جاهل ها ولات ها: درانقلاب و در حکومت (بخش پایانی)

شنبه, 25ام بهمن, 1393
اندازه قلم متن

Masoud Noghrehkar2

نطفه بیت رهبری در مدرسه علوی و رفاه بسته شد، کشتارگاه هائی که حاج مهدی عراقی، محسن رفیقدوست، ماشاء الله قصاب، محمد رضا طالقانی، هادی غفاری، جعفرشجونی و دارو دسته ی صادق خلخالی در زمره ی اداره کنندگان آن بودند. امروز نیز نسلی از همان موجودات بیت خامنه ای را می گردانند، نسلی که گرم کننده مجالس شان لات ترین متدین ها، یعنی حاج محمود کریمی ها و حاج سعید حدادیان ها و تشکل های مداحان به عنوان
بازوی سیاسی- تبلیغی رهبر،هستند.

karimi

جاهل ها و لات های جمعیت فدائیان اسلام و هیئت های مؤتلفه، وسایر جریان ها و دسته جات مشابه.(۱) به عنوان فرد ویا تحت پوشش احزاب وسازمان ها و گروه های علنی و مخفی، در حکومت اسلامی صاحب سهم شده اند. نگاهی گذرا به بخش های کلیدیِ این حکومت بیاندازیم:

۱- بیت رهبری:نطفه بیت رهبری در مدرسه علوی و رفاه بسته شد، مدارسی که حاج مهدی عراقی، محسن رفیقدوست، ماشاء الله قصاب، محمد رضا طالقانی، هادی غفاری ، جعفرشجونی و دارو دسته های اطراف صادق خلخالی در زمره ی اداره کنندگان آن بودند. با تحکیم حکومت اسلامی این جمع به تدریج به حوزه های دیگر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منتقل شدند و اداره بیت را به جاهل ها و لات های ناشناخته و یا ظاهرالاصلاح وتکنوکرات های حزب الهی سپردند. امروز این دست از جاهل ها و لات ها در بیت خامنه ای، که مداح اش حاج محمودکریمی و حاج سعید حدادیان هستند، فعالانه حضور دارند، جاهل ها و لات هائی که زیر پوشش” شورای هماهنگی تشکل‌های ستایشگران اهل‌بیت ، کانون مداحان و شعرای آیینی،‌ بنیاد دعبل خزاعی، بسیج مداحان و هیئت های مذهبی، جامعه ایمانی مشعر، خانه مداحان، هیئت رزمندگان اسلام و…” و دیگر گروه های فشار و کشتار در تداوم حیات حکومت اسلامی ایفای نقش کرده اند. قدرت مداحان اما به حدی بوده است که محمود کریمی پس از عربده کشی و هفت تیر کشی به بیت رهبری دعوت می شود و در سیمای جمهوری اسلامی نیز ظاهر شده، مداحی می کند(۲)، و یا سعید حدادیان، به قول خودش رئیس جمهور مملکت، احمدی نژاد را “آفتابه می گیرد” و مشاورش رحیم مشائی را به عورت او تشبیه می کند.(۳)

۲- مجلس: زنجیره ی جاهل ها و لات های متدین در مجلس از هادی غفاری و دارو دسته اش شروع تا به عبد خدائی و صفرنعیمی رزها ادامه یافته است. هادی غفاری سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود، ودر کمیسیون ارشاد مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه فعالیت داشت و در تهیه و تصویب و تدوین برنامه پنج ساله و لوایحی مربوط به قانون کار و مالیات و بیمه کار و مسائل کارگری ایفای نقش کرد. هادی غفاری نماینده کمیسیون ناظر مجلس در کمیته خرید وسائل نظامی نیز بود..بدعت”کفش کشی” و کفش پرت کردن در مجلس اسلامی به نام هادی غفاری ثبت است. وی تهدید به ترور نمایندگان مجلس را به صحن مجلس کشاند و گفت:”….اگر نماینده ای بخواهد در خط امریکا گام بر دارد در خود مجلس ترورش خواهیم کرد”. درکنار” لات بازی” های هادی غفاری ها و اقا صفرها ، دسته سینه زنی نمایندگان در صحن مجلس که با “دَم گرفتن ” خواستار اعدام رئیس سابق همین مجلس و نخست وزیر سابق حکومت اسلامی می شوند، از نمونه های نادر در تاریخ پارلمانتاریسم است. ، مجلسی که حتی منورالفکرش ، مطهری استفاده از ” کف گرگی” در صحن مجلس را مجاز می داند. (۴)

