کبر فلاح زاده: دد: مرگ بر حقوق بشر

سه شنبه, 28ام شهریور, 1402
اندازه قلم متن

کبر فلاح زاده

HR.jpg

با پرچم هایشان دسته دسته وارد خیابان نبوت شدند: مرگ بر سه مفسدین، کارتر و سادات و بگین

بگین بگین مرگ بر بگین

رسیدند به فرعی نماز: مرگ به شریعتمدار

پیچیدند داخل هجرت: مرگ بر بازرگان، مرگ بر لیبرال

از دسته ها چند تایی از خستگی واماندند و باقی وارد خیابان شهادت شدند: مرگ بر سازشگر، مرگ

بر آمریکا، مرگ بر شوروی

یک دسته خودش را رساند به خیابان وحدت: مرگ بر بنی صدر، مرگ بر منافق، مرگ بر منتظری

مرگ بر قلم به دست مزدور

نیمی از دسته جاماند و الباقی داخل نبوت شدند: مرگ بر آمریکا، مرگ بر بی حجاب، مرگ بر فرانسه

مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل

چند تایی لنگ لنگان رسیدند به خیابان جهاد: مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آل سعود فاسد، خونی

که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست

تک و توکی خسته و کوفته پیچیدند داخل فرعی طهارت: مرگ بر یونسکو، مرگ بر سازمان ملل، مرگ

بر حقوق بشر، مرگ بر حقوق بشر

یکی، آخری، تک و تنها، درهم کوفته و گیج به میدان انقلاب رسید، ناگهان قمه ای از جوف عباده اش

در آورد و قمه زنان خشمگینانه فریاد زد:

مرگ بر جنس بشر، مرگ بر جنس بشر، مرگ بر خود بشر، مرگ بر خود بشر

و قمه زد، قمه زد، قمه زد، سراپا خونین به زمین افتاد

از: گویا

 

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.