amir Moayeri – Politischer Aktivist

Ahmad Soltani – Politischer Aktivist

Ariz Darabpour – Politischer Aktivist

Akbar Deylami – Fabrik Arbeiter

Ardavan Zebiram – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Arjang Borhanzadeh – Menschenrechtsaktivist

Arash Kamangar – Politische und Medienaktivisten

Ahmad Mortezai – Politischer Aktivist

Aram Salehi – Politischer Aktivist

Akhtar Kamangar – Politischer Aktivist

Asghar Nosrati – Politischer Aktivist

Alnabi Aram

Avat Sadeghi – Politischer Aktivist

Ardalan Moghadam Ghadimi – Arbeiteraktivist and ehemaliger politischer Gefangener

Azad Sharifi – Politischer Aktivist

Amin Veysi – Der sozialistische Internationale

Aram Hashemi

Afshin Shakhjegari

Ayoub Rahmani – Arbeiteraktivist

Ardeshir Nasrolah Beygi – Politischer Aktivist

Amir Houshmand Momtaz – Politischer Aktivist

Abubakr Mehrabani ( Abu gagol ) – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Ahmad Basami – Politischer Aktivist

Amin Ghazai

Ahmad Soltani – Politischer Aktivist

Ario Sooren

Asoo Goran – Politischer Aktivist

Amir Tavakoli – Website-Administrator Rowzane

Afsar Ziji

Ali Pichgah – Arbeiteraktivist

Ali Mobaraki – Arbeiteraktivist

Ali Rasouli – Arbeiteraktivist

Ali Asghar Fardad – Dichter, ehemaliger politischer Gefangener, Übersetzer

Ali Mehrasa – Politischer Aktivist

Ali Yousefi – Media Activator

Atefeh Eghbal – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Abas Firouz bakhsh – Politischer Aktivist

Ali Zeydouni – Politischer Aktivist

Ali Samad – Politischer Aktivist

Abas Rahmati – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Ali Nadimi – Politischer Aktivist

Ali Darvazeh ghari – ehemaliger politischer Gefangener, University professor

Ali Reza Darvishi se Telani – Politischer Aktivist

Ali Damavandi – Politischer Aktivist und Medienaktivist

Aref Aria

Ali Ashnagar – Politischer Aktivist

Abas Ayagh

Ali Bozorgpanah

Ali Ahmadi – Politischer Aktivist in Australia

Abas Lorestani – Politischer Kämpfer

Bagher Ebrahimzadeh – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Bahram Choubineh – Autor und Soziologe – Deutschland