hashemi-majles-www_funcloob_ir

۳- دولت: حکومت اسلامی از همان آغاز تلاش کرده است در اموراجرائی از متخصصین و تکنوکرات های حزب الهی استفاده کند. به همین دلیل در ظاهر، حضور جاهل ها و لات ها ی متدین در قوه مجریه کم رنگ تر از بخش های دیگراست. در میان همین دست درس خواندگان و متخصصان نیز”جاهل و لات متدین” کم نداشتیم. رئیس سابق قوه مجریه، احمدی نژاد یک نمونه است که ” رگ لاتی” اش پوشیده نماند، و در نحوه ی حرف زدن ها، شاخ و شانه کشیدن ها ی اش برجسته تر می شد: “… ملت ایران، یعنی امت حزب الله، با “چاقو” دست و پای بدخواهان به حقوق ملت ایران,و مخالفان را قطع خواهد کرد” و این تهدید رئیس جمهوربا چاقوی خوش جنس و خوش دست زنجان تعجب و اعتراض عده ای را برانگیخت، برانگیختگی ای که نشان از بی اطلاعی برانگیخته شدگان از جایگاه چاقو و قمه در ذهنیت و فرهنگ حکومت اسلامی (که قمه زنی یکی از بارقه های چنین ذهنیت و فرهنگی است) و رابطه ی تاریخی و حسنه مسلمین و رهبرانی چون آقای احمدی نژاد با این آلت قتاله دارد، سلاحی که اسباب ایجاد رعب و وحشت و آزار بارگی اسلامی ست.”. (۵) بسیاری از جاهل ها و لات ها ی متدین در زمره ی یاران و پشتیبانان احمدی نژاد بودند. حاج حسین الله کرم به عنوان رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله و ازعوامل اصلی گروه های فشار، یک نمونه است. گفته شده است وی ” در سال ۱۳۸۲ با طرح نوسازی معنوی حزب‌الله به عرصه سیاسی بازگشت و با ایجاد جلسات منظم و برنامه ریزی توانست سازماندهی جدیدی را شکل دهد… و در دوران انتخابات ریاست جمهوری تلاش فراوانی در جهت مطرح کردن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مبذول داشت. “. درکنار امثال الله کرم سیاهه ای از آخوندهای مشابه جعفرشجونی و سردارانی مثل سردار قاسمی به عنوان حامیان و همکاران دولت احمدی نژاد وجود دارد، سرداری که خطاب به جوانان ” حمام نکردن احمدی نژاد و شپشو بودن ” او را عامل محبوبیت و انتخاب او اعلام کرد و خرسندی اش را از اینکه احمدی نژاد در مصاحبه با ” لری کینگ”، لری کینگ را ” ولوکرد” و” موتورشو پیاده کرد و آورد پائین” ابرازداشت، (۶)

وزارت اطلاعات نیز جایگاه اصلی جاهل ها و لات های متدین( معمم و غیرمعمم) بوده،و هست، حرفه ای ترین آدم کشان به عنوان عوامل سرکوب و کشتار در خدمت این وزارت خانه بوده اند. قتل های زنجیره ای در داخل وکشتار مخالفان و دگراندیشان در خارج از کشور به فجیع ترین شکل، نمونه هائی از کارهای این مجموعه است. گروه هایی همچون “انصار حزب الله” و “فدائیان اسلامی ناب محمدی”، “سپاه سربلند محمد” ،. بسیج دانشگاهی و بسیج های دیگر…و موجوداتی همچون حمید رضا احمد آبادی معروف به بسیجی دهن گشاد”(۷) و… با بازداشتگاه ها، شکنجه گاه ها و قتلگاه های مخفی نیز بخشی از بازوها و امکانات غیر رسمی این وزارت خانه اند. نگاهی به لیست نام هائی که در قتل فروهرها و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شرکت داشتند بیاندازید تا به میزان حضور این گروه در تیم های ترور و آدمکشی حکومت اسلامی پی ببرید. در این میانه هستند امثال حسن رحیم پورازغدی ها و حسن عباسی ها و دیگر تئوریسین های شان با انبوهی از امکانات رسانه ای و تبلیعاتی، که خط و راه به این تیم ها نشان می دهند، و سوژه معرفی می کنند.

