فیلم و گفتار ناب دکتر محمد مصدق درباره توصیه مادر ایشان (نجم‌السلطنه)

پنجشنبه, ۲ام خرداد, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

فیلم و گفتار ناب دکتر محمد مصدق درباره توصیه مادر ایشان (نجم‌السلطنه):
«مادرم به سراغم آمد گفت تو باید بدانی که وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می‌کند. هر قدر در این راه به تو بیشتر تلخ بگذرد، هر قدر قوه مقاومت تو بیشتر باشد، مردم قدر تو را بیشتر می‌دانند.»
فیلم و گفتاری از روزهای دکتر مصدق در تبعید احمدآباد (چند ماهی پیش از جاودانگی) که پند مادر با با صدایی تؤام با بغض بیان می‌دارد.
تقدیم به همه رهروران پاک راه مصدق بزرگ که این پند را سرمشق پیکار سیاسی خود قرار داده و می‌دهند.

@NFIfans


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. زنده باد یاد دکتر محمد مصدق…مرده باد کودتاگرانی که علیه تنها دولت دموکراتیک تمام تاریخ ایران دولت دکتر محمد مصدق کودتا کردند همان اتحاد ننگینی که توسط ارتجاع و مرتجعین داخلی(کاشانی) و استعمارگران خارجی(انگلیس و آمریکا ) و دربار شاه علیه دکتر مصدق صورت گرفت ….یادش گرامی راهش پر رهرو