Behrouz Farahani – Arbeiteraktivist

Bahram Rahmani – Autor und politischer Analytiker

Babak Moradi – Politischer Aktivist

Behzad Karimi – Politischer Aktivist

Behrouz Arefi Politischer Aktivist und Dolmetsch

Behnam Changai – Politischer Aktivist

Bahram Soltani – Menschenrechtsaktivist

Behrang Zendani – Politischer Aktivist

Behzad Barkhodai – Arbeiteraktivist

Bahman Mobasheri – Politischer Aktivist

Babak Bajalani – Politischer Aktivist

Bijan Saidpour – Politisch und Medienaktivisten

Bijan Ranjbar

Bakhtiar Atabak

Bakhtiar Moloudi

Bahman Jousefi

Behzad Nasari

Behrouz Sooren – ehemaliger politischer Gefangener und Medienaktivist

Cyrus Bina – Economist

Daryoush Shirvani – Politischer und kultureller Aktivist

Dara Niroui – Politischer Aktivist

Davood Rahimi – Politischer Aktivist und kommunist

Diana Nami

Dr. Amir Houshmand Momtaz – Politischer Aktivist

Diba Boukani

Daryoush Niknam

Davood Rahimi – Arbeiteraktivist

Delbar Moradi

Davood Ahmadloo

Di savalan – ehemaliger politischer Gefangener

Dara Eskandari

Eskandar Eskandari – Politischer Aktivist

Esmail Moloudi – Linke politische Aktivistin und Bloggerin

Esmail Fatahi – Menschenrechtsaktivist

Ebrahim Pouyan – Politischer Aktivist

Ebrahim Alef ( Asghar nia ) – Politischer Aktivist

Eliosat Jamshidi – Politischer Aktivist

Eghbal Nazar Agahi – Politischer Aktivist

Ebrahim Avakh – ehemaliger politischer Gefangener ,and media activist

Ehsan Sabet – Arbeiteraktivist

Esrin Ghaderi – Politischer Aktivist

Estireh Fateh – Holand

Ebrahim Beck

Ebrahim Bersen – Politischer Aktivist

Erfan Karimi

Farhad Besharat – Politischer Aktivist

Farida Afari – Union der Sozialisten des Nahen Ostens

Farhang Ghasemi – Autor und Medienaktivist

Fatemeh Rezai – Politischer Aktivist

Farid Mohamadi – Politischer Aktivist

Fariba Sabet – ehemaliger politischer Gefangener and Activist of the women’s movement

Farshid Yasai – Politischer Aktivist

Faraj Aliari – Politischer Aktivist

Farshid Ahi – Menschenrechtsaktivist

Fereshteh Mohamadi

Foad Zamani – Mitglied der Komala Organisation von Kurdistan – CPI

Farid Danai

Farahmand Mahmoud Kelayeh

Farhad Zandi

Farhad Haji Mirzai

Fehrzad Sharifi

Foad Aghabgozadeh

Fereshteh Tavakoli

Faegh Laleh

Fariar Asadian – Dichter

Foad Mahmoudi

Ghader Rahimi

Ghader Mahmoudpour

Gisoo Shakeri – Exilierter Protestkünstler und Politischer Aktivist

Golbagh Salimi – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Glavij Rostami – Politischer Aktivist

Gholam Asgari – Arbeiteraktivist im Exil

Ghafour Abasnejad – Politischer Aktivist

Ghafour Zarin

Gholamreza Morshedian – Musician in exile

  1. Riahi – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Hasan Najeb Hashem – Menschenrechtsaktivist

Hamid Noshadi – Arbeiteraktivist

Hossein Naghi pour – Politik- und Medienaktivist

Hamid Jahanbakhsh – Politischer Aktivist

Hasan Saidi – Österreich Wien

Hasan Bayat – Politischer Aktivist

Hossein Afsahi – Autor and regiseur

Hossein Daryani – Actor

Hasan Azizi – Politischer Aktivist

Hossein Moradi – Politischer Aktivist

Hasan Hesam – Politischer Aktivist, Dichter

Hossein Ahmadi nia

Hasan Mohamadi

Habibeh Rashidi – Politischer Aktivist

Heshmatolah Vardasbi – ehemaliger politischer Gefangener

Hossein Moghadam – Verteidiger der radikalen Arbeiterbewegung

Hossein Alipanah

Hossein Janehi – Politischer Aktivist

Houshyar Soroush – Politischer Aktivist

Homayoun Mehmanesh – Active and political analyst

Hedayat Soltanzadeh – politischer Analyst

Houshang Asadian – Politischer Aktivist

Hiova Sahami ( Nasoo ) – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Homayoun Godazgar

Honar Ghasali

Hirsh Majidnia – Politischer Aktivist

Havri Yousefi – Journalist und politischer Aktivist

Hiova Esmaili

Houshyar Soroush – Politischer Aktivist

Iraj Heydari – Politischer Aktivist

Iraj Farjad – Mitglied der iranischen Arbeiterkommunistischen Partei und des Komitees von Kurdistan – Iran