allah karam

در سایر وزارت خانه ها نیزوضع برهمین منوال بوده است. وزارت کشور با محمد علی بشارتی های اش، که از بنیانگذاران و هدایت کنندگان “گروه قنات ” درجهرم بود(۸)، وزارت امورخارجه، با جواد لاریجانی ها و امثال محمد علی بشارتی ها و سفرا و کارمندانی که درزمره ی قسی القلب ترین جاهل ها ولات ها بوده اند، سفارتخانه هائی که به مراکز کشتار و ترور بدل شده اند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اش نیز از سوئی امر سانسور پیش می برد و از سوی دیگر در همکاری با گروه های فشار و کشتار وارد عمل می شود. آتش زدن کتابفروشی ها نه فقط اوائل انقلاب ، که حتی سال ۱۳۷۴ و بعدتر ادامه یافت – آتش زدن کتابفروشی مرغ آمین، به خاطر انتشار ” و خدایان دوشنبه ها می خندند”، نشر نقره و….

و وزارت ورزش اش یکی از مراکز تجمع “جاهل ها و لات های متدین” شده است. در هم آمیختگی سنن ورزش باستانی و کشتی پهلوانی و انواع دیگر ورزش کشتی با پاره ای از ویژگی های مذهب تشیع ومرام عیاری و جوانمردی و لوطی گری و جاهلی، حضور و وجود جاهلیسم در بسیاری از ورزشکاران این رشته را سبب شده است. در حکومت اسلامی محمد رضا طالقانی ، قاسم نورمحمدی ، اکبر خوش کوش ودهها کشتی گیر پهلوانی و تیم ملی به حمایت و همکاری با ارگان های سرکوب حکومت اسلامی روی آورده اند. در این میانه ورزش فوتبال به دلیل مجبوبیت و پول سازی اش بیش از رشته ی ورزشی دیگر مورد توجه دست اندرکاران وزارت ورزش قرارگرفته است، که نه فقط ورزشکاران جاهل و لات، آقا زاده ها و امنیتی ها هم برسر این سفره خیمه زده اند. یاسر رفیقدوست، فرزند محسن رفیقدوست نمونه ای از آن هاست، “… پسر محسن رفیقدوست، یاسر نیز در اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران نفوذ دارد ” و از طریق ورزش فوتبال نیز به امر اقتصاد توجه دارد. جاهلیسم درمیان فوتبالیست ها نیز از همان دوره ی پهلوی رشد چشمگیرش آغاز شد، که از نمونه های “جاهل ها و لات های متدین” این رشته ورزشی در حکومت اسلامی، به محمد مایلی کهن می توان اشاره داشت و….

۴- قوه قضائیه: تشکیلات قضائی در حکومت اسلامی، که تشکیلات عریض و طویلی ست در کنترل پیروان فدائیان اسلام بوده و هست، درکنترل نسلی از همان موجوداتی که خون احمد کسروی و همکارش را درکاخ دادگستری برزمین ریختند.( بادامچیان، شفیق و زواره ای و….). اجرای احکام اسلامی بن مایه تفکر این مجموعه بوده است. ازهمان آغاز کار، دادگاه های انقلاب، گروه حفاظت از امام، کمیته های انقلاب، گروه های اداره کننده زندان ها بیانگر ماهیت چنین قوه ای شدند. محمدعلی امانی ، از مسئولین زندان اوین، معاون سیاسی اسدالله لاجوردی، و دبیر هیات اجرایی و سپس تر قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی ابائی نداشت که بگوید زندان و شکنجه از همان آغاز از طرف مؤتلفه سازماندهی و اعمال می شد.( امانی در گفت و گو با ایسنا- سپتامبر۲۰۰۴)، کلیدی ترین افراد این مجموعه حاج مهدی عراقی، حاج امانی، محسن رفیقدوست، اسدالله لاجوردی، هادی غفاری و ” لات های متدینی” امثال حاج داود رحمانی بودند، تا جائی که هادی غفاری حتی “دراستقرار و تثبیت دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشورنیز نقشی مهم ایفا می کند”. بعد از ۵ کشتاربزرگ از دگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی و عقیدتی، نسلی از همین تفکر و رفتارفاجعه ی کهریزک را در سال ۸۸ بوجود آورد، که علاوه بر تجاوزجنسی و شکنجه ی جوانان دستگیر شده، تعدادی از انان را نیز به قتل رساندند.

