دکتر محمود سریع القلم: سی آفت در روش فکر کردن بعضی افراد

جمعه, ۲۱ام خرداد, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

mahmood sariolghalam

۱-نظر خود را نسبت به یک شخص یا موضوع، صحیح و نهایی می دانند؛

۲-اگر با کسی اختلاف فکری پیدا کنند، بر او القاب می گذارند؛

۳-اندیشه انسان ها را به خوب و بد تقسیم می کنند؛

۴-اندیشه انسان ها را به درست و غلط تقسیم می کنند؛

۵- اختلاف،در یک موضوع باقی نمی ماند؛ به تدریج حتی به صورت ساختگی به موضوعات دیگر تسرّی پیدا می کند؛

۶-اختلاف فکری به عنوان یک “حق انسانی” محسوب نمی شود؛

۷-اختلاف فکری به عنوان یک “امر طبیعی” محسوب نمی شود؛

۸-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، غیبت کردن مجاز می شود؛

۹-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، تحریف سخن طرف مقابل مجاز می شود؛

۱۰-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، وارونه جلوه دادن سخن طرف مقابل مجاز می شود؛

۱۱-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، دشنام دادن مجاز می شود؛

۱۲-افراد به گونه ای صحبت می کنند که گویی شناخت آنها از موضوعات، مطلق است؛

۱۳-این گونه آغاز کردن جملات بسیار کم است: حدس می زنم، احتمال می دهم، تا به امروز به این نتیجه رسیده ام، شاید اینطور باشد؛

۱۴-مدرک داشتن دلیل بر این نیست شخص آداب اندیشیدن را می داند؛

۱۵-مدرک داشتن دلیل بر این نیست که شخص نحوه برخورد با اندیشه متفاوت و اندیشه متضاد را می داند؛

۱۶-وقتی با کسی اختلاف فکری پیدا می کنند با پیراهن و کفش و کیف او هم کار دارند؛

۱۷-کسانی سریع با دیگران اختلاف فکری پیدا می کنند، که بسیار کم مطالعه کرده اند و عمدتاَ افراد شفاهی هستند؛

۱۸-کسانی که شفاهی هستند، دقت بسیار کمی دارند؛

۱۹-کسانی که شفاهی هستند و مطالعه نمی کنند، کمتر به دیگران گوش می دهند: بیشتر می خواهند حرف خودشان را بزنند؛

۲۰-کسانی که متوجه هستند به یک نظر رسیدن چقدر زحمت دارد، کمتر حرف می زنند؛

۲۱-کسانی که شفاهی هستند، در بحث کردن زودتر عصبانی می شوند؛

۲۲-کسانی که شفاهی هستند، با کمترین داده، بیشترین قضاوت ها را می کنند؛

۲۳-کسانی که ذهن حقوقی و دقیقی ندارند، راحت تر سخنان نسنجیده را می پذیرند؛

۲۴-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند تا به یک نظر و قضاوت برسند، انسان های اخلاقی تری هستند؛

۲۵-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند، آرام سخن می گویند و فریاد نمی کشند؛

۲۶-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند، جهل را راحت تر تحمل می کنند؛

۲۷-فکر کردن ، سخت ترین عادتی است که انسان می تواند به آن عادت کند؛

۲۸-نحوۀ برخورد یک جامعه با یک فکر و فکر متفاوت، سرنوشت آن را رقم می زند؛

۲۹-فرد و جامعه ای که در عادات فکری خود تحول ایجاد نمی کند، متوقف می شود؛

۳۰-تعامل بین المللی باعث می شود تا افراد، جوامع و نخبگان در معرض تفاوت ها قرار گرفته و شروع به فکر کردن بنمایند.
از: وبلاگ دکتر محمود سریع القلم
be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.