Jamshid Safapour – Arbeiteraktivist

Jafar Hosseinzadeh – Politischer Aktivist

Jaber Kalibi – politischer Analyst

Jafar Sedigh – Politischer Aktivist

Jahangir Ghourbani – Politischer Aktivist

Jamshid Shirzad

Jamal Validi

Jamila Azadi – Ehemalige Peschmerga der Kommunistischen Partei Irans

Jamal Kamangar – Kommunistischer Aktivist-London

Jamileh Mirki

Jaleh Sahand – Politischer Aktivist

Joubin Mardoukhi – Politischer Aktivist

Joubin Khezeri – Politischer Aktivist

Junes Khalil Aghai – Kommunistischer politischer Aktivist

Jadi Azizi – ehemaliger politischer Gefangener und Arbeiteraktivist

Jadolah Bagheri – Arbeiter

Junes Soltani

Kaveh Dadgari – Politischer Aktivist

  1. Alvand – Politischer Aktivist

Kali Jadidoleslami – Politischer Aktivist

Kali Atashi

Kaveh Bozorg panah

Kaveh Rahimi – ehemaliger politischer Gefangener

Karvan Miravi – Literarisch und Politischer Aktivist

Karim Mavaloudi – Politischer Aktivist

Keyvan Pishbin

Kamal Azizi – Politischer Aktivist

Kamran Alizadeh – Politischer Aktivist

Kuyestan Amini

Kamal Khezeri – Politischer Aktivist

Khaled Nodsheh – Politischer Aktivist

Khabat Karimi – Politischer und studentischer Aktivist

Khosro Shahriari – Autor und Regisseur

Khaled Lotfolahi

Khezer Saidnejad – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Khaled Alipanah – Politischer Aktivist

Khaled Bayazidi ( Delir ) – Dichter

Khebat Bisaran – Politischer Aktivist

Khavar Shala Heydari

Leyla Seyfolahi – Politischer Aktivist

Leyla Jadidi – Politischer Aktivist

Lotfolah Mohamadi

Mahboubeh Meshkin – Politischer Aktivist

Mohamad Zasti

Mehdi Keshavarz – Politischer Aktivist

Mehrdad Ahangar – Politischer Aktivist

Mehri Zand – Frauenrechtlerin

Minoo Homeyli – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Masoud Forouzesh Rad – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Manouchehr Taghavi Bayat – Politischer Aktivist

Mahmoud Askari – Politischer Aktivist

Mohsen Rezvani – Politischer Aktivist

Mohamad Aziri – Politischer Aktivist

Mahmoud Ashouri – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Mohamad Davoud nia – Politischer Aktivist

Mohamad Reza Rohani – Anwalt

Majid Bidar – Menschenrechtsaktivist

Mehdi Mojtahed Pour – Politischer und kultureller Aktivist

Mohamad Asangaran – Politischer Aktivist

Mohamad Mohamadi – Arbeiteraktivist

Majid Darabeygi – politischer Analyst und ehemaliger politischer Gefangener

Mohamad Ghadiri

Mahmoud Mohamadi Akhkand

Masoud Shafai

Majid Hamidian

Mohamad Beygzadeh – Schweden

Mohamad Alinejad – politischer Analyst und Ehemaliger Richter Richter

Mohamad Torabi – Politischer Aktivist

Mohamad Said Naderi – Mitglied der Kommunistischen Arbeiterpartei

Mina Afshar

Maryam Mirhadi

Masoud Ararat

Majid Nali – Politischer Aktivist left

Mohamad Said Naderi

Masteh Fa Mohamadi

Maryam Banai – Politischer Aktivist

Minoo Irani – Politischer Aktivist

Mahin Malek

Mostafa Memaran – Politischer Aktivist

Mahmoud Reza Kazemi Far – Politischer Aktivist

Manouchehr Maghsoud nia

Mehran Bemani – Autor und Liberal

Mina Rasoul nejad

Mahvash Golparian

Mahmoud Najafi – Politischer Aktivist

Mohamad Reza Pouya – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Mohamad Ghafour – Politischer Aktivist – Holand

Mohsene Hosseini – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Majid Azari