۵- رادیوو تلویزیون و سایررسانه ها : رسانه ها، به ویژه رادیو وتلویزیون( صدا و سیمای جمهوری اسلامی) از نهادهای زیر کنترل بیت رهبری اند. نماد فکری، رفتاری و اخلاقی رسانه ای در حکومت اسلامی علاوه بر صدا و سیما در روزنامه کیهان و مشابهین اش و عزت الله ضرغامی ها ( مدیریت سابق صدا و سیما) حاج حسین شریعتمداری ها، ، الله کرم ها، ده نمکی ها و…تجلی یافته است، افرادی که اعضاء و همکاران کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران بودند و برای کنترل و اداره رسانه ها دستچین شدند. دربهترین حالت، هیئت های منصفه مطبوعاتی دراین حکومت را نیزافراد باقیمانده ازجمعیت فدائیان اسلام و هیئت های مؤتلفه شکل دادند، عسگر اولادی عضو مؤثر هیئت منصفه می شود، ضمن اینکه او و بادامچیان در زمینه سینما هم مسؤلیت هائی را تقبل می کنند.! به عنوان نوعی ابزار رسانه ای مجموعه منابر روحانیون و تریبون های نماز جمعه ها را هم می باید اضافه کرد، با جاهل ها و لات هائی که ” وزیران شعار” اند و آخوندهای ” لَش و بشی” امثال جعفر شجونی، روح الله حسینیان، علی فلاحیان، غلامحسین محسنی اژه ای، غلامرضا حسنی، سید احمدعلم الهدی و….را.
۶- سپاه پاسداران : حسین الله کرم و محسن رفیقدوست و جماعتی از جاهل هاو لات های مشابه از پیشکسوتان شکل دهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند ، که به کمک برخی از درس خواندگان ازخارج برگشته ی پیرو خمینی، این تشکیلات راسازمان دادند. نسلی از همین جاهل ها و لات ها در سپاه مهمترین اهرم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را، چه فردی و چه سپاهی در دست داشته و دارند.

بسیج: امروز”تشکیلات بسیج” به زعامت ” جاهل ها و لات های متدینی ” چون آخوند ” حسین طائب” و ” محمد رضا نقدی” با گروه های فشار و کشتارش، به ویژه با” نیروهای لباس شخصی” اش به عنوان پاره ای از بیت رهبری واز نهادهای تحت رهبری رهبر و فرماندهی سپاه عمل می کند. این تشکیلات با همکاری ( و در خدمتِ) ارگان ها و وزارت خانه های مختلف از قدرتمند ترین گروه های سرکوب و کشتار، وایجاد رعب و وحشت در کشوراست. این تشکیلات را افرادی مثل ” مجد، سالک و محمد علی رحمانی” اداره می کردند. هادی غفاری ادعا کرده است درشکل دادن بسیج هم نقش داشته است، وی می گوید: ” جزو اولین کسانی هستم که به حکم هاشمی رفسنجانی مسؤلیت تشکیل بسیج را بر عهده گرفتم”. که نسل بعد از او در تهران و شهرهای دیگر راه هادی غفاری ها و الله کرم ها و ده نمکی ها و حاجی بخشی ها را ادامه داده اند، که نمونه است حمید استاد، مسؤل انصار حزب الله مشهد که کنسرت ها و جلسات بهم می ریخت، و به نزدیکی و همکاری اش با الله کرم مفتخر بود. (نیمروز، شماره ۶۵۳، جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۸۰، ص ۴).

رخدادهای سال ۸۸( جنبش سبز) صحنه ی نمایش شخصیت و قدرت “جاهل ها ولات های متدین” از همه ی ارگان های حکومتی به ویژه سپاه و بسیج بود، جاهل هائی که نشان دادند فاتحه ی ویژگی های عیاری و جوانمردی ولوطی گری جاهلیسم را خوانده اند. اینان با افتخاربرچهره ی دختران و زنان تیغ و چاقو و قمه کشیدند، و جنایتکاران روسفید کردند.