Mansour Tarkashvand

Mahin Kaboli

Mina Ahadi – Shahroudi Verfolgung Kampagne

Mansour Alavi – Politischer Aktivist und TV-Mitarbeiter Komala

Nogol Mouradi – Politischer Aktivist

Nasrin Mahmoudi Azar – Politischer Aktivist

Nahid Nazemi – Politischer Aktivist

Nader Sani – Politischer Aktivist

Naser Babamiri – Politischer Aktivist

Nader Afzali – Politischer Aktivist

Neda Noavar – Menschenrechtsaktivist

Nader Ahsani – Politischer Aktivist

Nabi Samimi – Exilierter Lehrer

Nazma Sharifi – Politischer Aktivist

Nasrin Ebrahimi – Politischer Aktivist

Nasrin Ahmadi – Aktive Union der Krankenschwestern

Naser Mahabadi – Zivilaktivist

Naser Kashkouli – Frauenrechtlerin

Naser Nasimi – Politischer Aktivist

Navid Mohamadi – Politischer Aktivist

Nasrin Ramezan ali – Mitglied der Kampagne für die Verfolgung der Islamischen Republik IranNabi Karimi

Nasrin Amiri

Naser Sobhani

Naser Haghparast – Journalist und Politischer Aktivist

Omid Abdolahi

Omar Minai – Arbeiteraktivist

Osman Khalili

Omar Mahmoudi

Omar Maroufi

Osman Rahmani – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist – Norway

Parvin Riahi – Frauenrechtlerin

Parvaneh Ghasemi – Frauenrechtlerin

Pouya Mohamadi – Politischer Aktivist

Pouyan Ansari – Politischer Aktivist

Parviz Mir Mokri – Dichter

Pirouz Zoorchang – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Parvaneh Bokah – Mitglied des Präsidiums der deutschen Linkspartei

Parvin Nazemi – Menschenrechtsaktivist und ehemaliger politischer Gefangener

Pordel Zare – ehemaliger politischer Gefangener – Sweden

Parvaneh Moghadam

Parvin Tavakoli

Pari Bakhshi

Raouf Afsai – Politischer Aktivist

Reza Bishetab – Dichter

Reh v h z Abdolahi – Politischer Aktivist

Roya Sadeghi – Politischer Aktivist

Rasoul Shokati – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Rahim Soltanpour ( Reza Danesh ) – Politischer Aktivist

Reza Kamangar – Politischer Aktivist

Ramiar Rezai – Politischer Aktivist

Razgar Alipanah

Rashid Alizadeh – Politischer Aktivist

Reza Paya – Arbeiteraktivist Germany

Rahman Ghaderi

Reza Lotfi – Politischer Aktivist

Right Perfekting – Zivilaktivist

Rasoul Safariani – Translator

Roza Loutfi – Komala Partei von Kurdistan

Ra him Feyzolahi

Rahman Barbari

Ribuar Aref – Politischer Aktivist

Roya Shamsi – Politischer Aktivist

Susan Shahbazi – Arbeiteraktivist

Salam ziji – politischer Analyst

Siamak Moayedzadeh – Arbeiteraktivist

Siamak Mehr ( Pour shajari ) – Blogger und ehemaliger politischer Gefangener

Sina Niakan – Politischer Aktivist

Siavosh Abghari – Universitätsprofessor und Menschenrechtsaktivist

Said Khalili – Politischer Aktivist

Sahar Saba – Arbeiteraktivist

Souma Radmanesh – Politischer Aktivist

Soleyman Khorami – Politischer Aktivist

Siamak Jahanbakhsh Politischer Aktivist

Sarvnaz Sinai

Sivan Karimi – Kommunistischer Aktivist

Sara Moradi – Frauenrechtlerin

Sirvan Mansouri – Politischer Aktivist und journalist, Turkey

Saman Divandari – Politischer Aktivist

Satar Nourizad – Politischer Aktivist

Said Bahrami – Politischer Aktivist

Sam Sharifi – Politischer Aktivist

Sana Pirkhazranian – Drei meiner Lieben wurden von den Verbrechern der Islamischen Republik hingerichtet

Sadoun Kakeh Baveh – Politischer Aktivist – Norwegen

Sohrab Feyz

Sirvan Ahmadi

Siavosh Shariati

Souma S.

Sana Shojai – Beamte

Siamand Houzan

Satar Avihang – Politischer Aktivist

Samkoo Nouri – Politischer Aktivist

Senvar abdolahipour

Soleyman Aminzadeh – Politischer Aktivist

Sahand Hosseini – Politischer Aktivist

Shahla Abghari – Universitätsprofessor und Menschenrechtsaktivist

Shahla Heydari – Kommunistische Partei Irans

Shervin Raha – Arbeiteraktivist

Sharmin Abidar

Shouresh Soltani – Politischer Aktivist

Shahnaz Moratab – Politischer Aktivist

Shahla Heydari – Politischer Aktivist

Shahin Heydari

Shayesteh Mohamadiani

Shirvan Ebrahim

Shabboo Noureh – Politischer Aktivist

Shahla Saidi

Shavboo Mohamadi

Shenou Ahmadi – Politischer Aktivist

Shahnaz Gholami – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Shouresh Karimi – Politischer Aktivist

Shahbaz Madani – ehemaliger politischer Gefangener – Politischer Aktivist

Sedigh Jahani – Politischer Aktivist and Administrator der Gewerkschaft der Arbeitnehmer

Saber Nouri – Politischer Aktivist

Saber Rahimi – Politischer Aktivist

Sadredin Hossein – Politischer Aktivist

Saleh Vosoughi – Kriegsbehindert

Salah Irandoust

Saber Lotfi

Sabah Moradi – Niederländischer Journalist und Politischer Aktivist – Holand

Salah Kafashi

Sedigh Karimi – Politischer Aktivist und ehemaliger politischer Gefangener

Soraya Fatahi – Politischer Aktivist

Soraya Vardasbi – ehemaliger politischer Gefangener

Tofigh Faraji – ehemaliger politischer Gefangener

Tofigh Mohamadi – Politischer und sozialer Aktivist

Toni Afsar

Tarin Erfan

Vahid Badii – Direktor von Radio Pouya

Vasim Vasiani – Politischer Aktivist

Zahed Dayer Beygi

Zeynab Ilkhanizadeh – Frauenrechtlerin

Von Organisationen unterzeichnet:

 

Chegas Bewegung

Sekretär der Revolutionären Sozialistischen Partei Irans

Internationale Allianz für den Schutz der Arbeitnehmer in Iran

Verein zur Verteidigung der politischen und konstitutionellen Gefängnisse im Iran – Paris

Kanadisches Radio Radio

Vereinigung zur Verteidigung von iranischen politischen Gefangenen und Menschenrechten

Stiftung für Meinungsfreiheit und Gedankenfreiheit

Khayyam Kulturzentrum – München

Ismail Khoy Stiftung

Kulturelle Gesellschaft des Iran Schweiz – Genf

Federation of Europers

Iranischer Flüchtlingsverband – Gutenberg

Von Websites und Weblogs signiert:

Kargaran Iran

http://kargaran-iran.com

Asr Anarshism

https://asranarshism.com

Sosialism Emrooz

http://www.simroz.org

Azadi Bayan

http://www.azadi-b.com

Lajvar

http://www.lajvar.se

Etehad Kargari

http://etehad-k.com

Ranginkaman

http://rangin-kaman.net

Jonbesh dar Tabeed

https://jonbeshdartabeed.blogspot.ch

Esmail Moloudi

http://www.emoloudi.blogspot.com

Eshtrak

https://eshtrak.wordpress.com

Kooshandegan

https://kooshandegan.org

Akhgar

https://amadornavidi.wordpress.com

Gozaresh be khake Iran

http://gozareshbekhakeiran.blogspot.com

Reza bi Shetab

http://rezabishetab.blogfa.com

Radio Payam

http://radiopayam.ca

Atefeh Eghbal

http://neveshtehayatefeh.blogspot.co.at

Baz Afarini Vagheiat ha

https://bazaferinieazad.blogspot.fr

Alborz Ma

https://wordpress.com/view/aleborzma.wordpress.com

Jeber Kalibi va Parvaneh Ghasemi

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

Gozareshgaran

http://gozareshgar.com

۱۵٫۰۱٫۲۰۱۸


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.