chaghu keshan

۷- اقتصاد: اکثر افرادگروه های حفاظت و رهبران گروه های فشار و کشتار بعد از چندی سر از عرصه ی اقتصاد و تجارت در آوردند،این افراد همراه با رهبران وبرخی از اعضای” جمعیت مؤتلفه اسلامی”،علاوه بر کنترل بازار و شبکه تجارت و امر توزیع، بر سایر منابع اقتصادی چنگ انداختند. “هفته نامه بهار ” نام افراد این جمعیت را که در تمامی ارگان های حکومتی حضور داشتند، منتشر کرد ، و به همین خاطر نیز توقیف شد.(۹) ماجراهای سود جوئی های جاهل ها و لات های متدین گاه پوشیده نمی ماند. این فقط یک قلم است: محمدعلی شریعتی ازاعضای مجلس شورای اسلامی فاش کرد” برادرمحسن رفیق دوست، مرتضی رفیقدوست اوائل سال ۱۹۹۲، ۲۸ میلیون دلاراز بانک صادرات سوء استفاده کرده است.” ، و بعد درحالیکه هم پرونده ای مرتضی رفیقدوست اعدام شد، وی به خاطر ااختلاس اش در “رفیق گیت”، بعد از یک دستگیری و زندانی شدن نمایشی آزاد شد و سراغ کسب و کارش رفت. محسن رفیقدوست نیزکه در همان آغاز انقلاب درمدرسه علوی حکم تصرف اموال و اماکن ثروتمندان را از خمینی دریافت کرد وزیر سپاه شد. وی در دولت اول و دوم نیزرئیس بنیاد مستضعفان بود. بعد ها با وارد کردن دارو ، و بنیاد سازی های پول ساز، بیشتربه امور” خیریه” روی آورد! ( بنیاد نور و مؤسسه خیریه گل یاس و….).در کنار محسن و مرتضی ، برخی دیگر از اعصای خانواده ی این جاهل و لات متدین نیز بر عرصه های مختلف اقتصاد و تجارت چنگ انداخته اند. هادی غفاری نیز درعرصه “فعالیت های اقتصادی و مالی”اش، در آغاز در منطقه خیابان تهران نو و ایران مهر و مفت و آباد و نظام آباد و… زمین ها و خانه ها و اموال مردم غارت کرد، اما این نوع درآمدها و در آمد های موسسه یا بنیاد الهادی و مسجد الهادی و کمک های حکومتی کفایت نکردند، و او هم تصاحب کارخانه های بزرگ و ارتباط با شرکت های خارجی را راه بهتری برای اندوختن ثروت بیشتر انتخاب کرد. امتیاز کارخانه جوراب استارلایت که ادعا شده است با یاری آقای موسوی نخست وزیر وقت به ایشان اهدا شد، یک قلم از تلاش های اقتصادی ایشان در این عرصه بود. البته بعد ها “دادگاه ویژه روحانیت” نیز صدایش درآمد، و اعلام کرد: «هادی غفاری یک بار در مهر ماه ۱۳۶۸ به مدت یک هفته و مرتبه دوم در شهریور ماه ۱۳۶۹ همراه با خانواده به مدت چند هفته به دعوت شرکت ژاپنی “ان. ئی. س” به ژاپن رفته است”.

karimi

و فراوانند امثال اکبر خوش‌کوش، جاهل نازی آباد و قاتل دگراندیشان که ” ازراه واردات و فروش غیر قانونی تلفن همراه، و خرید و فروش خانه و زمین سودهای کلان برده است.” و…..

*******
منابع و زیرنویس:

۱- گفتگو با استاد سیدهادی خسروشاهی درباره فدائیان اسلام
http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_16419.aspx
– حزب ملل اسلامی: ” این حزب با تکیه بر چهار اصل زیر به موازات هیاتهای مؤتلفه اسلامی اما مستقل از آن در اوایل سال چهل پای به عرصه وجود گذاشت آن اصول عبارتند از: ۱- تاکید بر اسلام ، ۲- استناد به قرآن و عقل ، ۳- تأکید بر همبستگی ملل و سر زمینهای اسلامی ، ۴- اعتقاد به انقلاب.

حزب ملل اسلامی بر آن بود تا با راه‌اندازی تشکیلات مخفی و کشاندن جنگ مسلحانه به میان مردم علیه رژیم پهلوی قیام کند. ساواک در همان اوایل کار گروه در سال ۱۳۴۴ همه اعضای آنرا شناسایی و دستگیر کرد. سید کاظم بجنوردی رهبر گروه به حبس ابد محکوم شد و دیگر اعضای اصلی مانند ابوالقاسم سرحدی‌زاده و محمد جواد حجتی کرمانی به حبس‌هایی سنگین محکوم گردیدند. اعضا و وابستگان حزب ملل اسلامی همانند مؤتلفه از نیروهای مذهبی بودند اما از نظر ترکیب اجتماعی با آنها تفاوت داشتند. در واقع اعضای حزب ملل را محصلان، دیپلمه‌های شاغل و فاقد تجربه سیاسی شکل می‌دادند.”

” حزب ملل اسلامی : http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%ad%d8%b2%d8%a8+%d9%85%
-عباس مظاهری، شکوفه های درخت انار، خاطرات زندان ،ناشر گفت و گو های زندان ، سال ۱۳۸۵
– خلاصه تاریخچه حزب جمهوری اسلامی از آغاز تا پایان
http://shakhsiatnegar.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-
– انگیزه‌های تأسیس و کارکردها مدرسه‌ حقانی قم
http://www.shia-news.com/fa/news/12751/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%
– حزب مؤتلفه اسلامی
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%84%D9%8
۲-محمود کریمی فردای خبر هفت تیر کشی در سیما!
http://ensafnews.com/index.aspx/n/2660
یکی از مداحی های محمود کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=ZjAeNkileb8
۳- سعید حدایان در باره احمدی نژاد ومشائی
https://www.youtube.com/watch?v=R5vUiz9AbbQ
۴- تصویر نخستین درگیری ها در مجلس اسلامی .ضرب و شتم صباعیان و معین فر در مجلس وخنده‌ی رفسنجانی به درگیری فیزیکی نماینده های مجلس، (این تصویر مربوط به درگیری جاهل ها و لات های مجلس با آقایان معین فر و صباغیان در دوره اول مجلس شورای اسلامی است).
http://www.funcloob.ir/fa/posts/754
تصاویر مربوط به دسته راه انداختن در صحن مجلس و دعوای آقا صفر و مطهری ، وحواله ی کله و کف گرگی را می توانید در سایت های مختلف ببینید!.
۵- مسعود نقره کار، آقای احمدی نژاد وجایگاه “چاقو و قمه” در حکومت اسلامی
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/12/080414.php
نگاهی به چند نمونه از قتل های سیاسی ی زنجیره ای و خارج کشور، که نشان از جایگاه پر اهمیت چاقو و قمه در حکومت اسلامی دارد:

– قتل دکتر کاظم سامی، با ضربات متعدد چاقو وقمه بر سر و صورت او.
– قتل داریوش و پروانه فروهر با ضربات متعدد چاقو و قمه. گفته شده است :
«فروهر را با ۲۶ ضربه چاقو در طبقه پایین خانه‌اش کشته بودند و پروانه همسرش را دقایقی بعد با ۲۵ ضربه. آنها هر دو بیمار بودند. فروهر از درد پا می‌نالید و چندی پیش تحت یک عمل جراحی قرار گرفته بود و همسر ۶۰ساله‌اش هنگامی که ضربه‌های چاقو را دریافت می‌کرد سخت گرفتار آنفلوآنزا بود.”

– قتل منوچهر صانعی و فیروزه کلانتری با ضربات متعدد چاقو و قمه
– قتل حمید حاجی زاده و پسر ۹ ساله اش با ۳۷ ضربه چاقو وقمه.
– قتل ابراهیم زال زاده با ضربات چاقو و قمه
– قتل مهندس جواد امامی ( کارشناس دادگستری ) و همسرش سونیا آل یاسین با ضربات چاقو و قمه
– قتل کشیش هاپیک هوسپیان , با ضربات چاقو و قمه
– قتل فیض الله مخوباد (۷۷ساله , عضو جمعیت یهودیان ) , که بعد از کشتن او چشم های اش را از کاسه در آورده بودند ( به گزارش سازمان عفو بین الملل) .
– قتل حاج محمد ضیایی ( از رهبران اقلیت سنی ) با ضربات چاقو و قمه ( سر جسد از بدن جدا شده بود. )
– قتل فریدون فرخزاد با ضربات متعدد چاقو و قمه .
– قتل عبدالرحمن برومند با ضربات متعدد چاقو
– قتل دکتر شاپور بحتیار و دستیارش با ضربات چاقو
و…………………………………
۶- سردار قاسمی: احمدی نژاد ” لری کینگ رو لوله کرد و موتورشو آورد پائین و….”
https://www.youtube.com/watch?v=yRtb5q6DaNM
۷- به من می گویند بسیجی دهن گشاد.
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-8fa2978c6b.htmlی
۸- مقدمه ای برکشتار دگراندیشان، انتشارات فروغ، کلن- آلمان
۹- بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، جلد سوم، صص ۴۷۷-۴۷۶، نشر باران ، سوئد.
*******
– روحانیت و پدیده‌ی چماقداری (بخش اول و دوم )، مسعود نقره‌کار
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/04/158301print.php
– کبوتران ولایت یا پیک وحشت؛ لباس شخصی‌ها کیستند؟
http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_Revolutionary_Guards_plain_clothes_Ebrahimi/1765957.html
– گفت و گوئی با اکبرخوش کوش
http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=991

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.